Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mikroskopování kvasinek

Ikona inspirace
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc., Mgr. Petra Vágnerová, Mgr. Jiří Kout Ph.D.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Kvasinky, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí návrh na dva experimenty s kvasinkami.
Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Didaktika – Člověk a příroda A, přírodopis, kvasinky, mikroskop, experiment

Tento článek přináší aktivity, které využívají jako modelový organismus kvasinky. Oba úkoly je vhodné spojit dohromady. 

Kvasinky pod mikroskopem

První úkol představuje kvasinky pod mikroskopem.

Pro pozorování budeme potřebovat podložní a krycí sklíčko na mikroskopování, vlažnou vodu, cukr a kvasinky v podobě droždí.

Nejprve necháme kvasinky (kousek droždí) ve vlažné vodě s cukrem volnému vývoji asi po dobu 15 min. Kousek droždí vložíme do vlažné vody, přidáme cukr a promícháme. Stačí připravit v jedné nádobě (malá kádinka) pro celou třídu. Pozor na případný únik materiálu při větším naplnění kádinky. Následně připravíme jednoduše mikroskopický preparát. Na podložní sklíčko odebereme malou část suspenze, případně naředíme vodou a přiklopíme krycím sklíčkem. Mikroskopický obraz je složen z jednotlivých kvasinkových buněk, v některých případech můžeme pozorovat i pučení (obr. 1).

Kvasinky v optickém mikroskopu.
1. Kvasinky v optickém mikroskopu

 Důkaz metabolismu kvasinek

Postupujeme obdobně jako v prvním úkolu, jen jako kultivační nádobu použijeme něco se zúženým hrdlem (menší plastovou láhev, zkumavku ve stojánku nebo laboratorní nádobí – např. Erlenmayerovu baňku). Po založení pokusu umístíme na vrchol zkumavky gumový nafukovací balónek. Naplněné nádoby kvasinkami je praktické umístit na nepropustnou podložku.

Kvasinky vylučují svým metabolismem odpadní plyn, který nafukuje balónek na horním konci zkumavky (obr. 2). Pokus může komplikovat typ balónku, ne všechny se snadno nafouknou.  

Zamyslete se (s pomocí učebnice), proč byl do nádoby přidán cukr? Jaký plyn nafukuje balónek?

Nafukování balónků kvasinkami, J. Peterson
2. Nafukování balónků kvasinkami, J. Peterson

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 06. 2020
Zobrazeno: 1323krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Mikroskopování kvasinek. Metodický portál: Články [online]. 18. 06. 2020, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAC/22379/MIKROSKOPOVANI-KVASINEK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.