Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Gender ve škole
Odborný článek

Iniciativy ve vzdělávání - Gender ve škole

18. 8. 2006 Základní vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, si klade za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti - tedy změnu postojů k rovnosti mužů a žen. Tu lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání žáků od jejich nejranějšího věku. Na tuto problematiku by se měli zaměřit především učitelé předmětu občanská nauka (v rámci RVP Výchova k občanství) a jemu blízkých předmětů.

Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, si klade za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti - tedy změnu postojů k rovnosti mužů a žen. Tu lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání žáků od jejich nejranějšího věku. Na tuto problematiku by se měli zaměřit především učitelé předmětu občanská nauka (v rámci RVP Výchova k občanství) a jemu blízkých předmětů.

Projekt je rozdělen do tří samostatných modulů tak, aby působil na všech úrovních vzdělání žádoucím způsobem. Každý modul se tak zaměřuje na jinou oblast školského systému. Modul 1 má za cíl zavádět koncept gender do pedagogické praxe, Modul 2 zavádí koncept gender do výuky budoucích učitelů a učitelek a Modul 3 se snaží zavést koncept gender do rozhodování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměřuje se tedy na implementaci myšlenek rovnosti pohlaví na všech vzdělávacích úrovních od konkrétní výuky až po právně platné vyhlášky a nařízení.

Realizátor projektu: Otevřená společnost

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.