Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Velikonoce - Jak šlo vejce na vandr
Odborný článek

Velikonoce - Jak šlo vejce na vandr

18. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Bešťáková

Anotace

Prostřednictvím estetických prožitků chceme vytvořit sváteční náladu pro přípravu na svátky jara a přirozeně vnést děti do doby dětství jejich prarodičů a praprarodičů.

 


Vajíčko je symbolem plodnosti, úrodnosti, narození, návratu jara, skořápka symbolizuje bezpečí.

Legenda o tradici malování vajec
se váže k putování Ježíše a sv. Petra světem. Hladové poutníky pohostila selka vařenými vejci. Zbylé skořápky se proměnily ve zlato. Hostila potom další pocestné, ale k zázraku nedošlo. Časem začala rozdávat vejce právě ve výroční den vzácné návštěvy.

Kolorování kraslic
na Karlovarsku: červená barva se vytvořila papírkem od Cikorky, okrová vařením cibulových slupek a kávové sedliny. Po 1. sv. válce se vejce stále více barvila strakatě barevnými papírky z drogerie.
Po skončení pomlázky děti hrály s vejci různé hry: např. koulení vajíček - z nakloněného prkna kutálely na několik na zemi položených vajíček minci, které vejce bylo mincí zasaženo, to dotyčný hráč získal pro sebe.

 

Námětník činností

 • četba pohádky Jak šlo vejce na vandr (Hrubín, F. - Nováková, Z. - Renč, V.: Kůzlátka a hloupý vlk, s. 43) - celý text pohádky je uveden v příloze
 • naslouchání, sledování děje
 • rozhovor o tom, co jsme právě slyšeli
 • kolektivní převyprávění pohádky (s využitím obrázků a maňásků, plošných loutek), procvičujeme pojmy první, poslední, uprostřed; pamatujeme si, jak šla zvířátka za sebou, počítání po jedné
 • pohybová a zvuková dramatizace některých částí (potkávání zvířátek, tajuplný les, zvířátka se bojí...)
 • námětový koutek „Chaloupka vajíčka a jeho kamarádů"
 • výtvarné čarování - vajíčko na vandru - vytvoříme zvyfouknutého vajíčka a vhodných „odpadků" (např. tapeta, PET víčko, látka, mechová pryž)
  1.

   

Asociace ke slovu

Děti sedí v kruhu, jedno dítě má v ruce vajíčko a koulením vybírá další dítě. Přitom říká:


„Kutálej se, vajíčko, kutálej,
co patří k Velikonocům, povídej."

Co všechno se dětem vybaví, to řeknou (vajíčko, pomlázka, setí obilí do květináčů...).

Vajíčka se kutálejí

Děti si představují, že jsou vajíčka. Kutálejí se (chodí) různými směry, ale nesmí do sebe narazit. V případě hrozící srážky musí vajíčka zpomalit, zastavit se. „Rozbitá" vajíčka vypadávají ze hry. Děti si procvičují orientaci v prostoru a vyzkouší si pohybovou fantazii.

Z hnízda do hnízda

Hra se může hrát ve dvojicích či ve družstvech. Děti stojí na startu, u nohou mají obruč (hnízdo) a v ní stejný počet imaginárních vajíček (papírové koule, míčky apod.). Vpředu asi pět metrů před sebou má každý prázdnou obruč. Úkolem každého je přemístit po jednom všechna vajíčka do druhého hnízda. Vyhrávají všichni, kterým se to podaří.

Předávání vajíčka

Hru hrají dvě nebo více družstev. Děti stojí v zástupech a soutěží v předávání vajíčka (míčku) - z rukou do rukou ve vzpažení směrem dozadu. Obměnou může být předávání vajíčka v předklonu mezi rozkročenýma nohama směrem dozadu nebo bokem.

Honička s vajíčkem

Dítě, které honí, má v malém košíku vajíčko. Musí opatrně běžet, aby mu nevypadlo, a současně se snažit někoho chytit a košíček mu předat.

Hra se zpěvem „Mám vajíčko, mám" - (obdoba hry „Na šáteček")

Pohybová hra „Na zamrzlé vajíčko"

Děti provedou klek sedmo, schoulí hlavu dovnitř kruhu. Po obvodu chodí dítě s lehkým předmětem v ruce (např. šátek), po chvilce ho jemně položí na klečící dítě. Začnou se honit, na prázdné místo zaklekne rychlejší z nich. Ten, kdo nezareagoval na předmět na zádech, se stává „zamrzlým vajíčkem".

Písničky

 • Hody, hody doprovody (Janovská, O.: Malým zpěváčkům)
 • Já jsem malej koledníček (Šottnerová, D.: Velikonoce)
 • Slepička naříká (Šottnerová, D.: Velikonoce)

„Řeřichové hlavy"

Polovinu vaječné skořápky naplníme hlínou a semínky řeřichy, za pár dní se nám hlavičky zazelenají. Děti mají za úkol denně pozorovat rostlinky a pečovat o ně.

Kraslice (náměty na výtvarné činnosti):

 • velký formát papíru dekorujeme temperami, pracujeme splochým i kulatým štětcem
 • voskovkami vyplníme plochu papírového vajíčka, překryjeme černou tuší, vyškrabujeme ornamenty
 • voskovkami na papírové vejce vytvoříme ornamenty, které překryjeme černou tuší; pozorujeme neslučitelnost barvy a mastnoty
 • vyfouklé vajíčko odmastíme, překryjeme inkoustem, kreslíme na ně zmizíkem; děti pocítí náročnost práce na oblém předmětu
 • kartonové vejce dekorativně zdobíme víčky od PET lahví
 • obří vejce - nafoukneme balónek, potřeme tapetovým lepidlem, polepíme natrhanými kousky novin, na poslední vrstvu použijeme bílý papír, necháme zaschnout, po ztvrdnutí balónek splaskne, zalepíme otvor a potom objekt kolorujeme temperami
 • vosková kraslice - nastrouhané voskovky nasypeme na vystřižené papírové vajíčko, překryjeme ubrouskem, látkou a přežehlíme; čichem, zrakem, hmatem vnímáme změnu materiálu vlivem zahřátí

Malé velikonoční inspirace

Hnízdečka z PET lahví
2. Hnízdečka z PET lahví
Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
3. Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
4. Panenka z kartónové ruličky, kytičky jsou vytvořené z hoblinek proutků
Kuřata z vyfouknutého vajíčka, polepená ubrouskem
5. Kuřata z vyfouknutého vajíčka, polepená ubrouskem
Vajíčkový kolotoč - obrázky na kruhovém podkladu jsou nalepené na vyšším kartonu a podlepené pouze d
6. Vajíčkový kolotoč - obrázky na kruhovém podkladu jsou nalepené na vyšším kartonu a podlepené pouze do 1/3. Vytvoříme prostor pro otáčení menšího kartonu, který ovládáme rourkou

Literatura a použité zdroje

[1] – BURACHOVIČ, S. Výroční obyčeje na Karlovarsku. Karlovy Vary : Okr. kult. středisko, 1989.
[2] – CSORGÓ, A. Dětský rok. Libret, 1999. ISBN 80-7228-138-0.
[3] – HRUBÍN, F.; NOVÁKOVÁ, Z.; RENČ, V. Kůzlátka a hloupý vlk. 80-7029-078-1, 1992.
[4] – JANOVSKÁ, O.; JANEČEK, O. Zpěvník pro mateřské školy Malým zpěváčkům. 2. vydání. Praha : SPN, 1988.
[5] – ŠOTTNEROVÁ, Dagmar. Velikonoce. Olomouc : Rubico, 2004. ISBN 80-7346-044-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
88.87 kB
PDF
Příloha 1 - Velikonoční veršování
pdf
68.36 kB
PDF
Příloha 2 - Jak šlo vejce na vandr

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Bešťáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída