Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Osobnostní a sociální výchova > Komunikace > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ...

Ikona prakticky

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ČTYŘLÍSTEK

Ikona zkusenost
Autor: Hana Kleisová
Spoluautor: Mgr. Kateřina Kořenková
Anotace: Přináší čtyřlístek štěstí? Dozvíme se o něm mnoho zajímavých informací, tvoříme slova složená, procvičujeme dělení a zjišťujeme, co máme se spolužáky společného. Připomeneme si i populární stejnojmenný komiks.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Klíčová slova: komiks, pícnina, štěští, čtyřlístek

Cíl výuky:

Dokážeme nahlížet na význam slova čtyřlístek z různých úhlů pohledu. Vyjadřujeme, co pro nás znamená štěstí a jaké může mít podoby.  

1. Úvod – Našel jsi někdy čtyřlístek?

Metoda DISKUZE

 • Věříš, že přináší štěstí? Je to pověra? Měl jsi nějaké přání?
 • Je to zázrak přírody?
 • Kde všude můžeš spatřit čtyřlístek jako SYMBOL? – loga různých organizací (zahradnictví, restaurace, kluby aj.)    
 • název časopisu – komiksu

Čtyřlístek je list jetele, který má oproti běžným třem listům jeden list navíc, tedy má celkem čtyři samostatné listy. Říká se o něm, že přináší štěstí. Vědci si nejsou jistí, jak tato unikátní „mutace“ vzniká.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. Jetel – list č. 1

Jetel je ozdobou každé rozkvetlé louky. Má krásné kulovité, bílé nebo růžové květy. Je významnou medonosnou rostlinou. Možná jste vyzkoušeli sát sladký nektar z jednotlivých trubiček jeho květenství. Protože je ale tento nektar uložen hluboko v květech, nejlépe se k němu dostává hmyz s delším sosákem, například čmeláci a motýli. Pro nás je jetel významný především jako pícnina (bíle kvetoucí jetel polní) a léčivá bylina.

Pojmy:

 • nektar – cukernatá tekutina, kterou vytváří některé rostliny, vzniká v květech, kde láká opylovače, důležitá surovina jakožto – zdroj cukru pro včely, které vyrábí med
 • medonosná rostlina (včelařská) – kulturní nebo planě rostoucí rostlina, která poskytuje včelám dostatek pylu pro jejich výživu, nektaru, medovice pro vytvoření medu a pryskyřice pro výrobu propolisu (včelí kyt, kterým se uzavírají buňky, med se tak nezkazí, sbírají pouze určené včely)
 • pícniny – rostlinné druhy pěstované ke krmným účelům – kukuřice, cukrová třtina, slunečnice, luskoviny, jeteloviny
 • léčivá rostlina (léčivka či léčivá bylina) – rostlina, která svými obsahovými látkami příznivě ovlivňuje stav organismu. Metoda užívající k léčení léčivých rostlin se nazývá bylinkářství. K léčení mohou být použity nejrůznější části bylin, keřů, stromů či hub. 

Zjisti, jaké léčivé účinky má jetel.

 • Užívá se proti průjmům, při bronchitidě, revmatismu, při cukrovce, zevně pak ve formě koupelí jako kožní dezinfekce, nejčastěji se užívá ve formě nálevu.

 Tvoření slov skládáním – čtyř / lístek

 • tvoření slov ze dvou slovotvorných základů, tvoří se tak podstatná a přídavná jména
 • slovotvorný základ je část slova, kterou má slovo odvozené společnou se slovem základovým, př.: tepl /o /měr, země/koule, čtyř / lístek
 • další složeniny hledáme ve Slovníku spisovné češtiny – tříkolka, trojúhelník, čtyřbarevný, ...

Vyber názvy motýlů a seřaď je podle abecedy.

lišaj, můra, ohniváček, okáč, otakárek, soumračník, žluťásek

Výtvarná výchova

 • malujeme motýly, motýlům tvoříme jména – složeniny
 • technika tuž a akvarel
 • motýla si každý žák vystřihne a dolepí na společnou plochu pro celou třídu – LOUKU
 • k motýlu připíše svůj název
 • další náměty – práce ve skupině, jednomu z žáků se tvoří křídla, v přírodě vyfotografujeme
 • motýly dotváříme prostorově (nožičky z drátků)
 • velká plachta – na jedné straně motýli, na druhé květiny – spojení motýlů a květin různými tahy štětce

Metoda pětilístek

Pracují jednotlivci nebo skupiny žáků (skupiny doporučujeme hlavně v době, kdy se s pětilístkem ve třídě začíná). Metoda vede žáky k zobecnění poznatků a k uvědomění si podstaty jevů a událostí. Nutí žáky nalézat přesná pojmenování. Je vhodná na závěr tématu.

tvoříme na téma: čtyřlístek, štěstí 

1. první řádek téma
2. první řádek dvě přídavná jména
3. první řádek tři slovesa
4. první řádek věta skládající se ze čtyř slov
5. první řádek jedno až dvě podstatná jména – shrnutí, zobecnění, metafora, závěr

 

Reflexe:

Sbíráme a třídíme informace, téma čtyřlístek a štěstí si shrneme pomocí metody pětilístek, formulujeme významové okruhy, tvoříme anketu. 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Rádi bychom věděli, co přináší štěstí....

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 08. 2016
Zobrazeno: 6482krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KLEISOVÁ, Hana. Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ČTYŘLÍSTEK. Metodický portál: Články [online]. 01. 08. 2016, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKH/20385/RADI-BYCHOM-VEDELI-CO-PRINASI-STESTI---CTYRLISTEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.