Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Podzimníčkové

Praktický příspěvek
příklad
projekt
Projekt se skládá z vycházky do podzimního lesa a tvořivé práce s poznatky získanými během vycházky, při které se žáci seznamují se změnami, které nastávají v podzimní krajině, učí se od sebe rozlišit některé druhy stromů, vyhledávají o nich informace a učí se vnímat stromy jako živé přírodniny. Ve škole projekt prolíná hodinami výtvarné, literární a hudební výchovy.

Cíl výuky

Rozpoznání živé přírodniny od neživé, osvojení pravidel chování v lese, využití nových poznatků při určování stromů, pozorování typických znaků v daném ročním období a jejich zaznamenávání, používání nejrůznějších zdrojů k získání informací, sounáležitost člověka s přírodou, ochrana přírody a péče o ni.

Téma: Podzimníčkové

Ročník: 2. – 5.

Pro žáky druhého ročníku jsem si připravila dlouhodobý projekt Můj strom (celý projekt je uveden na třídních webových stránkách http://www.zajeci.estranky.cz/clanky/projekty), jehož jednou částí je poznávání lesa na podzim. Tato část se jmenuje Podzimníčkové.

Třídu vedu již od 1. ročníku. Vzhledem k tomu, že žáci jsou zvyklí pracovat ve vícečetných skupinách, nebyl pro ně problém vzájemné spolupráce a hodnocení.

Termín: říjen – listopad

Časová dotace: projekt

Na vycházku jsem vyčlenila poměrně velkou časovou dotaci (jednalo se o blok dvou hodin včetně přestávek), abych nebyla tlačena časem. Pokud uvidím, že některá činnost trvá déle (díky zájmu žáků), nechám více prostoru pro vysvětlování, objevování atd.

Úvod

1. Motivace.

Do školy přinesu list ze stromu (já zvolila javor) se vzkazem od skřítků Podzimníčků.

"Moc vás prosíme, jděte se podívat do našeho království stromů. Už jsme zde stačili obarvit stromy, ale nepamatujeme si, které barvy jsme použili. Pomozte nám prosím zjistit, které barvy musíme namíchat stromům ve vedlejším Kunratickém lese. Do lesa jsme se neodvážili, neboť nás tam vystrašili lesní duchové. Vy jste nebojácné a určitě nám pomůžete."

2. Realizace – vlastní vycházka.

a) Pozorování, sledování podzimní přírody (srovnávání podzimního lesa s lesem v létě), pozornost obracíme k jehličnanům a listnáčům (vycházka je orientována do smíšeného lesa), k barevnosti přírody na podzim. Jdeme lesem a cestou sledujeme, co už Podzimníčci kolem stihli. Všímáme si barev, které má podzimní příroda, abychom Podzimníčkům mohli poradit, které barvy musí stromům dodat.

b) Zopakujeme si pravidla chování v přírodě.

  • V lese se chováme tiše.
  • Sbíráme přírodniny pouze ze země.
  • Nerozděláváme oheň.

Hlavní část

1. V lese straší neviditelní duchové stromů. Pokuste se je zviditelnit.

a) Žáci ve dvojicích (nebo v menších skupinách) vyhledají zajímavé stromy (pukliny, větve), pařezy a křídami dobarví podle vlastní fantazie obličej duchů (oči, nos) – les nám tak ožívá. Využijeme dětskou tvořivost a fantazii.

b) Žáci si vzájemně oživlý les prohlédnou (jednotlivé skupiny žáků si prohlédnou práci druhých skupin).

c) Strom je živá přírodnina.

Žáci porovnávají rozdíl mezi člověkem, stromem (strom dýchá, roste, přijímá vodu a živiny, rozmnožuje se..) a skřítkem. Chápou stromy jako živé přírodniny, vyhledávají společné znaky s člověkem.

2. Najdi svůj strom.

a) Zkoumání stromů pomocí smyslů – samostatná práce.
Každý žák si vybere v předem vymezeném území svůj strom pro příští zkoumání. Dva žáci obejmou jeden strom, který jim je nejsympatičtější. Nyní všichni žáci dostávají úkol obejmout strom, přitisknout se k němu, zavřít oči a zaposlouchat se do šumění jeho koruny.

Dále žáci zkoumají svůj strom pomocí hmatu. Přiloží dlaně na kůru stromu a zkoumají, zda je kůra hladká, drsná, rozpraskaná, odřená, poraněná, chladná, teplá, suchá, vlhká, porostlá mechem, lišejníkem, houbou či řasou. Navážeme ukázkou kůry různých druhů stromů (např. smrku, borovice, buku, dubu, břízy atd.). Mohou zkoumat kůru i čichem. Přivoňte ke kůře svého stromu. Voní kůra stromu? Připomíná vám něco její vůně?

b) Poznávání stromů pomocí smyslů – práce ve dvojicích.
První žák má zavázané oči, druhý z této dvojice vidí a vede spolužáka ke všem předem určeným stromům. Každá dvojice musí obejít smrk, borovici, dub, buk a břízu.

