Domů > Odborné články > Všechny články autora „Alena Rakoušová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (9)
Zobrazení:
Zobrazeno 9 z 9 položek
Základní vzdělávání
20. 11. 2008 0x 15893x
Čtení s diskusí v 5. ročníku ZŠ
Článek pojednává ve zkratce o řízeném čtení a poskytuje učitelům krátký námět, jak pracovat s bajkou pro žáky 5. ročníku ZŠ.
Základní vzdělávání
19. 11. 2008 0x 6258x
Provázanost vybraného očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět s klíčovými kompetencemi a jejich hladinami
Článek poskytuje na vybraném očekávaném výstupu ukázku propojenosti mezi naplňováním očekávaných výstupů a rozvíjením klíčových kompetencí i jejich dílčích hladin. Uvádí konkrétní činnosti žáků,…
Základní vzdělávání
26. 8. 2008 0x 9743x
Tvorba tajenek jako prostředek rozvoje myšlení žáků
Článek popisuje rozvíjení myšlenkových procesů v rámci různých druhů myšlení při aktivitách v rámci ekologického kroužku u věkově heterogenní skupiny žáků mladšího školního věku.
Základní vzdělávání
19. 8. 2008 0x 8273x
Dovednosti učitele primární školy v oblasti diagnostiky a hodnocení čtenářských dovedností
Příspěvek popisuje způsoby, jak diagnostikovat a hodnotit čtenářské dovednosti žáka.
Základní vzdělávání
13. 8. 2008 0x 12783x
Diagnostická funkce autonomního hodnocení žáka
Příspěvek popisuje diagnostické metody, které je možné využít pro sebehodnocení žáka.
Základní vzdělávání
28. 2. 2008 0x 12325x
Situačně orientované slovní úlohy jako součást výuky matematiky a českého jazyka
Příspěvek popisuje pojem „situačně orientované slovní úlohy“ a jaká témata těchto úloh zvolit, abychom žáky zaujali.
Základní vzdělávání
14. 2. 2008 0x 78784x
Sebehodnocení žáků
Článek popisuje typologii žákovského sebehodnocení v deseti typech. Vymezení typů předchází část objasňující problematiku sebehodnocení, ke které se jednotlivé typy vztahují. Jednotlivé typy…
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 13474x
Nástin metodiky situačně orientovaných slovních úloh v málotřídní škole
Málotřídní základní škola ve Vyskytné nad Jihlavou vede žáky k jedněm z nejvyšších kognitivních dimenzí – k tvořivé práci s texty, jež si sami žáci vytvářejí. Jedná se o vytváření textu slovních úloh…
Základní vzdělávání
5. 2. 2008 0x 11907x
Vzájemné hodnocení žáků málotřídní školy
Článek rozebírá problematiku vrstevnického neboli vzájemného hodnocení žáků. V článku se dočtete o výhodách, ale i úskalích vzájemného hodnocení a o tom, jak jej aplikovat a správně využívat za…
Zobrazeno 9 z 9 položek