Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Sluneční znamení

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Jednodenní projekt během něhož se žáci seznamují a objasňují pojem zvěrokruh. Pracují ve skupinách a vytvářejí prezentační plakáty, které představují jednotlivá sluneční znamení. Zamýšlejí se nad svými společnými i odlišnými povahovými vlastnostmi a učí se vnímat druhé lidi jako neopakovatelné jedince.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Výtvarný materiál (čtvrtky, barevné papíry, nůžky,pastelky, barevné křídy, fixy apod.), balící papír, internet, globus, zafóliované karty se znameními.
Klíčová slova: zvěrokruh, sluneční znamení

Cíl výuky:

Cílem tohoto projektu bylo:

 • Seznámení žáků s jednotlivými znameními zvěrokruhu a uvědomění si sebe samotného jako neopakovatelného jedince.

 • Aktivizace žáků k zamyšlení se nad svými charakterovými vlastnostmi a pochopení povahových rysů svých spolužáků.

1. Motivace

Hra – vytvořte řadu, ve které se seřadíte podle svého data narození (od 1. ledna do 31. prosince).

2.  Vyluštětě šifru – SLUNEČNÍ  ZNAMENÍ

Každý pracuje samostatně (viz příloha).

Čísla odpovídají pořadí písmene v abecedě s tím, že začínáme číslem 6.

 

29

20

33

22

12

9

22

17

X

38

22

6

21

12

22

17

S

L

U

N

E

Č

N

Í

X

Z

N

A

M

E

N

Í

Ti, co jsou hotovi, zkontrolují vyřešení šifry u učitele a prvních šest si vybere kartu s číslem budoucí skupiny. Všichni následující řešitelé si mohou zvolit, ve které skupině budou pracovat.

3. Znamení zvěrokruhu (šifra, plnění matematických úkolů)

Práce v šesti skupinách (plnění úkolů vyžadovalo spolupráci i dělbu práce).

Pomocí matematických úkolů žáci odhalili všechna znamení zvěrokruhu. Využila jsem DUM Zodiak pana Lubomíra Šárala uveřejněný na metodickém portálu www.rvp.cz pod číslem 46734 – strany 2–8.

4. Práce s kartami

V diskuzním kruhu na koberci jsme společně roztřídili karty – (dvojice zafoliovaných karet – název znamení, odpovídající období roku) a objasnili pojem zvěrokruh.

5. Charakteristika – volné psaní

Žáci se rozdělili do skupin podle toho, ve kterém znamení se narodili.

Na internetu (viz odkazy) si přečetli základní charakteristiku lidí narozených v tomto znamení, sdělovali si své zkušenosti, odhalovali společné vlastnosti.

Každý sám se pokusil formou volného psaní napsat svoji stručnou charakteristiku.

6. Kresba slunečního znamení

Z různých zdrojů si žáci prohlédli výtvarné zpracování jednotlivých znamení a poté se každý sám pokusil o jeho výtvarné zpracování.

7. Výroba plakátu

Skupiny své práce (obrázky, charakteristiky, zjištěné informace) využily při tvorbě plakátu. Uplatnily kreativitu a originalitu.

8. Prezentace ostatním spolužákům

9. Hodnocení – diskuzní kruh

10. Vystavení vzniklých prací

 

Projekt přivedl děti k zamyšlení se nad svou osobností.

Uvědomily si svou jedinečnost i sounáležitost s ostatními. Pochopily rozdílnost lidských povah a potřebu vzájemné tolerance.

Reflexe:

Téma bylo pro žáky vhodné, neboť jim objasnilo pojmy, se kterými se již v životě setkali, ale jejich význam příliš nechápali.

Domnívám se, že kromě získání nových vědomostí a praktického využití svých dovedností projekt významnou měrou přispěl především k rozvoji komunikativních, sociálních a personálních kompetencí.

Projekt přivedl žáky k zamyšlení se nad svou osobností. Uvědomili si svou jedinečnost i sounáležitost s ostatními. Pochopili rozdílnost lidských povah a potřebu vzájemné tolerance. To jsou, dle mého názoru, schopnosti pro život velmi důležité.

Myslím si, že je projekt využitelný od pátého ročníku základní školy.

 


Odkaz: Znamení zvěrokruhu

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
ZodiakLubomír Šára
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 08. 2010
Zobrazeno: 8137krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Sluneční znamení. Metodický portál: Články [online]. 11. 08. 2010, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAABB/9151/SLUNECNI-ZNAMENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 08. 2010 15:12
Téma sluneční znamení vhodně doplňuje učivo o vesmíru. Osobně se s ním setkávám málo. Jaké máte zkušenosti vy?
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 11. 08. 2010 15:12
Jednodenní projekt během něhož se žáci seznamují a objasňují pojem zvěrokruh. Pracují ve skupinách a vytváří prezentační plakáty, které představují jednotlivá sluneční znamení. Zamýšlejí se nad svými společnými i odlišnými povahovými vlastnostmi a učí se vnímat druhé lidi jako neopakovatelné jedince. Pochopili rozdílnost lidských povah a potřebu vzájemné tolerance. To je schopnost pro život velmi důležitá.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.