Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Experiment pro důkaz vzniku kyslíku

Ikona zkusenost
Autor: Lenka Benediktová
Spoluautor: Mgr. Petra Vágnerová, prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Anotace: Materiál vznikl jako jeden z výstupů týmu biologie projektu Didaktika – Člověk a příroda A (http://didaktika.zcu.cz/). Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. V tomto případě materiál nabízí popis experimentu, kterým lze dokázat přítomnost kyslíku při průběhu fotosyntézy.

Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Obecná biologie a genetika » rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie rostlin » vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Didaktika – Člověk a příroda A, přírodopis, fotosyntéza, experiment

Cíl výuky:

Autoři materiálu si kladou za cíl překonat problémy spojené s výukou tématu Fotosyntéza, které byly zjištěny od učitelů napříč Českou republikou. Cílem výuky je osvojení principu fotosyntézy žáky.

Tímto experimentem navážeme na aplikaci Photosynthesis (viz článek Videa pro výuku fotosyntézy), neboť vyzkoušíme v praxi to, co umožňuje virtuálně.

  • Pomůcky: sklenice, vodní rostlina, jedlá soda, lžička.
  1. Do sklenice nalijeme vodu a vložíme vodní rostlinu. Dále přidáme lžičku jedlé sody jako zdroj oxidu uhličitého.
  2. Sklenici umístíme ke zdroji světla, v ideálním případě pod stolní lampu.
  3. Přibližně po 5 až 10 minutách můžeme vidět, jak se na listech rostliny objevují bubliny kyslíku.

Tento experiment je relativně snadný, rychlý a přesto žákům efektivně dokáže průběh fotosyntézy. Pokus můžeme doprovodit vhodnými otázkami k tématu:

1. Které látky do fotosyntézy vstupují a které látky při ní vznikají?

řešení: vstupuje oxid uhličitý a voda, vzniká cukr (nebo obecně organické látky) a kyslík

2. Která ze vznikajících látek je pro rostlinu klíčová, pro život rostliny a její růst?

řešení: cukr (nebo obecně organické látky)

3. Která ze vznikajících látek je látka odpadní?

řešení: kyslík

Reflexe:

V rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A došlo k reflektování experimentu učiteli zapojenými do projektu. Učitelé hodnotili experiment pozitivně, zejména pro jeho obraznost, nenáročnost přípravy a poměrně rychlý výsledek.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 02. 2020
Zobrazeno: 2017krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BENEDIKTOVÁ, Lenka. Experiment pro důkaz vzniku kyslíku. Metodický portál: Články [online]. 20. 02. 2020, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFAC/22377/EXPERIMENT-PRO-DUKAZ-VZNIKU-KYSLIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 20. 02. 2020 10:59

Poprvé se v tomto seriálu objevuje reflexe - stručná zpráva o zkušenostech učitelů zapojených do projektu s publikovaným materiálem.

Po této reflexi jsem volal již u první části seriálu - Přehledu koncepcí vzniku života. Zkusili učitelé i tento materiál  využít ve výuce, došlo k pozitivnímu posunu vzhledem k dřívější praxi?

2.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 20. 02. 2020 13:18

Zdroje k experimentu:

Bohuslav Řehák, profesor Raisova stát.ústavu učitelského v Jičíně: Přírodopisné praktikum. V Jičíně 1931 - nákladem vlastním.

MUDr. RNDr. Ferdinand Herčík: Mladý biolog. Fr. Borový, Praha 1941

Oba autoři doporučují pokus uspořádat tak, že unikající kyslík zachycují obrácenou nálevkou do zkumavky, kde jej pak lze dokázat doutnající třískou. Nepoužívají do vody jedlou sodu, Herčík doporučuje přidat trochu sodové vody. Řehák je provádí nejprve pokus s obyčejnou vodou, pak jej opakuje s převařenou vodou, která neobsahuje CO2 a ukázuje, že v ní kyslík nevzniká. Pak sodovou vodu přidává a produkce kyslíku začne. Herčík navrhuje počítat unikající bublinky ve stínu a na světle. Řehák doporučuje dát do vody místo rostliny kousek houby, kořen bobu nebo cibuli a ukázaat, že tkáně bez chlorofylu kyslík neprodukují.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.