Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova > Základní podmínky života

Zobrazit na úvodní stránce článků

Základní podmínky života

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Zdenka Koubová
Příprava na lekci multikulturní/environmentální výchovy zaměřenou na základní podmínky života.

Předmět: Přírodověda
Průřezové téma: Multikulturní výchova, environmentální výchova
Ročník: 5. ročník
Předpokládaný čas: Jedna vyučovací hodina

Pomůcky:
Arch papíru, psací potřeby, štítky na jména, papíry, dopis, internet, encyklopedie, slovníky

Cíle:
Žák si uvědomí, jaké jsou důležité podmínky pro život.
Žák se učí chápat, tolerovat a respektovat práva a názor druhých.

Postup:

Evokace

Každý žák dostane lepicí štítek a psací potřeby.
Na štítek zapíše slovo, které by vystihovalo jeho názor: „Co považuješ za základní podmínku života?“
Štítek nalepí na koberec a sedne si do kruhu. Učitel žáky rozdělí do skupin cca po 5. Skupiny si přepíší všechna slova, která nalezla na štítcích na papír. Slova se pokusí rozdělit do dvou sloupců Souhlasím/ Nesouhlasím.
Své nápady probírají ve skupině a na rozdělení se snaží domluvit. Poté své rozdělení sdílí se skupinami ostatními.

Brainstorming

Na balicí papír žáci zapíší, co to znamená, základní podmínky života.

Uvědomění si významu informací

Učitel přečte následující dopis: [1]

„Ahoj. Jmenuji se Latifa a rozhodla jsem se, že vám napíši dopis. Je mi 12 let a bydlím s babičkou a dědečkem. Mám ještě čtyři sourozence – 2 bratry a dvě sestry. Já jsem nejstarší, a proto se musím o sourozence starat. Někdy mě to nebaví. Každý den, když vstanu, musím jít k řece pro vodu. Je to hrozně daleko, a proto musím brzy vstávat, abych ji stihla přinést do oběda. Už se mi to párkrát nepovedlo a tak jsme ten den nejedli. Někdy je voda tak špinavá, že ani nevím, jestli se s ní mám vracet domů. Když stihnu všechny povinnosti, tak si večer sednu před naši chýši a počítám hvězdy. Povídám si s měsícem a babička mi říká, že jsem měsíční víla. Už se těším, až budou sourozenci větší a budou mi pomáhat. A jak se máte vy? Babička mi vyprávěla o daleké zemi, kde děti chodí do školy, mají pastelky a papíry. Já si kreslím klackem do hlíny a to je taky fajn.
Těším se, až mi napíšete, jak to u vás vypadá.
Nashledanou, vaše kamarádka Latifa.“

Žáci napíší ve dvojicích/ trojicích Latifě dopis, kde by popsali, co dělají oni. Poté si vezmou kopie Latifina dopisu a zaškrtnou v něm věci, které jsou pro ně něčím zajímavé a zvláštní. A to v tom, že by bez těchto věcí nemohli být či jim přijde, že v tomto to má Latifa složitější než oni.

Žáci samostatně vymýšlejí definici základní podmínky života.

Reflexe

Navzájem si předčítáme své nápady.
Vyhledáváme ve slovnících/ internetu/ encyklopediích, co odborně tato slova znamenají.
Své nápady porovnáváme s nalezenými definicemi.

Návrh hodnocení žáků:

Podle posledního úkolu zjišťujeme, zda žáci v hodině naslouchali a umějí vyjmenovat některé ze základních podmínek pro život.
Pozorováním (při práci ve skupině) sledujeme, jak žáci plní druhý cíl – jak spolu komunikují a respektují názor druhého.


[1] Dopis je uložený v obálce a připravený i s adresou třídy, pro kterou je určený.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek