Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „Občanský a společenskovědní základ“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (18)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 18 položek
Gymnaziální vzdělávání
12. 4. 2007 0x 23326x
Hodnoty a hodnocení v ekonomii
Studie se zabývá základními metodologickými problémy hodnocení kvantitativních makroekonomických ukazatelů zachycujících výkonnost jednotlivých národních ekonomik, ale i regionů a ekonomických bloků.…
Gymnaziální vzdělávání
27. 12. 2006 0x 10857x
Rozvojová spolupráce - pro a proti (integrace průřezového tématu VMEGS)
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Gymnaziální vzdělávání
11. 12. 2006 0x 5171x
Rozvojové cíle tisíciletí - integrace průřezového tématu VMEGS
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Geografie nebo Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může…
Gymnaziální vzdělávání
2. 11. 2006 0x 10256x
Mozambik
Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Dějepisu, Občanského a společenskovědního základu) s uplatněním průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS).…
Základní vzdělávání
30. 8. 2006 0x 10041x
Bohatí chudí, chudí bohatí
Odvození různých definic chudoby na základě shrnutých faktů z textu. Skupinová práce a prezentace.
Gymnaziální vzdělávání
9. 6. 2006 0x 9974x
Pojetí vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ v RVP GV
Cíle a priority vzdělávacího boru, jeho zařazení v RVP GV a také možnosti propojení s dalšími vzdělávacími obory a průřezovými tématy při jeho koncipování.
Zobrazeno 12 z 18 položek