Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Velikonoce - Jak šlo vejce na vandr

Ikona prakticky

Velikonoce - Jak šlo vejce na vandr

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Ivana Bešťáková
Anotace: Prostřednictvím estetických prožitků chceme vytvořit sváteční náladu pro přípravu na svátky jara a přirozeně vnést děti do doby dětství jejich prarodičů a praprarodičů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 


Vajíčko je symbolem plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara, skořápka symbolizuje bezpečí.

Legenda o tradici malování vajec
se váže k putování Ježíše a sv. Petra světem. Hladové poutníky pohostila selka vařenými vejci. Zbylé skořápky se proměnily ve zlato. Hostila potom další pocestné, ale k zázraku nedošlo. Časem začala rozdávat vejce právě ve výroční den vzácné návštěvy.

Kolorování kraslic
na Karlovarsku: červená barva se vytvořila papírkem od Cikorky, okrová vařením cibulových slupek a kávové sedliny. Po 1. sv. válce se vejce stále více barvila strakatě barevnými papírky z drogerie.
Po skončení pomlázky děti hrály s vejci různé hry: např. koulení vajíček - z nakloněného prkna kutálely na několik na zemi položených vajíček minci, které vejce bylo mincí zasaženo, to dotyčný hráč získal pro sebe.

 

Námětník činností

 • četba pohádky Jak šlo vejce na vandr (Hrubín, F. - Nováková, Z. - Renč, V.: Kůzlátka a hloupý vlk, s. 43) - celý text pohádky je uveden v příloze
 • naslouchání, sledování děje
 • rozhovor o tom, co jsme právě slyšeli
 • kolektivní převyprávění pohádky (s využitím obrázků a maňásků, plošných loutek), procvičujeme pojmy první, poslední, uprostřed; pamatujeme si, jak šla zvířátka za sebou, počítání po jedné
 • pohybová a zvuková dramatizace některých částí (potkávání zvířátek, tajuplný les, zvířátka se bojí...)
 • námětový koutek „Chaloupka vajíčka a jeho kamarádů"
 • výtvarné čarování - vajíčko na vandru - vytvoříme zvyfouknutého vajíčka a vhodných „odpadků" (např. tapeta, PET víčko, látka, mechová pryž)
  1.

   

Asociace ke slovu

Děti sedí v kruhu, jedno dítě má v ruce vajíčko a koulením vybírá další dítě. Přitom říká:


„Kutálej se, vajíčko, kutálej,
co patří k Velikonocům, povídej."

Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů...).

Vajíčka se kutálejí

Děti si představují, že jsou vajíčka. Kutálejí se (chodí) různými směry, ale nesmí do sebe narazit. V případě hrozící srážky musí vajíčka zpomalit, zastavit se. „Rozbitá" vajíčka vypadávají ze hry. Děti si procvičují orientaci v prostoru a vyzkouší si pohybovou fantazii.

Z hnízda do hnízda

Hra se může hrát ve dvojicích či ve družstvech. Děti stojí na startu, u nohou mají obruč (hnízdo) a v ní stejný počet imaginárních vajíček (papírové koule, míčky apod.). Vpředu asi pět metrů před sebou má každý prázdnou obruč. Úkolem každého je přemístit po jednom všechna vajíčka do druhého hnízda. Vyhrávají všichni, kterým se to podaří.

Předávání vajíčka

Hru hrají dvě nebo více družstev. Děti stojí v zástupech a soutěží v předávání vajíčka (míčku) - z rukou do rukou ve vzpažení směrem dozadu. Obměnou může být předávání vajíčka v předklonu mezi rozkročenýma nohama směrem dozadu nebo bokem.

Honička s vajíčkem

Dítě, které honí, má v malém košíku vajíčko. Musí opatrně běžet, aby mu nevypadlo, a současně se snažit někoho chytit a košíček mu předat.

