Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „žáci-cizinci“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (29)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 29 položek
Základní vzdělávání
8. 10. 2014 0x 6849x
Analýza k zařazování žáků-cizinců do výuky
Aktuálnost problematiky vyplývá ze stále se zvyšujícího počtu žáků-cizinců v našich školách. Cílem úkolu je poskytnout podporu učitelům, kteří žáky cizince vyučují v ZŠ český jazyk i ostatní předměty…
Základní vzdělávání
24. 6. 2013 0x 6584x
Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole - závěr
Naším cílem bylo předložit pedagogům v praxi metodický návod k začleňování žáků-cizinců do ZŠ a vyložit interkulturní komunikaci jako nový fenomén dnešní moderní evropské společnosti, který výrazně…
Základní vzdělávání
20. 6. 2013 0x 9744x
Práce s korpusy ve výuce žáků-cizinců
Využití korpusů se jeví jako jeden z moderních technologických prostředků, které dobře vyhovují jednak měnícímu se výukovému paradigmatu. Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s…
Základní vzdělávání
18. 6. 2013 0x 9148x
Práce s chybou ve výuce žáků-cizinců
V soudobém přístupu k osvojování si cizího jazyka je chyba považována za velmi cennou informaci o vyvíjejícím systému cílového jazyka v mysli žáka. Jednotlivé teorie se částečně liší akceptovanými…
Základní vzdělávání
17. 6. 2013 0x 6735x
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy lexikální roviny
Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu…
Základní vzdělávání
13. 6. 2013 0x 7683x
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy morfo-syntaktické roviny
Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu…
Základní vzdělávání
12. 6. 2013 0x 7154x
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy ortografické roviny
Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu…
Základní vzdělávání
11. 6. 2013 0x 8896x
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce - problematické jevy zvukové roviny
Článek byl vytvořen na základě příručky Metodika práce s žáky-cizinci v základní škole, která vznikla v roce 2012 pod patronací MŠMT. Všechny kapitoly z příručky budou součástí uceleného seriálu…
Základní vzdělávání
10. 6. 2013 0x 5159x
Metody práce s žáky-cizinci ve výuce: využití diferenciačních znaků jazyků ve výuce
Cílem článku je charakterizovat z hlediska češtiny jako cílového jazyka vybrané jevy jednotlivých rovin systému jazyka, v kterých žáci-cizinci v základní škole při osvojování si češtiny nejčastěji…
Základní vzdělávání
6. 6. 2013 0x 10098x
Metodické pokyny k začleňování žáků-cizinců do výuky
Následující pokyny pro práci pedagogů na základních školách vycházejí z Metodického listu k vyučování českému jazyku pro učitele žáků-imigrantů autorek M. Čechové a L. Zimové, a rozšiřujeme je o…
Základní vzdělávání
5. 6. 2013 0x 9336x
Vliv interkulturních rozdílů na edukační klima ve školní třídě
Začleňování žáků-cizinců různého původu do základní školy působí pedagogům značné problémy, a proto bychom chtěli stručně popsat interkulturní rozdíly a odlišnosti, jež mají vliv na chování žáků…
Základní vzdělávání
29. 5. 2013 0x 12749x
Interkulturní komunikace jako dobový fenomén
V posledních desetiletích nabývá na důležitosti interkulturní komunikace (intercultural communication), a to zejména z důvodů ekonomických, hospodářských a politických, se vznikem a postupným…
Zobrazeno 12 z 29 položek