Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hrajeme si s podzimem

Praktický příspěvek
inspirace
dlouhodobý
Projekt Hrajeme si s podzimem je inspirativní příspěvek pro učitelky v mateřských školách. Touto formou lze velmi dobře u dětí předškolního věku rozvíjet environmentální myšlení a kladný vztah k prostředí, ve kterém žijí. Uvědomění si důležitosti ochrany životního prostředí je pro děti primárním zjištěním v poznávání světa kolem nich.

Tento projekt je zaměřen na poznávání přírody, která je součástí našeho nejbližšího okolí a na ochranu životního prostředí. Klade velký důraz na úzký kontakt s přírodou a její poznávání metodou názornosti. Vede předškolní děti k environmentálnímu myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Děti vnímají přírodu velice pozitivně a za pomoci tohoto projektu je možné rozvíjet elementární povědomí o zdravém životním prostředí.

Hlavní cíle:

 

  • Vnímat negativní změny vzniklé působením člověka na životní prostředí, jak lidé mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také jí svým negativním jednáním poškozovat.
  • Seznamování s prostředím, ve kterém dítě žije a budování kladného vztahu k přírodě.
  • Vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí.

Časová dotace: tři týdny

Cílová skupina: 3 - 6 let

Rozdělení jednotlivých etap projektu:

1. týden: Lesní skřítkové

2. týden: Lesní rostliny

3. týden: Lesní zvířátka

Třítýdenním blokem nás provází skřítek Lesáček (dřevěná loutka), který je chytrý a chtěl by děti hodně naučit. A protože některé děti půjdou do školy, tak se ty věci, které skřítek zná, chtějí naučit. Lesáček zadává dětem úkoly a kontroluje je při jejich plnění.

1 týden: Lesní skřítkové

Motivace: Děti motivujeme písničkou (např. „Já do lesa nepojedu“), při které mohou tancovat.

Hudba a zpěv: „Já do lesa nepojedu“. Děti jako lesní skřítkové pohybově ztvárňují děj písně. Tato činnost je vhodná pro max. 15 dětí. V případě většího počtu dětí pak část může doprovázet ostatní (vytleskáváním, dřívka, triangl, bubínek apod.) a rytmizací písničky.

Výtvarná výchova: Výtvarnou technikou „Omývaná klovatina“ si mohou děti nakreslit obrázek – například rybičky, která plave v lesním rybníku. Na bílou čtvrtku si nakreslíme klovatinou motiv obrázku (v našem případě rybičku). Poté, co klovatina zaschne, vezmeme barevné křídy a obrázek plošně vybarvíme podle své fantazie. Pak vezmeme obrázek a omyjeme jej pod tekoucí vlažnou vodou. To, co jsme nakreslili klovatinou, pak po omytí zůstane bílé a zbytek obrázku bude barevný. Jednoduché a přitom hezké. Pro svoji nenáročnost je proto tato technika vhodná i pro nejmenší děti.

Omývaná klovatina
1. Omývaná klovatina.

Autor © Michael Novotný.

Pracovní výchova: Navlékání korálků z plodů přírody (šípky, žaludy, kaštany aj.). Výroba čepečků pro skřítky z útržků barevných papírů. Větší misku potáhneme potravinářskou fólií, na kterou postupně nalepujeme útržky barevných papírů. Po zaschnutí čepeček z misky sejmeme a dozdobíme přírodninami.

Pohybová hra: „Škatulata, batulata, hejbejte se“. Tuto hru je vhodné hrát v lesním prostředí, kde jsou stromy potřebné ke hře. Ve třídě můžeme s dětmi hrát obdobnou hru se židličkami, kdy židliček je vždy o jednu méně než dětí. Židličky rozestavíme po obvodu kruhu a děti se pohybují kolem nich v jednom směru za doprovodu hudby. Pokud hudba přestane hrát, děti se musí co nejrychleji posadit na židličku. Dítě, na které židlička nezbude, vypadává ze hry. Na další kolo opět odebereme jednu židličku. Hra končí v okamžiku, kdy ve hře zbude pouze jedno dítě. Děti, které vypadnou ze hry, pak mohou ostatním fandit. Pro hru v lesním prostředí použijeme místo židliček stromy. Touto hrou u dětí rozvíjíme postřeh, rychlost a pohotovost.

Dramatická hra: „Vedoucí skřítek“. Jedno dítě odejde za dveře. Ostatní děti stojí po obvodu kruhu a určí si mezi sebou jedno, které bude vedoucí skřítek. Ten bude postupně všem předvádět různé pohyby. Ostatní děti (skřítkové) vedoucího skřítka napodobují. Dítě, které je za dveřmi, pak musí vedoucí ho skřítka odhalit.

Grafomotorika: Děti si připraví ke stolečku papír a za úkol mají nejprve nakreslit tuší les a po zaschnutí obrázek domalovat barevnými pastelkami.

Podzim

Lístečky na stromech svou barvu mění,
léto nám skončilo, teplo už není.
Podzim ten přichází, chladno s ním taky,
vytáhnem čepice, pustíme draky.

(Autor říkanky: Michael Novotný)

Experiment: „Podzimní zavařování“. Připravíme si PET láhev 1,5 l nebo 2 l. Připravíme si první barvu tak, že do kelímku nalijeme vodu a rozmícháme v ní buď temperové, anebo anilinové barvy. Poté vezmeme mikrotenový sáček a prostrčíme ho do hrdla PET láhve. Konec sáčku necháme venku a nalijeme do něj rozmíchanou barvu. Konec sáčku zavážeme provázkem a barvu spustíme na dno láhve. Tento postup opakujeme s různými barvami až do té doby, dokud není PET láhev plná. Na závěr ji zavřeme víčkem a můžeme vystavit na okno. Sluníčko, které bude na zavařeninu svítit, pak udělá své.

Barevné zavařování
2. Barevné zavařování.

Autor @ Michael Novotný

Hra: Děti si postupně házejí míč, kdo ho chytne, musí říct nějaké slovo obsahující přírodní materiál.

2 týden: Lesní rostliny

Motivace: Vyprávění o tom, jak se někteří lidé chovají špatně k přírodě, kopou do hub, pohazují po lese odpadky apod. A co proto uděláme my? Půjdeme a lesu pomůžeme.

Pobyt venku: Před touto činností děti seznámíme s bezpečností. Sbírat mohou pouze věci, které nejsou ostré a špičaté. Vyhlásíme dětem soutěž. „V našem lese je spousta věcí, které do lesa nepatří. My se proto teď budeme snažit lesu pomoci tím, že na jednu hromadu přineseme všechny věci, které do lesa nepatří.“ Nakonec nasbírané odpadky odneseme do kontejneru. Touto soutěží u dětí rozvíjíme environmentální cítění.

Jemná motorika: „Domečky pro mravenečky“. Děti dostanou za úkol postavit domečky z přírodních materiálů (větvičky, mech, kamínky apod.).

Podzimní zavařování
3. Domečky pro mravenečky.

Autor © Michael Novotný.

Poznávání a představivost: „Práce s encyklopedií“. Poznávání jedlých, nejedlých a jedovatých hub podle specifických znaků za pomoci obrázků z encyklopedie.

Hudebně pohybová hra: „Na houbovou smaženici“. Děti chodí po obvodu kruhu a střídají směr chůze podle toho jak houbař (určené dítě) smaženici vařečkou míchá. Jedno dítě bubnuje, když přestane, tak ukáže na někoho, a ten řekne název houby a jestli je jedlá nebo nejedlá.

Experiment: „Hmatová hra“. V neprůhledné hmatové skříňce jsou umístěny přírodniny, které děti poznávají po hmatu: různé druhy šišek z borovice, smrku, kaštan, žalud, vlašský ořech, burský oříšek, bukvice apod.

Hmatová krabice
4. Hmatová krabice.

Autor © Michael Novotný.

Hádanky

Hnědá hlava, noha bílá,
co se asi v lese skrývá?                    (Houba)

Na hlavičce čepeček,
na stromě má domeček?                   (Žalud)

Pohybová hra: „Borovice“. Děti se postaví po stranách hrací plochy. Určené dítě se postaví doprostřed jako „první strom“. Ostatní děti se připojí a rozestaví se po celém prostoru tak, aby se nikdo nikoho nedotýkal. Děti vzpaží a napodobují pohyby stromu ve větru.

3 týden: lesní zvířátka

Motivace: Vyprávění příběhu o tom, jak se ztratila malá lištička. Jak jí děti pomohou dostat se opět k mamince?

Dramatická výchova: Čtení pohádky „Lesní chaloupka“ (http://www.pohadky.org/).

Výtvarná výchova: Malování lesních zvířátek na velký kartónový papír (společná práce všech dětí ve třídě), použijeme kombinaci vodových a temperových barev.

Poznávání a představivost: Ukázky obrázků se zvířátky, kde děti mají za úkol správně pojmenovat zvířátko a říct čím se v lese živí.

Pracovní výchova: Výroba zvířecích postaviček z nevšedních materiálů jako jsou plastikové kelímky, těsto, lesní plody apod.

Pohybová hra: „Na jeleny a myslivce“ – jedno dítě je určeno učitelkou jako myslivec a snaží se míčem „vybít“ ve vymezeném prostoru jelena. Když ho vybije, tak se jelen stává myslivcem.

Lištička

Červený kožíšek, v noře má pelíšek.
Běhá si po lese. Zvířátka, třeste se!

Autor říkanky@ Michael Novotný

Rizika projektu:

  • nedostatek příležitosti vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu
  • nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí
  • špatné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy i doma
  • příliš časté vystupování pedagoga v roli soudce
  • jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí, nebo prostředí nepřehledné
  • špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení)

Závěrečné zhodnocení projektu

Myslím, že projekt Hrajeme si s podzimem bude mít u dětí velký úspěch. Během tohoto tematického celku by děti měly získat přesnější a komplexnější poznatky o stromech, zvířatech, jejich životě a o přírodě vůbec. Osvědčilo se mi celý tematický blok rozplánovat na jednotlivé dny a činnosti tak, aby některé dny nebyly moc nabité a jiné zase málo využité. Děti také získaly povědomí o souvislostech mezi živou a neživou přírodou a naučily se vážit si života ve všech jeho formách. Také pochopily důležitost ochrany přírody a nutnost třídit odpady. Učily se citlivému vnímání okolního světa, péči o ochranu životního prostředí, zaměřily se při činnostech na využívání vlastní fantazie, samostatnosti, kooperaci s ostatními dětmi, rozvíjely své dovednosti ve všech oblastech a měly dobrý pocit z příjemných zážitků. Dále si děti uvědomily hodnoty, jakými jsou ochota, ohleduplnost k druhým a k přírodě, důležitost vzájemné spolupráce. V neposlední řadě bych rád vyzdvihnul dobrou spolupráci s rodiči.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek