Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Cena za II. světovou válku v Evropě

Ikona prakticky

Cena za II. světovou válku v Evropě

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jarmila Boudová
Anotace: Žáci vytvářejí tabulky a grafy na základě údajů zjištěných z textů o II. světové válce z různých médií. Žáci získají vědomosti o vyvražděných obcích, koncentračních táborech a lidských a materiálních nákladech na II. světovou válku aktivní formou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 3. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: archy papíru, psací potřeby, knihovna s odbornou historickou literaturou (encyklopedie, atlasy, monografie, tabulky, slovníky …), počítače, přístup na internet
Klíčová slova: práce s textem, grafy, II. světová válka, tabulky

Obvykle žáci analyzují grafy a tabulky v odborných publikacích, novinách, časopisech. Při této aktivitě postupují opačně. Na základě textů vytvářejí tabulky a různé typy grafů. Aktivita se mi osvědčila ve výuce dějepisu v 9. ročníku, kdy již žáci znají základy práce
na počítači v EXCELu. Její předností je propojení různých dovedností žáků, zatímco jedněm nedělá problém orientace v odborných textech, druzí jsou dobří v práci se statistickými údaji nebo v práci na počítači. Žáci tak mají šanci na uplatnění při společné práci a na osobní úspěch.

Témata k výběru

 1. Koncentrační tábory v Evropě (typy, počty vězňů, zavražděných, přeživších, kategorie vězňů)
 2. Evropské obce s osudem Lidic (kdy a proč byly zničeny, zda byly obnoveny, kolik obětí)
 3. Náklady na válku ve vybraných evropských zemích (zabitých, zmizelých, zraněných vojáků, civilistů, materiální ztráty - přímé náklady na vedení války, nepřímé - náklady na obnovu)

Dvojice si vybere téma (každá dvojice si může vybrat ze tří možností) a vyhledává, sbírá a třídí údaje z různých médií, posuzují důvěryhodnost různých médií a jimi zveřejňovaných dat. Pak vybrané údaje uspořádají, zvolí způsob nejvhodnějšího zpracování - typ tabulky, grafu, a tvoří tabulky a grafy (tisk). Svou práci prezentují formou galerie a krátkého výstupu, ve kterém seznámí se svým tématem (zde se osvědčilo promítnout hotové práce přes DATA projektor), upozorní na nejdůležitější informace a zdůvodní vlastní postup. U prezentací formou galerie se mi více osvědčilo zveřejnění na chodbě v blízkosti učebny dějepisu než v učebně samotné. O galerie na chodbě je patrný větší zájem, a to i u žáků z jiných ročníků nebo rodičů a návštěvníků školy.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 09. 2008
Zobrazeno: 6164krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOUDOVÁ, Jarmila. Cena za II. světovou válku v Evropě. Metodický portál: Články [online]. 26. 09. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/2649/CENA-ZA-II-SVETOVOU-VALKU-V-EVROPE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.