Hra se zpěvem „Mám vajíčko, mám" - (obdoba hry „Na šáteček")

Pohybová hra „Na zamrzlé vajíčko"

Děti provedou klek sedmo, schoulí hlavu dovnitř kruhu. Po obvodu chodí dítě s lehkým předmětem v ruce (např. šátek), po chvilce ho jemně položí na klečící dítě. Začnou se honit, na prázdné místo zaklekne rychlejší z nich. Ten, kdo nezareagoval na předmět na zádech, se stává „zamrzlým vajíčkem".

Písničky

 • Hody, hody doprovody (Janovská, O.: Malým zpěváčkům)
 • Já jsem malej koledníček (Šottnerová, D.: Velikonoce)
 • Slepička naříká (Šottnerová, D.: Velikonoce)

„Řeřichové hlavy"

Polovinu vaječné skořápky naplníme hlínou a semínky řeřichy, za pár dní se nám hlavičky zazelenají. Děti mají za úkol denně pozorovat rostlinky a pečovat o ně.

Kraslice (náměty na výtvarné činnosti):

 • velký formát papíru dekorujeme temperami, pracujeme splochým i kulatým štětcem
 • voskovkami vyplníme plochu papírového vajíčka, překryjeme černou tuší, vyškrabujeme ornamenty
 • voskovkami na papírové vejce vytvoříme ornamenty, které překryjeme černou tuší; pozorujeme neslučitelnost barvy a mastnoty
 • vyfouklé vajíčko odmastíme, překryjeme inkoustem, kreslíme na ně zmizíkem; děti pocítí náročnost práce na oblém předmětu
 • kartonové vejce dekorativně zdobíme víčky od PET lahví
 • obří vejce - nafoukneme balónek, potřeme tapetovým lepidlem, polepíme natrhanými kousky novin, na poslední vrstvu použijeme bílý papír, necháme zaschnout, po ztvrdnutí balónek splaskne, zalepíme otvor a potom objekt kolorujeme temperami
 • vosková kraslice - nastrouhané voskovky nasypeme na vystřižené papírové vajíčko, překryjeme ubrouskem, látkou a přežehlíme; čichem, zrakem, hmatem vnímáme změnu materiálu vlivem zahřátí

Malé velikonoční inspirace

Hnízdečka z PET lahví
2. Hnízdečka z PET lahví
Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
3. Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
4. Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
Kuřata z vyfouknutého vajíčka, polepená ubrouskem
5. Kuřata z vyfouknutého vajíčka, polepená ubrouskem
Vajíčkový kolotoč - obrázky na kruhovém podkladu jsou nalepené na vyšším kartonu a podlepené pouze d
6. Vajíčkový kolotoč - obrázky na kruhovém podkladu jsou nalepené na vyšším kartonu a podlepené pouze do 1/3. Vytvoříme prostor pro otáčení menšího kartonu, který ovládáme rourkou
Citace a použitá literatura:
[1] - BURACHOVIČ, S. Výroční obyčeje na Karlovarsku. Karlovy Vary : Okr. kult. středisko, 1989.  
[2] - CSORGÓ, A. Dětský rok. Libret, 1999. ISBN 80-7228-138-0. 
[3] - HRUBÍN, F.; NOVÁKOVÁ, Z.; RENČ, V. Kůzlátka a hloupý vlk. 80-7029-078-1, 1992.  
[4] - JANOVSKÁ, O.; JANEČEK, O. Zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům. 2. vydání. Praha : SPN, 1988.  
[5] - ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Velikonoce. Olomouc : Rubico, 2004. ISBN 80-7346-044-0. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 18. 02. 2008
Zobrazeno: 54647krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BEŠŤÁKOVÁ, Ivana. Velikonoce - Jak šlo vejce na vandr. Metodický portál: Články [online]. 18. 02. 2008, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1999/VELIKONOCE----JAK-SLO-VEJCE-NA-VANDR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.