Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pyramida zdravé výživy

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Monika Matejová
Anotace: Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: •texty pohádky
•pyramida (trojúhelník) z balicího papíru rozstřižená na čtyři "patra"
•obrázky potravin (např. z časopisů)
•bulletiny, časopisy s obrázky potravin
•lepidlo
•nůžky
•kreslicí potřeby
•tvrdé papíry A4
•balicí papír, na který se slepí hotová pyramida
Klíčová slova: zdravá výživa, strava

Učivo o Pyramidě zdravé výživy doplňuje základní vědomosti o zdravé stravě. Vyvozujeme ho na základě krátké pohádky, kterou si žáci přečtou společně s učitelem:

Pohádka o dvou mravencích

Potkali se jednou dva pohádkoví mravenci, rezavý a černý a začali si povídat o svých mraveništích:

"My," povídá rezavý mravenec, "máme v nejnižším patře mraveniště především sladkosti a uzeniny. Je jich tam spousta, protože my je milujeme a každý den toho sníme ze všeho nejvíce. V prvním patře pak máme hromadu masa, sýrů a bílého pečiva. Je toho sice méně než v přízemí, ale každodenně toho spořádáme také požehnaně. Ve druhém patře jsou potom jogurty, mléko, ryby, brambory, rýže a müsli. Toho sníme každý den docela málo. V posledním patře máme chléb, celozrnné pečivo, ovoce a zeleninu, toto my přes den skoro vůbec nebaštíme. A jak to vypadá u vás?" ptá se černého mravence.

Ten mu odpovídá: "U nás je to přesně naopak. Za den sníme nejvíce celozrnného pečiva, ovoce a zeleniny, potom zdlábneme dostatek mléka, netučných mléčných výrobků, ryb, brambor, mysli a rýže, dáme si trochu masa, sýrů, bílého pečiva a sladkosti nebo uzeniny jíme ze všeho nejméně."

"Víš, co by mě zajímalo," ptá se rezavý mravenec, "co je zdravější?"

Po přečtení pohádky rozdáme každému žákovi alespoň dva obrázky některých potravin a zeptáme se jich na to, co patří mezi sladkosti, mléčné nebo masné výrobky, ovoce, zeleninu a pečivo, případně obiloviny. Žáci jmenují příklady a zároveň ukazují obrázky. Diskutujeme s nimi o tom, co je zdravé, co nezdravé a proč. Pak některé obrázky rozdělené do těchto potravinových skupin umísťujeme např. na magnetickou tabuli. Poté žáky vyzveme k tomu, aby si ještě jednou pohádku přečetli, zamysleli se, jak asi oba mravenci vypadají, když se takto odlišně stravují, a nakreslili je.

Až budou žáci hotovi, výkresy si společně vystaví, porovnají své představy - hledají shody a rozdíly. Následně výkresy seřadí (přednost dostanou kresby, kde žáci nakreslili štíhlého černého mravence a tlustého rezavého mravence). Žáci vysvětlí, co je k tomuto ztvárnění vedlo (zdravá strava = štíhlost, zdraví; nezdravá strava = nadváha, nemoci). Nezapomeneme připomenout i nutnost dodržovat pitný režim a společně hledáme vhodné nápoje.

Žáky potom rozdělíme do čtyř skupin a vysvětlíme jim, že si nyní zkusí vytvořit vlastní spíž na potraviny (zatím nepoužíváme termín Pyramida zdravé výživy). Každá skupina dostane jedno patro pyramidy - chléb, celozrnné pečivo, ovoce a zelenina (přízemí pyramidy); mléko, jogurty, ryby, brambory, rýže, müsli (1. patro); libové maso, sýry, bílé pečivo (2. patro); sladkosti, uzeniny, slazené nápoje, sádlo, máslo, majonézy (3. patro). Obrázky si jednotlivé skupiny vystřihují z bulletinů nebo časopisů s potravinami.

Jakmile žáci úkol dokončí, nalepí jednotlivá patra na balicí papír a vytvoří pyramidu zdravé výživy. Na základě výsledků skupinové práce žákům pojem Pyramida zdravé výživy vysvětlíme a společně jednotlivé práce vyhodnotíme ve smyslu zásad zdravé výživy. Společně hodnotíme současný způsob stravování a posuzujeme i nebezpečný vliv reklam na výběr potravin. Nakonec si Pyramidu zdravé výživy i obrázky mravenců vystavíme.

Citace a použitá literatura:
[1] - http://www.fzv.cz/. [cit. 2009-07-26].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 09. 2007
Zobrazeno: 14587krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATEJOVÁ, Monika. Pyramida zdravé výživy. Metodický portál: Články [online]. 14. 09. 2007, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAEA/1588/PYRAMIDA-ZDRAVE-VYZIVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.