Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „didaktická pomůcka“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (7)
Zobrazení:
Zobrazeno 7 z 7 položek
Základní vzdělávání
30. 3. 2020 0x 7502x
Různé způsoby odhadování výsledků početní operace se zlomky, s ohledem na přesnost odhadu a na problémy, kterým žáci při vzdělávání čelí
Matematickou gramotnost v tematické oblasti „Číslo a proměnná“ se zaměřením na provádění odhadu výsledku součtu a rozdílu zlomků s různými jmenovateli lze procvičovat tím, že žáci za pomoci vlastní…
Základní vzdělávání
14. 5. 2019 1x 7622x
Experimentální fyzikář
V první části článku autor poukazuje na důležitost pokusu ve vyučování fyziky na základní škole nejen z hlediska motivace a názornosti, ale také jako prostředku k objevování nových poznatků žáky. V…
Základní vzdělávání
21. 1. 2019 1x 12222x
YouTube, spojenec při rozvoji gramotností
Článek představuje internetový server YouTube jako nástroj, který lze využít při rozvoji různých složek gramotností, konkrétně digitální a čtenářské. Nejprve je YouTube vymezen (jeho vize, druhy…
Základní umělecké vzdělávání
16. 10. 2012 0x 7590x
Pomůcky pro výuku hudební výchovy v Čechách, kvalita na hraně
Doufáme, že tento příspěvek pomůže pedagogům a rodičům ke zlepšení orientace mezi rytmickými a didaktickými pomůckami. Pozor na nekvalitní plasty, kovy nebo laky, které mohou způsobit alergie! A…
Gymnaziální vzdělávání
15. 9. 2010 0x 6861x
Akce na podporu vybavení kabinetů fyziky
Katedra didaktiky fyziky MFF UK v Praze ve spolupráci se společností Edufor s. r. o., výhradním dovozcem experimentálních a měřicích systémů Vernier do ČR, usiluje o získání grantu Nadace ČEZ na…
Odborné vzdělávání
10. 2. 2010 15x 16144x
Současný stav výuky chemie v SOŠ – 2. díl
Druhý díl článku se zabývá současným stavem středního odborného školství v oblasti učiva chemické povahy. Poté, co kurikulární reforma začala platit i pro obory vzdělání středního odborného…
Základní vzdělávání
29. 1. 2008 0x 38743x
Slovník frekventovaných syntaktických termínů
Slovník je určen učitelům českého jazyka. Měl by jim napomoci orientovat se v terminologii klasické a valenční syntaxe, a tak zkvalitnit předávání poznatků ze skladby.
Zobrazeno 7 z 7 položek