Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sinice a řasy

Ikona inspirace
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, Mgr. Jiří Kout Ph.D., prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Sinice a řasy, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí zajímavé možnosti do výuky těchto okruhů.
Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Sinice

Co by žáci měli určitě vědět o sinicích?

 • Patří mezi bakterie – mají tedy podobně jednoduchou stavbu buňky.
 • Na rozdíl od bakterií jsou schopné fotosyntézy stejného typu jako rostliny.
 • Jsou velmi odolné, žijí ve všech typech prostředí na Zemi – ve vodě mořské i sladké, na souši, v půdě, v horninách (ano, i uvnitř), v termálních pramenech, v ledu i v srsti některých savců (lenochod, lední medvěd).
 • Význam pro člověka: z některých se vyrábí potravinové doplňky – Spirulina – nebo se využívají pro hnojení rýžových polí v Asii.
 • V českých rybnících a jiných vodních nádržích mohou vytvářet vodní květ, tedy jev, kdy dochází k přemnožení sinic. Následkem je jednak zhoršení kvality vody (voda hnije a smrdí) a kvůli produkci toxických látek sinicemi se mohou u koupajících se osob vznikat alergické reakce.
 • Vodní květ ale vytvářejí jen některé druhy, ostatní sinice problémy nezpůsobují.
 • Příčinou vodního květu je často činnost člověka – např. splach hnojiv do vody a vysoký obsah živin (fosfor a dusík) ve vodě.

Sinice pod mikroskopem

Pro mikroskopování lze použít vzorek vody s vodním květem, což ale vzhledem k obvyklému času, kdy se sinice probírají, většinou není možné.

Je také možné najít a sebrat venku stélky sinice Nostoc (česky Jednořadka), které lze usušit a uchovávat. Pro mikroskopování stačí jen na několik hodin namočit do vody a poté udělat preparát a mikroskopovat. 

Sinice pod mikroskopem
1. Sinice pod mikroskopem
 
Sinice
2. Sinice
 

Řasy

S řasami je trochu problém – jsou to skupiny organismů, které si nejsou úplně příbuzné, a jejich reálný systém je složitý.

Jak s nimi na základní škole? Co by si měli žáci pamatovat?

 • Jsou to organismy schopné fotosyntézy, ale nejsou to rostliny, alespoň ne všechny.
 • Mohou mít různou barvu – podle barvy je můžeme rozdělit.
 • Jsou to organismy často mikroskopické, ale ne vždy.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 03. 2020
Zobrazeno: 1395krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Sinice a řasy. Metodický portál: Články [online]. 09. 03. 2020, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAC/22381/SINICE-A-RASY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.