Žák se zavázanýma očima stromy prohlédne poslepu (čich, hmat, sluch). Jeho úkolem je poznat strom, který na začátku zkoumal. U každého stromu se může žák, který nevidí, pokusit určit strom, kterého se právě dotýká. Pak dvojice odchází na  výchozí stanoviště. Žáci se vystřídají, nyní zkouší poznat strom druhý z žáků. Najednou pracují všechny dvojice. Snaží se prostřídat všechny uvedené stromy. Žák který vodí, dává velký pozor na kamaráda, který má zavázané oči.

Pomocí smyslů žáci zjišťují, čím se jejich strom (keř) lišil od jiného. Podle čeho jej poznali. Žáci porovnávají strukturu kůry, zda je hladká, drsná, poraněná, suchá, vlhká, zda je kmen porostlý mechem, lišejníkem, houbou či řasou. Podařilo se mi ho vůbec poznat?

c) Zhotovení pracovního listu Můj strom.
Žáci mají za úkol určit název stromu, který poznávali. Lepí jeho list, větvičku, plod, kreslí korunu. Napíší, kde strom roste, co vidí kolem sebe, za co mu děkují.

Na tomto úkolu spolupracovaly opět 2 – 3 členné skupiny. Z poznatků vytvoří pracovní list Můj strom. Do listu se snaží co nejvěrněji nakreslit svůj strom, nalepit k němu kůru, větvičku, list, plod (vše záleží na důvtipu a fantazii), znalosti o stromu mají možnost doplnit z encyklopedií, atlasů a učebnic. Získané poznatky a informace zaznamenají.

d) Výstavka ze zjištěných informací.
Každý nechá svůj poznatek (záznam) u svého stromu, ostatní se snaží zapamatovat, jak se který strom jmenuje. Jednotlivé dvojice porovnávají práci a získané informace dalších dvojic. Snaží se zapamatovat si co nejvíce postřehů.

3. Procvičení získaných informací v terénu.

a) Formou hry – honička se záchranou.
Učitel volá jméno stromu. Každý žák musí co nejrychleji vyhledat vyvolávaný strom a chytit se ho. Jen tak se může zachránit před babou.

b) Poznávání listů hmatem.
Učitel si zaváže oči, děti mu podávají listy právě poznaných stromů. Učitel poznává druh stromu a říká, podle čeho strom určil. Opět si poznávání vyzkouší i děti (žáci naší třídy poznávali listy ve dvojicích).

Shrnutí

1. Zopakujeme si, které stromy jsme dnes poznali, co strom potřebuje k životu, jak můžeme stromům pomoci a chránit je, jak vypadají stromy na jaře, v létě na podzim a v zimě (otázky může klást nejen učitel, ale i žáci sobě navzájem).

2. Cestou zpět sbíráme přírodniny a listy, budeme s nimi pracovat v dalších předmětech.

3. Mezioborové přesahy.

a) Ve škole ve výtvarné výchově vyrobíme skřítky Podzimníčky.

b) Český jazyk
Ve slohu napíšeme, jak se cítil náš strom při naší návštěvě (co musí všechno strom dělat, co musí zvládnout).

c) Literární výchova
Na základě našich poznatků napíšeme dopis skřítkům Podzimníčkům a  přiložíme pracovní listy (jaké barvy jsme cestou viděli, které nesmí v dalším lese chybět, že v lese nestraší lesní duchové, ale jsou to pouze staré větve, pařezy apod.).

Činnosti přizpůsobíme zájmu a věku žáků.

d) Hudební výchova
Písničky o lese a stromech, poslechové skladby – Les a jeho proměna (relaxační hudba).

Způsob hodnocení

Zhodnocení jednotlivých prací a získaných vědomostí dětmi, nové náměty pro pokračování, uspořádání výstavky, zhodnocení projektu učitelem – jak se pracovalo, pocity, šikovnost při vyhledávání, originalita, spolupráce, obdržení makety Podzimníčků.

Způsob prezentace projektu

Prezentace zjištěných informací a vytvořených textů, výstavka pracovních listů.

Reflexe

Přínosem projektu bylo zjištění, že v životě je důležitá spolupráce a respektování druhého, při objevování nového nutnost zapojení co nejvíce smyslů, umění vyhledat si sám potřebné informace. Plus: Velkou roli určitě sehrála motivace, díky níž se všichni žáci vžili do příběhu a pracovali s velkou chutí. Minus: Podmínky nemusí být vždy zcela ideální po stránce prostorové. Zvlášť sídlištní školy se zřejmě budou potýkat s dopravou do lesa (lesoparku).
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc6028 kBFotografie z projektu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám