Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „hudební tvořivost“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (31)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 31 položek
Gymnaziální vzdělávání
16. 9. 2010 1x 16756x
Moravská lidová zpěvnost v nových souvislostech – 1. část
Příspěvek představuje ideová východiska a metodické přístupy uplatněné v projektu zaměřeném na poznávání a osvojování kořenů moravské lidové zpěvnosti. Toto směřování tak může být přínosným podnětem…
Základní vzdělávání
14. 9. 2010 0x 9496x
Make a New Sound – estetická výchova s prostředky Nové hudby
Příspěvek přibližuje didaktické přístupy George Selfa, které zastává ve svém textu Make a New Sound. Ten je zaměřen na uplatnění elementárních forem experimentální produkce a improvizace v hudební…
Základní vzdělávání
26. 7. 2010 0x 8909x
Ear Cleaning – objevování zvukového univerza v kolektivu třídy
Příspěvek rozebírá charakter a zaměření hudebně tvůrčí práce ve výuce, jak ji koncipuje R. Murray Schafer ve svém podnětném textu Ear Cleaning.
Základní vzdělávání
21. 7. 2010 0x 10096x
The Composer in the Classroom – školní hudebně estetické rozpravy
Příspěvek rozebírá soubor diskuzí, které absolvoval skladatel a pedagog R. Murray Schafer se školní mládeží. Jejich souborné uveřejnění nazvané The Composer in the Classroom vystihuje jejich hlavní…
Základní vzdělávání
15. 6. 2010 0x 7501x
Experiments in Sound – dětská činorodost na poli soudobé hudební tvorby
Příspěvek ilustruje inspirativní pojetí hudebně tvůrčí práce a experimentu se zvukem, které zastává G. Meyer-Denkmannová ve své metodice Experiments in Sound.
Základní vzdělávání
10. 6. 2010 0x 10630x
Sound and Silence – improvizace a hudební experiment ve vyučování
Příspěvek přibližuje přístupy Johna Payntera a Petera Astona v jejich hudebně výchovných metodách zaměřených na improvizaci a volnou zvukovou imaginaci.
Základní vzdělávání
3. 5. 2010 0x 10383x
Moderní tvůrčí prostředky v praktické hudební výchově
Příspěvek se zabývá možnostmi uplatnění soudobých kreativních prvků, tvořivé interpretace a kompozice v hudební výchově, které jsou formulovány v textech Hear and Now či Sound & Structure skladatele…
Základní umělecké vzdělávání
29. 4. 2010 0x 16610x
Putování za lidovou písní krajem Leoše Janáčka
Projekt zaměřený na bližší poznávání lašských lidových písní nejen na interpretační bázi, ale i na základě seznámení se s kulturním kontextem oblasti jejich původu. Jeho vyústěním jsou vlastní…
Základní vzdělávání
5. 3. 2010 0x 14654x
Krajina jako inspirace zvukových experimentů
Příspěvek přibližuje několik možných forem hudebně tvořivé činnosti v rámci hudební výchovy, jejichž společným jmenovatelem je krajina a její geografické poznávání.
Základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 7301x
Experimentální hudební materiál
Příspěvek přibližuje jeden z možných přístupů v kreativní hudebně výchovné činnosti, jaký zastává Brian Dennis ve své práci Experimental Music in Schools.
Základní vzdělávání
11. 1. 2010 0x 8456x
Zvukové projekty
Příspěvek předkládá a glosuje základní aspekty projektového způsobu podněcování kreativity v rámci školní hudební výchovy, jaký navrhuje Brian Dennis ve své metodické koncepci Projects in Sound.
Základní umělecké vzdělávání
8. 1. 2010 0x 5757x
„Božský zpěvu dar“ – 2. část
Pokus o bližší poznání platónského pojetí hudebního vzdělávání může být veden mimo jiné i skrze Platónovo chápání hudební tvořivosti, které je ovlivněno obecným estetickým míněním a postoji…
Zobrazeno 12 z 31 položek