Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9310)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 9310 položek
Základní vzdělávání Spomocník
14. 7. 2005 0x 2918x
NECC 2005 – WebQuest a Podcasting
Zpráva o největší konferenci svého druhu - americké Národní konferenci vzdělávacích technologií (National Educational Computing Conference), která se konala koncem června v Philadelphii.
Základní vzdělávání
13. 7. 2005 0x 20821x
Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Smyslem zařazení tohoto tématického okruhu je ukázat žákům na řešení aplikačních úloh, pokud možno zábavnou formou, potřebnost matematiky pro řešení praktických problémů, její využitelnost v…
Základní vzdělávání
30. 6. 2005 0x 8922x
Výchovné a vzdělávací strategie ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví
Na konkrétních příkladech je demonstrováno funkční propojení klíčových kompetencí s očekávanými výstupy a učivem vzdělávacího oboru
Předškolní vzdělávání
29. 6. 2005 0x 14125x
Norské kurikulum (role institucí denní péče ve společnosti)
Předškolní vzdělávání je v Norsku reprezentováno institucemi denní péče. Ty chápou péči o děti, jejich vzdělávání a vývoj jako jeden celek. Instituce denní péče musí v plánování činností počítat s…
Předškolní vzdělávání
28. 6. 2005 0x 26916x
Příchod zimy s příjezdem svatého Martina
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Seznámení dětí, jejich rodičů i širší veřejnosti s lidovými tradicemi spojenými se změnami spjatými s příchodem zimy - příjezdem sv. Martina na koni…
Předškolní vzdělávání
28. 6. 2005 0x 59868x
Příchod zimy s příjezdem svatého Martina - II.
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Seznámit děti, jejich rodiče i širší veřejnost obyvatel města s lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, v tomto případě s příchodem…
Předškolní vzdělávání
27. 6. 2005 0x 56553x
Výtvarné techniky pop-artu
Autorka se v příspěvku nechala inspirovat výtvarnými technikami pop-artu. S těmito technikami nás autorka seznamuje jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. Autorka uvádí několik příkladů…
Základní vzdělávání
22. 6. 2005 0x 29075x
Sexuální výchova
Zcela neoddělitelnou složkou výchovy ke zdraví je sexuální výchova. Z posledních průzkumů je patrné, že mládež ví, proč a jak by měla chránit svoje zdraví, zná způsoby přenosu pohlavních chorob, ale…
Základní vzdělávání
22. 6. 2005 0x 18893x
Váhy pro život
Odpovědné sexuální chování skýtá nepřeberné množství témat, o nichž by měli žáci přemýšlet a diskutovat. Autorka nabízí jeden z možných způsobů, jak výše zmíněné realizovat.
Základní vzdělávání Spomocník
21. 6. 2005 0x 7812x
Kombinované formy vzdělávání
Článek přináší základní popis a klasifikaci kombinovaných forem vzdělávání.
Základní vzdělávání
20. 6. 2005 0x 39887x
O účincích médií
Média jsou neoddělitelná od každodenního života jednotlivce i společnosti. Stále větší měrou vytvářejí a přetvářejí sociální prostředí, v němž se pohybujeme. Média ovlivňují organizaci prostoru, v…
Základní vzdělávání Spomocník
16. 6. 2005 0x 4094x
Nová role školních knihoven v 21.st.
Článek popisující změny ve fungování školních knihoven v souvislosti se zaváděním technologií do škol na základě zkušeností Mika Eisenberga – děkana Fakulty informačních studií na Washingtonské…
Zobrazeno 12 z 9310 položek