Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Když drak opravdu létá...
Odborný článek

Když drak opravdu létá...

20. 10. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Jaroslava Pachlová

Anotace

Vlastnoručně vyrobené hračky mají pro žáky svoje kouzlo a přidanou hodnotu v rozvoji jemné motoriky a radosti z povedeného funkčního výrobku. Článek nabízí dva jednoduché náměty na výrobu papírových draků, které opravdu létají a nejsou jen podzimní dekorací.

V pracovních činnostech se mi osvědčilo využívat jednoduché náměty, které i ti nejmladší žáci dokáží zhotovit během jedné hodiny. Žáci vidí brzy výsledek a mohou si výrobek hned vyzkoušet. Výborné je, pokud výtvor nemá pouze dekorační hodnotu, ale plní ještě další funkce a má přesahy do dalších činností, při kterých si žáci mohou vyzkoušet své další dovednosti. V případě výroby draků je pro žáky vždy trochu zázrak, když jim vlastnoručně vyrobený drak vzlétne nad hlavou.

Samotná výroba rozvíjí jemnou motoriku, v případě vyrábění draků je to skládání papíru, střihání a dělání uzlíků. Při pouštění draků tráví žáci čas v přírodě, mají pohyb a mohou prakticky ucítit sílu větru.

Oproti kupovanému produktu má žáky zhotovený drak také tu výhodu, že si jej žáci mohou vyzdobit dle svého, vybrat si jeho barvu, určit, jak moc se bude usmívat, či dokonce šklebit a podobně.

Dva níže uvedené návody mám odzkoušené s prvňáky a druháky. Na výrobu nám postačila vždy jedna vyučovací hodina. Žáci pracovali dle mého slovního a praktického návodu, občas byla nutná dopomoc, hlavně při navazování nitek či provázků. Šikovnější a „rychlejší“ také pomáhali svým spolužákům.

Po vyhotovení vždy následovala letová zkouška na školní chodbě. Nízká hmotnost a letové schopnosti umožňují  těmto dráčkům vzlétnout i v místnosti. Pokud to počasí dovolí, je vhodné následující hodinu věnovat pouštění draků venku. Zde se žáci učí odvíjet a navíjet nit, hledat správný směr větru, neplést se druhému do cesty atp.

Motivace a trocha historie

Nejdřív si s žáky začneme povídat:

 • jaké draky znají (papírové, pohádkové, saně, ...);
 • jaké mají zkušenosti s pouštěním draků (většinou žádné nebo malé, kupovaní draci);
 • zarýmujeme si na slovo drak – dráček, zazpíváme známé dračí songy (Vyletěl si pyšný drak), přečteme básničky o dracích;
 • k čemu si myslí, že papíroví draci sloužili (zpočátku je nic nenapadá, kromě známého volnočasového využití, a tak začnu rozvíjet historii starou více jak 3 000 let až do dnešní doby – přenášení zpráv, plašení ptáků nad poli, zkoumání větru, sportovní bojování s létajícími draky, speciální využití ve vědě či ve vojenské špionáži, ...).

Dráčka žákům před vyráběním předvedu i s akrobatickými kousky, ukáži jim, jak mě poslouchá a létá za mnou, jak „pejsek na vodítku“, kdyby tedy uměli pejsci létat.

Organizace

Materiál žákům předem připravím. Každý má před sebou to, co bude potřebovat.

Jak tedy na jednoduché létající draky:

1. Dráček „nosáč“

Pomůcky

2 slabší papíry formátu A4, tenké brčko, izolepa, tužka, bavlněná nit, pravítko, asi 10 m provázku, kancelářská sponka, kousek kartonu, fixy.

Autor fotografie: Jaroslava Pachlová

Postup

Výroba draka – „hlavy“

 • první papír přeložte kratšími stranami k sobě;
 • od přeložené strany si nahoře tečkou označte 2 cm a dole na „otevírací“ straně také 2 cm a přeložte podle pravítka k sobě a totéž přeložení proveďte i na druhé straně;
 • rozevřete papír a mezi pravý a levý roh podle pravítka narýsujte čáru a položte na ni brčko, které přilepte na koncích izolepou;
 • pokud nemáte draka z pestrého papíru, můžete jej pomalovat (drak má ostrý vyčnívající nos).
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová

Výroba ocasu

 • na druhý papír si narýsujte na delší straně 3 proužky po 2 cm a vystřihněte (1 papír stačí pro 3 žáky – 3 ocasy);
 • proužky k sobě slepte (délka ocasu asi 80 cm);
 • ocas také můžete pomalovat;
 • ustřihněte asi 30 cm nitě, kterou provléknete dírkou na konci ocasu, a ještě připevněte ke kýlu (spodní část „nosu“) draka.
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová

Výroba cívky

 • na kousek kartonu namotejte provázek;
 • na zbylý konec přivažte kancelářskou svorku a připevněte na „nos“ draka (pomyslně protáhněte na „nos“ linku brčka a do těchto míst nebo výše dejte sponku).
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová

Zkušební let

 • zkuste připnout sponku na jiná místa, pokud by let nebyl „hladký“.

Obměny

 • draka můžete vyrobit ze starého obrázkového časopisu (21 cm × 30 cm);
 • můžete použít stříbřitý papír;
 • draka z jednobarevného papíru pomalujte.

2. Drak – origami

Pomůcky

jeden papír formátu A4, nitka na cívce, nůžky.

Postup

 • nejdříve známým způsobem vyrobíme z obdélníku čtverec, to bude hlava, ze zbylé odstřižené části vyrobíme ocas; 
 • hlavu složíme podle následujícího obrázku;
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová
 • v přeložených částech nastřihneme otvory na nitky a ocas (na červené hlavě jsou vidět správná nastřižení);
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová
 • nastřiháme ocas jako girlandu (viz obrázek žlutého ocasu) a zasuneme do dolního otvoru, přetočením papíru upevníme (viz modrý drak);
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová
 • navážeme nitky dlouhé asi 30 cm do zbývajících otvorů, svážeme je a konec nitky na cívce uvážeme doprostřed;
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová
 • samozřejmě, že i tohoto draka můžeme výtvarně dotvořit;
 • ...a drak je připraven k letu.
Autor fotografie: Jaroslava Pachlová

Závěr

Stavba a pouštění draků má v České republice docela dlouhou tradici (asi 500 let). Výroba tradičního typu českého draka „diamant“ je pro mladší žáky pracnější a ve třídě bych během krátké doby a s větším počtem žáků jeho výrobu tak hladce nezvládla, proto jsem zvolila tyto jednodušší postupy.

Nejvíce mě potěšilo, když si žáci z domova přinesli další nové draky a své vyrobené dráčky vzali na tradiční drakiádu, kde se jejich draci i za bezvětří dokázali vznést.

Zhotovení „školní“ draci měli tedy i další využití při tradiční akci a rodiče se svými dětmi prožili příjemně strávený čas. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Pachlová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 10. 2011
Výroba draků je častým námětem pracovních činností v podzimním období. Drak, který létá, děti potěší dvojnásobně. Autorka v příspěvku slovně i názorně vysvětluje výrobu dvou jednoduchých papírových draků, kterou zvládnou i mladší děti. Oceňuji fotky s názornou ukázkou pracovního postupu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

papír A4, nitě, zbytky kartonů, nůžky, fixy, pastelky, izolepa, brčko, pravítko, kancelářská sponka