Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Bezbolestné opakování

Ikona zkusenost
Autor: Lukáš Tvrďoch
Anotace: Aktivita pro opakování učiva předchozího ročníku na začátku školního roku. Není třeba, aby se na ni žáci intenzivně připravovali, nejsou stresováni známkováním a přitom se toho dá za 1 hodinu dost připomenout a dovést žáky k myšlenkové aktivitě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Člověk v dějinách » orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: dramatická výchova, dějepis, živé obrazy, úvodní opakování, sochy

Cíl výuky:

Zopakovat učivo předchozího ročníku.

 1. Příprava: Nechte odklidit lavice a židle co nejrychleji, nejlépe o přestávce před hodinou, rozdělte žáky do skupin (po 4–5), dejte každé skupině papír, každá skupina potřebuje tužku nebo dvě.
 2. Skupiny sepíší všechny pojmy, jevy, osobnosti, data a skutečnosti z učiva minulého roku, na které si vzpomenou. Pokud někdo navrhne něco, čemu nerozumí všichni členové skupiny, vysvětlí si to stručně navzájem. (cca 5–10 min.)
 3. Vyberou z pojmů jeden, který jim připadne důležitý a zároveň by se dal vtipně a efektně ztvárnit jako sousoší.
 4. Živé sochy – nemluví, nehýbou se, ale musí být v tak výrazné pozici a musí mít tak výraznou mimiku, aby diváci měli šanci poznat, co se předvádí. Všichni členové skupiny musí být zapojeni, nemusí hrát jen lidi, metafora je vítána (sousoší nemusí být jen popisná).
 5. Diváci se snaží poznat, tipnout, co se jim předvádí.
 6. Po předvedení a rozpoznání jednoho kola soch můžeme nechat žáky, aby zařadili jednotlivé události na časovou osu (vhodné je vyvěsit jednoduchou osu ve třídě, aby ji všichni viděli) a ukázali na historické mapě místo.

Reflexe:

Hned na začátku se ukáže, že není pravda, že by si žáci nic nepamatovali. Bez jakékoliv přípravy a varování jsou schopni během 5–10 minut dát dohromady 30 a více pojmů a všichni ve skupině ví, o co jde. Celá třída pak dá i při shodách dohromady přes 50 pojmů (při omezeném čase). Při vzájemném vysvětlování už nejenom střílí z hlavy pojmy, ale procvičují si i schopnost komunikativní.

Je dobré dávat časové limity – aby se stihlo za hodinu co nejvíce a zároveň to odbourává stres z vystupování před ostatními

Když se opakuje stejné sousoší, nevadí to, alespoň se ukáže, co žáci považují za důležité nebo co jim nejvíce uvízlo v paměti. Je dobře jim to mezi řečí sdělit co nejdříve, aby se nezhroutili, když uvidí totéž u předchozí skupiny. Stává se to běžně.

Vyžadujte co nejpřesnější postoje a výrazy, aby diváci měli šanci poznat předváděné. Naopak diváci vždy zavřou oči, než se sousoší postaví do správné polohy, pak teprve se ostatní podívají na hotovou sochu.

Když žáci vytváří sochy, musí si uvědomit i okolnosti, prostředí, případně různé zúčastněné osoby, často pak užívají i metaforu, zvláště když ztvárňují abstraktní pojmy. Každá, byť sebemenší akce, kterou musí žáci s informací udělat, přispívá k tomu, aby nad ní přemýšleli, a tak si ji uloží do paměti lépe, protože není pro ně pojmem bez souvislostí.

Když potom diváci hádají, stává se, že tipují špatně. Všichni se ale vzápětí zamýšlí nad tím, jak je možné, že tato socha vyvolala právě takový dojem. Zopakují si tím další historickou informaci a zároveň rozvíjí svou představivost a tvořivost.

Při tomto typu opakování pracují žáci bez zábran (pokud jsou na podobné formy výuky zvyklí i z běžných hodin), odpadá stres ze známky. Zároveň však všichni pracují, zaslouží si tedy ohodnocení a nedostanou jedničku (alespoň malou) neoprávněně.

Podle počtu žáků se dají stihnout 2 i 3 kola soch a hádání. Za jednu vyučovací hodinu si tak opravdu zopakujeme to nejdůležitější a nejzajímavější, s čím jsme se v minulém roce seznámili. Pokud zařazujeme na časovou osu a na mapu, musíme počítat s navýšením časové dotace.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 10. 2011
Zobrazeno: 5739krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TVRĎOCH, Lukáš. Bezbolestné opakování. Metodický portál: Články [online]. 25. 10. 2011, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAA/13417/BEZBOLESTNE-OPAKOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 10. 2011 16:40
Příspěvek ukazuje způsob, jak žákům zpříjemnit opakování bez strachu z neúspěchu. Skupinová práce umožňuje přiměřené zapojení všech žáků. V zábavné atmosféře se však neztrácí obsah, ale záleží samozřejmě na promyšleném vedení hodiny. Tato aktivita nabízí možnost práce s časovou přímkou a historickou mapou tak, aby byl opravdu naplněn uvedený očekávaný výstup.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.