Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dar z nejvzácnějších
Odborný článek

Dar z nejvzácnějších

14. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Marie Dudíková

Anotace

Příspěvek je základem pro diskusi ve třídě na téma dárcovství. Může být dobrým úvodem k besedě se zdravotníkem, dlouholetým dárcem, k návštěvě odběrového střediska apod.
Daruj krev, daruješ život!

Neustále opakované heslo neztratilo ani dnes nic ze své aktuálnosti a naléhavosti. Lidská krev, z níž se vyrábějí transfuzní přípravky, je stále nenahraditelná a nezastupitelná. Ani příchod jedenadvacátého století nepřinesl zásadní alternativu této vzácné, zachraňující a život dávající tekutiny. Bez lidské krve je i moderní medicína mnohdy bezmocná. Zatím se nikomu nepodařilo vyrobit umělou náhradu, která by plnila všechny funkce lidské krve. Na počátku všech transfuzních aktivit je stále člověk - dárce krve. Celá transfuzní služba stojí na dobrovolné ochotě lidí podělit se s potřebnými o kousek svého zdraví. Dárce, který se rozhodl pomoci jinému člověku, pomáhá bezvýhradně. Potenciální příjemce pomoci je pro něj především člověk, který potřebuje pomoc. Bez rozdílu věku, rasy, náboženství, politické příslušnosti. To je širší, etický kontext dárcovství.

Proč potřebujeme transfuzní přípravky?
S rozvojem léčebných metod roste stále i potřeba krve jako léku. Transfuzní přípravky, které se vyrábějí z odebrané krve, jsou životně důležité při těžkých úrazech a při mnoha operacích, zejména ortopedických, cévních a při transplantacích. Dnešní chirurgie je díky nim schopna provádět výkony, o kterých se dřívějším generacím lékařů mnohdy ani nesnilo. Nezastupitelnost transfuzních přípravků si plně uvědomujeme při léčbě anemií, poruch krevní srážlivosti, leukémií a celé řady dalších onemocnění krve. Výměnná transfuze krve při hemolytickém onemocnění novorozenců či léčba tzv. umělou ledvinou se rovněž bez transfuzních přípravků neobejde, stejně tak jako léčba rozsáhlých popálenin nebo intoxikací organismu.

Mohu být i já dárcem krve?
Ano, pokud je mi 18 - 65 let, vážím minimálně 50 kg, nejsem toxikoman ani alkoholik, neprovozuji prostituci, nejsem HIV pozitivní, nepatřím do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, homosexuální styky mezi muži), nejsem diabetik, neprodělal jsem malárii, infekční žloutenku, břišní tyfus, tuberkulózu, pohlavní chorobu ani jinou závažnou infekci, netrpím onemocněním srdce a cév, trvale neužívám žádné léky (výjimkou je hormonální antikoncepce), v posledních 6 měsících jsem nepodstoupil žádný chirurgický výkon, nenechal jsem si provést piercing ani tetování, netrpím psychiatrickým onemocněním, neprodělal jsem Creutzfeld - Jacobovu chorobu (lidská obdoba BSE - nemoci šílených krav), nepobýval jsem v letech 1980 - 1996 více jak šest měsíců ve Velké Británii nebo ve Francii a cítím se zdráv. Krev nelze dávat během těhotenství a v průběhu laktace. Abych mohl darovat krev, nemusím být občanem České republiky, ale měl bych zde mít alespoň dlouhodobý pobyt a v každém případě se mnou musí být možná dobrá komunikace v češtině.

Jak se stát dárcem krve?
Pokud jste neshledali žádný důvod, který by vás z dárcovství krve vylučoval, a rozhodli jste se krev darovat, gratulujeme! V tom případě vám nic nebrání v návštěvě transfuzního oddělení. Den před odběrem je vhodné upravit životosprávu - vynechat potraviny s vysokým obsahem tuku (slanina, vejce, tučné uzeniny a sýry, živočišné tuky), zdržet se alkoholu a kouření, naopak je důležité pít dostatečné množství tekutin (káva, čaj, minerální vody, ovocné šťávy). Proč nejíst tučné pokrmy? Tukové látky přecházejí do krve a znehodnocují transfuzní přípravky. A jak je tomu s krví kuřáků? Nikotin a zejména oxid uhelnatý, vznikající při kouření, se váže na krevní barvivo hemoglobin a výrazně oslabuje nejdůležitější funkci krve, přenos kyslíku k tkáním a buňkám celého těla. Pokud budete krev dávat poprvé, přijďte, v ranních hodinách a dostatečně odpočatí. Myšlenku, že snad transfuzní oddělení navštívíte cestou z večírku nebo při návratu z celonoční návštěvy vinárny, určitě rychle zavrhnete při představě, že vaši krev dostane například novorozené nedonošené dítě. V den odběru nemusíte hladovět, můžete dietně posnídat - vhodné jsou například káva, čaj, pečivo, med, marmeláda, obilné vločky, ovoce apod.

Co vás čeká na transfuzním oddělení?
Rozhodnete-li se darovat krev, musíte mít u sebe platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), který předložíte při příchodu na transfuzní oddělení. Poté obdržíte formulář Dotazník pro dárce krve, který vyplňuje dárce při každém odběru. Součástí dotazníku je i prohlášení dárce, kde svým podpisem stvrzujete pravdivost všech vámi uvedených údajů a dáváte tzv. informovaný souhlas s provedením odběru, předepsaným vyšetřením i použitím léčivých přípravků vyrobených z vaší krve. Vyplnění dotazníku věnujte velkou pozornost. Případné pochybnosti nebo dotazy vám rádi zodpoví lékaři transfuzního oddělení nebo pracovnice v evidenci dárců krve. Zde také budete přijati do počítačového systému.

Krev může darovat jenom ten dárce, který sám není ohrožen anémií, případně jinou krevní chorobou. Proto je vyšetření krevního obrazu před odběrem, zejména pak hladiny červeného krevního barviva, základním a velice důležitým kritériem při posuzování vaší možnosti krev darovat. Dále vám bude změřena tělesná teplota, krevní tlak a puls. Lékař ve vyšetřovně posoudí váš zdravotní stav i anamnézu, zkontroluje vámi vyplněný dotazník a projedná s vámi případné nejasnosti a dotazy. Lékař je také tím, kdo rozhodne o vaší způsobilosti darovat krev.

Vlastní odběr krve
Vlastní odběr krve se provádí na tzv. odběrovém sále. Po důkladném umytí předloktí a dezinfekci loketní jamky vám sestra provede vpich do žíly v loketní jamce. Odběry se provádějí zásadně do sterilního systému plastových vaků vzájemně propojených hadičkami, které jsou výhradně na jedno použití. Není proto možné se při odběru krve na transfuzním oddělení nakazit. Celý proces odběru i následné zpracování odebrané krve se děje tzv. uzavřeným systémem, kdy jediným kontaktem se zevním prostředím je vpich sterilní jehly do žíly dárce. Krev, která opustí cévní řečiště, se sráží. Aby se tomuto procesu zabránilo, je v odběrovém vaku protisrážlivý roztok, jehož základem je citronan sodný. Automatické promíchávání krve s tímto roztokem, vážení i uzavření odběrové hadičky po dosažení cílové hmotnosti odebírané krve zajišťují speciální biomixéry. Celkem vám bude odebráno 450 ml (470 g) krve během 5 - 7 minut.

Jeden odběr by neměl trvat déle než 10 minut, aby zůstala uchována aktivita všech cenných faktorů obsažených v krevní plazmě. Celková délka odběru je závislá na objemu přijatých tekutin, proto je velice důležité zajistit jejich zvýšený příjem. Jakmile je ukončen odběr krve do vaku, odebere vám sestra ještě několik zkumavek krve na předepsaná vyšetření. Celkový objem těchto vzorků nepřesahuje 20 ml. Po ukončení odběru krve zůstaňte pod dohledem sestry na odběrovém sále alespoň 5 - 10 minut a řádným stlačením místa vpichu tamponem snižte riziko možných komplikací (krevní výron, krvácení, nevolnost). Nepodceňujte ani občerstvení po odběru. Nejrychlejším zdrojem energie v potravě jsou sacharidy, tekutiny jsou důležité pro doplnění objemových ztrát. Muži mohou darovat krev pětkrát ročně, ženy pouze čtyřikrát během kalendářního roku. Minimální interval mezi dvěma odběry je 8 týdnů.

Všem dárcům krve za jejich dar života a zdraví patří upřímný dík.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Dudíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída