Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Moje město Bakov nad Jizerou
Odborný článek

Moje město Bakov nad Jizerou

18. 2. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Mlynková

Anotace

V rámci celoročního projektu se děti postupně seznámí s historií, památkami, institucemi a zajímavostmi svého města.

 

 

 

Děti postupně během celého školního roku navštěvovaly různé památky města, instituce, seznamovaly se s historií. Celým projektem je provázela panenka Jizera, která město dobře znala a motivovala je k jejímu poznávání. Každou návštěvu nebo prohlídku si děti pečlivě zaznamenávaly do svých sešitků. Na závěr celého projektu navštívily městský úřad a paní starostce předaly jimi vypracovaný soubor o proběhlém projektu (jednotlivé návštěvy, kresby, fota, ankety, přání, apod.)

Průběh projektu

Seznámení rodičů s projektem na třídní informativní schůzce na začátku školního roku.

Ukazatele informují rodiče o chystané činnosti, akci, vycházce, návštěvě.

Scénka o Jizeře - paní učitelka dětem hraje improvizovanou scénku o Jizeře a Krakonošovi, o vzniku řeky Jizery a jejím názvu.

Povídání o našem městě - poloha, historie, původ, vznik názvu, obyvatelé, způsob obživy, prohlížení historických fotografií, map, pohledů a knih.

Nákup pohledů našeho města v papírnictví, rozhovor a povídání nad nimi, součást sešitků.

Prohlížení starých fotografií města - ve spolupráci s rodiči, vyprávění, porovnávání s realitou.

Prohlídka Sloupu sv. Trojice na náměstí - proč nese název „morový", co na něm vidíme, z čeho je postaven, kresba Sloupu.

Návštěva kostela sv. Bartoloměje - prohlídka zvenku i zevnitř, výzdoba, oltář, prohlídka varhan, věže, hodiny, pověst, kresba do sešitku, hledání správné věže našeho kostela-pracovní list.

Prohlídka hřbitovní brány a kaple svaté Barbory - poučení, pověst, ukázka staré fotografie, kresba.

Hledání a orientace na mapě města - co značí jednotlivé symboly, kde co hledat, ulice, kde leží Bakov nad Jizerou, mezi jakými městy. Společně s rodiči označujeme pomocí značky na kousku papírku svůj dům, bydliště. Totéž uděláme i ve svých sešitcích, kde je okopírována mapa města.

Kresba svého domu - číslo popisné, počet bydlících.

Najdeš cestu domů? Děti nás při pobytu venku dovedou až ke svému domu (pokud je to možné), někteří rodiče nás vítali a uctili malou sladkostí.

Kresba znaku našeho města - barvy, co charakterizuje.

Hledáme ve městě dům č. 1 - dle pamětí zde byl začátek obce a okolo jen pole.

Osobnosti města - v jakém oboru vynikaly, co vytvořily, jak proslavily město-povídání, pojmenování ulic jejich jmény, pomníky, poslech znělky místního rozhlasu od rodáka Bakova.

Návštěva zříceniny hradu Zvířetnice - putování za strašidly, viz Projekt Výlet na hrad, kresba hradu do sešitku.

Putování na Babu k letadlu - povídání pověsti o tom, jak Baba přišla ke svému jménu, prohlídka letadla, okolní přírody, chráněná fauna i flora, přírodní rezervace, kresba.

Procházka Rybním dolem - prohlídka mlýna, náhonu, poslouchání pověsti, pozorování ramene Jizery, vynášení Morany, vítání jara.

Kamarádi ze základní školy - návštěva školy před zápisem, před prázdninami - ukázka tříd, jídelny, šaten, seznámení s paní učitelkou, děti nám přišly zahrát divadlo do školky, pozvánka na výstavu do družiny, prohlídka interiéru.

Shlédnutí vystoupení dětí v základní umělecké škole.

Návštěva zdravotnického střediska - prohlídka, ukázka práce zdravotní sestry, zkouška měření výšky, váhy, tlaku, vybavení, potřeba prevence.

Vystoupení u babiček a dědečků v Domě s pečovatelskou službou - jarní, vánoční, výroba přáníček, úcta ke stáří.

Cvičení v sokolovně - prohlídka interiéru, nářadí, náčiní, hry, cvičení.

Městský stadion - hra Na atlety, fotbalisty, tenisty, kynology-hry, cvičení, běh, pozorování, návštěva fotbalového školního utkání - fandění.

Návštěva obchodů ve městě - co si zde mohu koupit, vím, jak se chovat v prodejně, kreslení sortimentu jednotlivých prodejen do sešitku (cukrárna, potraviny, chovatelské potřeby, hodinářství, papírnictví), razítko do sešitku.

Návštěva a prohlídka pošty - pošleme dopis nemocné kamarádce.

Ve spolupráci s rodiči - návštěva dalších míst ve městě: kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, veterinární ordinace, mandl apod.

Návštěva městského vlastivědného muzea - prohlídka, nové informace o městě, výstava betlémů, vystoupení dětí.

Návštěva městské knihovny - co mají v knihovně, vztah ke knize, prohlídka, nalepení darovaného čtenářského průkazu, motivace k návštěvě s rodiči, půjčení knih o našem městě.

Četba z Bájí a pověstí Bakovska - prohlížení a vyprávění nad obrázky z knihy Stezkami domova, Bakovské historické obrázky-povídání o našem kraji, Pověst loupežnická, Strašidelná, Vodnická, O Bílém kříži, O čarostřelci.

Nácvik říkadla o našem městě - k básničce jsme si nakreslili obrázky, aby se nám lépe učila.

Výroba města na kartonovou plochu - kresba lokalit charakterizujících město - řeka, MŠ, náměstí, železniční trať, koupaliště, les, stadion, tůň apod., dolepování domečků s fotkami, auta, vlak apod.

Krabičkové město - sestavování z polepených krabiček různých velikostí a tvarů, dokreslování, kolektivní práce, i s rodiči.

Výroba pexesa našeho města - vyrobeno pomocí fotografií a počítače na arch papíru, na jedné straně fotografie, na druhé znak města, zalito do fólie, děti vystřihovaly, hra (i s rodiči-zapůjčení)

Návštěva a prohlídka nádraží Bakov n. J. - město a Bakov n. J. - hlavní nádraží - hledáme rozdíly, nákladní x osobní vlaky, objevujeme, co se na nádraží nachází, k čemu to slouží, odsuzujeme vandalství, ptáme se pana výpravčího na neznámé věci, jedeme vláčkem, ukázka řídící kabiny ve vlaku, pozorování práce průvodčího, chování cestujících, nákup jízdenky, kresba do sešitků.

Dopoledne s Městskou policií - rozhovor o jejich práci, výstroji, výzbroji, pohádka O neposlušném Jonášovi-ponaučení, kresba obrázku policisty, jejich předání na stanici.

S policisty na zahradě - seznámení se značkami, chováním na silnici, dopravní hry, ukázka nového policejního vozu městských strážníků, kresba.

Výlet na Klokočku - za kouzelným pramenem vody, pověst.

Vycházka do Ostrova - hra Na stopovanou spojená s plněním úkolů na téma Les, prohlídka chatové osady u našeho města, hledání pokladu, pověst.

Vycházka na kynologické cvičiště - ukázka výcviku psů, prohlídka areálu, vojenské historické techniky.

Vycházka na místní koupaliště - pozorování podzimní přírody, ukázka rybolovu ve spolupráci s rodiči, hry.

Kreslíme budoucnost našeho města - děti toto téma směřovaly spíše na to, co by si přály v našem městě - bazén, hrad, skluzavky, barevná hřiště apod.

Orobinec - co je to, co z něj Bakováci vyráběli, ukázka vyrobeného střevíčku, prohlížení publikací s touto tématikou, návštěva výstavy orobincových výrobků bakovských rodaček v městské muzeu, vyslechnutí povídání o způsobu pletení z orobince.

Jaké jsou v našem městě firmy? Co se zde vyrábí, kdo tam pracuje a s čím, exkurze - ve spolupráci s rodiči.

Výstava o projektu - součást podzimní výstavy v MŠ, práce dětí, fotografie, průvodce tématem, vystavené sešitky s dosavadními záznamy dětí - návštěva rodičů, kamarádů ze ZŠ, veřejnosti a představitelů města.

Výkresy a výrobky dětí vystavujeme v cukrárně pro širší veřejnost.

Oslavili jsme Den Země - plnění různých úkolů s ekologickou tématikou na zahradě, shlédnutí hudebního vystoupení Vandy a Standy směřovaného k ekologii na Radnici, sběr, zajímáme se i o přírodu, chráníme ji.

Řeka Jizera - pramen, proud, kam teče, směr, využití, povídání o povodních, pozorování zatopené louky, cesty, nebezpečí, varování, pomoc.

Anketka s dětmi - „Co by sis přál v našem městě?", „Co se ti líbí, nelíbí v našem městě?"

Nahlédnutí na internetové stránky města i mateřské školy - krátké vysvětlení, obrázky, fotogalerie.

Prohlížíme si časopis Bakovsko - též přispíváme články.

Tvoření souboru pro paní starostku - fota, kresby, pověsti, anketa, budoucnost, komentáře psané rukou dětí (dle vzoru), básnička o městě, hodnocení projektu dětmi i učitelkou, hodnocení veřejnosti při výstavě, otázky na které děti umí odpovědět - evaluace, třídní pokřik, ukázka vyrobeného pexesa, autoři, kompletace - pomoc, spolupráce.

Návštěva u paní starostky a na Městském úřadě - uvítání, povídání o úřadě, zaměstnancích, městě, prohlídka oddávací místnosti, zkouška svatebního obřadu, seznámení s funkcí a provozem městského rozhlasu, návštěva jednotlivých pracovišť-finanční odbor-poplatky, odbor výstavby-ukázka map, vyhledávání svého domu na počítačové mapě, matrika, místnost paní starostky-prapor a znak města, předání souboru vytvořeného dětmi, předání vyrobené městské korunky z papíru paní starostce, medaile, poděkování a rozloučení, odměna pro děti.

Co vše obsahuje již zmíněný sešitek? Fotografii „školáků", jejich podpisy, pohlednici města, výstřižky z propagačních materiálů, kresby, fota z jednotlivých návštěv, vycházek, historické fotografie-kopie, razítka z prodejen, pověsti, omalovánky, úkoly na splnění-pracovní listy, mapu města apod.

Básnička o našem městě vážící se k projektu:

Autor - Jana Mlynková

NAŠE MILÉ MĚSTĚČKO,
TO JE KRÁSNÉ HNÍZDEČKO.

VŠICHNI SE TU MÁME RÁDI

A JSME SPOLU KAMARÁDI.

KLUCI I HOLČIČKY,
STOUPÁME SI NA ŠPIČKY,
TO KDYŽ RÁNO S NOVÝM DNEM
DÍVÁME SE ZA SLUNCEM.

A KDYŽ V LOUCE KVETOU KVĚTY,
CHODÍME RÁDI NA VÝLETY,
DO ZVÍŘETIC NA STARÝ HRAD,
NA KLOKOČKU DO ZAHRAD.

PŘES NÁMĚSTÍ DOLŮ K ŘECE,
NENUDÍME SE NIKDY PŘECE.
V LÉTĚ, V ZIMĚ JE NÁM HEJ,
PROTOŽE BAKOVÁCI JSOU NEJ!!!"

Otázky - Co už vím o svém městě?

 • Jak se jmenuje naše město?
 • Jaká řeka jím protéká?
 • Co uměli naši předkové?
 • Jaká je bakovská nejstarší památka?
 • Jak je stará hřbitovní brána?
 • Jak se jmenuje kaple v Bakově?
 • Co stojí na náměstí?
 • Kde je dům č. p. 1?
 • Kdo je pan Linek?
 • Jak se jmenuje blízká zřícenina hradu?
 • Proč má obec jméno Podhradí?
 • Jak se jmenuje kopec u letadla?
 • Kde potřebujeme čtenářský průkaz?
 • Kde je městský úřad?
 • Jak se jmenuje paní starostka?
 • Kdo nás ve městě chrání a pomáhá?
 • Kdo píše knihy o Bakovu?
 • Kde je možno v Bakově sportovat?
Slovo učitelky závěrem:

Naše město, ve kterém žijeme, je zajímavé spoustou věcí. Někdy si myslíme, že ho známe, ale není to tak zcela pravda. Moje úsilí vedlo k poznávání našeho města a k vytvoření si pozitivního vztahu k němu. K tomu přispěly vlastní prožitky i příběhy a vyvolaly zájem o historii i současnost, zabránily nudě, nevšímavosti, poškozování a ničení zajímavých i obyčejných věcí.

Na závěr jsme shrnuli získané poznatky dětí o našem městě. Rozvinuli diskusi o tom, co se jim nejvíce líbilo, která činnost je bavila a která ne, co jsme se zajímavého dozvěděli a naučili. Vznikly též pěkné výtvarné práce, které jsme vystavovali v prostorách mateřské školy. Kladně byly rodiči ohodnoceny též sešitky, do kterých si děti vše pečlivě samy zaznamenávaly.

Naše MŠ
1. Naše MŠ
 
Za stromy
2. Za stromy
 

 

Návštěva policie
3. Návštěva policie
 
Hrajeme pexeso
4. Hrajeme pexeso
 

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BEDNÁŘ, V. Báje a pověsti Bakovska.
[2] – BEDNÁŘ, V. Stezkami domova.
[3] – BEDNÁŘ, V. Bakovské historické obrázky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Mlynková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Učebna v přírodě, Školní třída