Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a příroda > 2. stupeň > Přírodopis > Didaktická videa pro výuku mikroorganism...

Ikona prakticky

Didaktická videa pro výuku mikroorganismů

Ikona inspirace
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, Csc.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Mikroorganismy, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí didaktická videa, která mají výuku mikroorganismů zpestřit a oživit.
Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Didaktika – Člověk a příroda A, přírodopis, mikroorganismy, video

Připravili jsme pro Vás sadu didakticky zpracovaných videí k problematice bezobratlých živočichů. Stačí kliknout na název skupiny a budete přesměrovaní na video.

Videa můžete použít dle svého uvážení. Obsahují většinou charakteristiku skupiny a vybrané zástupce, takže je možné je použít na úvod výkladu a poté shrnout, nebo je pustit a žákům rozdat na doplnění pracovní list, který je ke každému videu připraven.

  1. Bakterie – základní charakteristika a zástupci
  2. Sinice – základní charakteristika a zástupci
  3. Řasy – základní charakteristika a zástupci
  4. Prvoci I – základní charakteristika a zástupci (nálevníci)
  5. Prvoci II – základní charakteristika a zástupci (bičíkovci, kořenonožci, výtrusovci)
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc226 kBPracovní list – bakterie
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 02. 03. 2020
Zobrazeno: 1617krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Didaktická videa pro výuku mikroorganismů. Metodický portál: Články [online]. 02. 03. 2020, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAC/22378/DIDAKTICKA-VIDEA-PRO-VYUKU-MIKROORGANISMU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 02. 03. 2020 11:20

Videa  byla na Youtubu publikována v listopadu 2018 - tato nabídka mohla přijít i dříve.

V textu se píše o prac.listu ke každému videu - přiložen je však jen jeden prac. list.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.