Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Proč má jablko slupku?

Ikona inspirace
Autor: Jakub Jermář
Anotace: Příspěvek popisuje jednoduchý experiment s jablkem a digitálním vlhkoměrem, jímž budeme demonstrovat vliv slupky na odpařování vody (a tedy usychání) ovoce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
  2. Základní vzdělávání -> Chemie
  3. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě
Nutné pomůcky: vlhkoměr (v článku byl použit digitální vlhkoměr Vernier RH-BTA), jablko či jiné vhodné ovoce nebo zelenina, škrabka na brambory, větší sklenice či plastová nádoba s dostatečně velkým hrdlem, papírové ubrousky, igelitový pytlík
Klíčová slova: experiment, měření, jablko, slupka, vlhkost, vlhkoměr
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento článek popisuje jednoduchý experiment ukazující vliv slupky jablka na odpařování vody. K pokusu budeme potřebovat digitální senzor vlhkosti vzduchu (v článku je použit senzor Vernier RH-BTA s dataloggerem LabQuest), jablko, škrabku na brambory, větší sklenici, igelitový pytlík, gumičku, nůžky a papírový ubrousek.

většina použitých pomůcek (chybí škrabka, gumička a ubrousek)
1. většina použitých pomůcek (chybí škrabka, gumička a ubrousek)
Autor © Jakub Jermář

Z igelitového pytlíku vystřihneme kus igelitu a zakryjeme jím hrdlo sklenice. K upevnění použijeme gumičku. Do igelitu vytvoříme díru pro senzor vlhkosti. Zasuneme senzor a změříme vlhkost vzduchu. Naměřili jsme 60% relativní vlhkost.

měření v prázdné sklenici
2. měření v prázdné sklenici
Autor © Jakub Jermář

Nyní do sklenice vložíme jablko, opět sklenici zakryjeme igelitem. Po 10 minutách opět změříme vzdušnou vlhkost ve sklenici. Naměřili jsme 75% relativní vlhkost, tedy výrazně vyšší než v prázdné sklenici.

měření ve sklenici s jablkem
3. měření ve sklenici s jablkem
Autor © Jakub Jermář

Škrabkou na brambory zbavíme jablka slupky. Jelikož při škrábání narušujeme buněčné stěny, tekutina z vnitřku takto narušených buněk se dostává na povrch jablka a jablko je tím pádem vlhké (či přesněji upatlané) od sladké jablečné šťávy. Tato vrstvička jablečné šťávy by nám narušovala experiment, je tedy potřeba po oloupání jablko důkladně usušit. K tomu se osvědčil papírový ubrousek.

zbavení jablka slupky a osušení
4. zbavení jablka slupky a osušení
Autor © Jakub Jermář

Opět do sklenice vložíme jablko, tentokrát zbavené slupky, a sklenici zakryjeme igelitem. Po dalších 10 minutách opět změříme vzdušnou vlhkost ve sklenici. Naměřili jsme tentokrát přes 83 %.

měření ve sklenici s jablkem bez slupky
5. měření ve sklenici s jablkem bez slupky
Autor © Jakub Jermář

Závěr

Relativní vzdušná vlhkost ve sklenici s jablkem je vyšší, než byla v prázdné sklenici. Z toho lze usuzovat, že z povrchu jablka se do vzduchu vypařuje voda, jablko tedy velmi pomalu usychá. Pokud jablko zbavíme slupky, vzrůstá množství vody ve vzduchu (vlivem odpařování z povrchu jablka) ještě znatelně rychleji. Lze tedy usuzovat, že slupka jablko částečně chrání před ztrátou vody vypařováním, tedy před rychlejším vyschnutím.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 04. 2011
Zobrazeno: 7327krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JERMÁŘ, Jakub. Proč má jablko slupku?. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2011, [cit. 2020-05-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACCE/11481/PROC-MA-JABLKO-SLUPKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 04. 2011 13:22
Příspěvek autora Jakuba Jermáře názorně ukazuje na využití fyzikálních měření při objasňování biologických principů.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.