Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zvukoví experimentátoři

Ikona prikladIkona projekt
Autor: Petr Čenský
Anotace: Tento vícehodinový projekt žákům z nezvyklého úhlu přiblíží proces experimentální umělecké tvorby a napomůže rozvoji jejich kreativity. Projekt mezipředmětově propojuje ICT a hudební výchovu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: HW – učitel: počítač, projektor, plátno, reproduktory; HW – žáci: počítač, sluchátka; SW – učitel: Audacity, audiopřehrávač, webový prohlížeč; SW – žáci: Audacity
Klíčová slova: hudební kreativita, ICT, II. stupeň, zvuková tvorba, Audacity

Cíl výuky:

Žáci se naučí ovládat zvukový editor Audacity, v němž si z připravených zvuků a hudebních ukázek vytvoří vlastní zvukovou koláž/kompozici. Jejich výtvory jsou porovnány s experimentálními počátky elektronické hudby z 50. let 20. stol., zejména s díly Edgara Varèse. Děti v podstatě opakují proces zvukového hledání průkopníků elektronické hudby. Teoretický rámec může projekt zasadit do širších muzikologických souvislostí týkajících se toho, co je to hudba a jak se vytváří.

Dílčí cíle: Žáci se naučí ovládat zvukový program Audacity; porozumějí principům elektronické zvukové tvorby (střih, efekty, mix); porozumějí vlastnostem zvuku nebo hudební skladby a dokáží je softwarově změnit; seznámí se s méně známýni zvukovými formáty (wav, ogg); umějí zpracovat hudební podklad pro svůj film, prezentaci nebo umělecké (taneční/dramatické) vystoupení.

Příprava

Nejprve jsem si připravil „audiobanku“ zvuků z internetových zdrojů, kterou jsem umístil tak, aby k ní měli žáci přístup (sdílený síťový disk). Snažil jsem se o maximálně pestrý výběr (např. konkrétní zvuky, citace nebo znělky z filmů, úryvky z popových hitů, syntezátorové plochy...), protože žáci si museli vystačit pouze s těmito připravenými tracky a vlastní zvuky jim byly zapovězeny.

Webové audiobanky: http://www.findsounds.com, http://www.freesound.org, http://www.moviesoundclips.net

1. hodina ICT

Žáci byli nejdříve seznámeni s cílem, časovým rozsahem a způsobem hodnocení této aktivity. Pro lepší představu jsem jim na ukázku pustil vlastní kompozici. Ústním dotazem jsem zjišťoval, zda žáci někdy slyšeli nějakou netradiční, experimentální hudbu nebo si sami zkoušeli nějaký software na práci se zvukem (např. Virtual DJ).

Po úvodu si žáci ze síťového disku stáhli do svých počítačů ukázkovou zvukovou stopu. Po vložení do programu Audacity se jim zobrazila její podoba. Stručně jsem žákům vysvětlil některé vlastnosti zvuku/hudby (výška tónu, dynamika, tempo) a předvedl jim, že se dají softwarově pomocí efektů a dalších nástrojů změnit.

Poté se žáci seznámili se základním ovládáním programu. Protože žáci pracovali se sluchátky na uších, předem jsme si určili maximální hlasitost zvuku a též akustický signál (píšťalkou) pro odložení sluchátek (pro výklad celé skupině).

2. hodina ICT

Žáci se seznamovali s nejdůležitějšími funkcemi programu (střihové úpravy, práce se stopami, efekty), nejprve krok za krokem s mým výkladem, později začali samostatně experimentovat s ukázkovým trackem. Součástí úkolu bylo, aby žáci sami přišli na to, jakým způsobem je zvuk měněn tím či oním efektem.

3. a 4. hodina ICT

Samostatná zvuková tvorba podle předem daných kritérií (pouze připravené tracky, minimální délka trvání, minimální počet stop). Žáci si na začátku hodiny prohlédli připravenou nabídku tracků „audiobanky“, poslechli si zvolené zvuky/skladby a stáhli si je k sobě do počítačů. Samozřejmě v průběhu práce si mohli přidávat další, ale pouze z dané nabídky.

Po ukončení práce žáci svoje dílo uložili v zadaném formátu (např. ogg) a předali učiteli.

1. hodina Hv

V rámci jedné hodiny hudební výchovy došlo k vyhodnocení naší aktivity. Poslechli jsme si nejzdařilejší žákovské zvukové experimenty a srovnali je se skladbu Poème électronique E. Varèse. Nejzajímavější práce byly oceněny jedničkou z hudební výchovy, prakticky všichni žáci obdrželi jedničku z ICT.

Program Audacity
1. Výuka v programu Audacity
Autor © Petr Čenský

Reflexe:

Tato aktivita byla zařazena do „multimediálního“ druhého pololetí 7. ročníku. Časová náročnost byla 4 hodiny ICT a 1 hodina Hv. Žáci si poměrně snadno osvojili základní ovládání programu a s chutí se pustili do vlastního zvukového experimentování. Tato aktivita zaujala - až na jednu či dvě výjimky - všechny žáky z ročníku. V drtivé většině si žáci zvolili zvukovou úpravu a mix popových písniček a jednoduchou práci s konkrétními zvuky, nicméně pár skutečných experimentátorů, kteří si vytvořili vlastní zvukový vesmír, se mezi nimi našlo. Tím se naskýtá vhodná příležitost žáky seznámit s alternativní hudbou...

V rámci jedné hodiny hudební výchovy jsme si poslechli nejzajímavější výtvory a pro srovnání jsem přidal Poème électronique E. Varèse.

Bylo by vhodné aktivitu pojmout komplexně z hlediska obou předmětů (ICT, Hv - z hlediska hudební výchovy se nastolují témata jako co je to hudba a jak se vytváří, principy umělecké tvorby, hudba ve 20. století atd.), při dobré přípravě a kvalitě vyučujících to je jistě možné.

Anotované odkazy:
AudacityŠikovný a populární software pro editaci digitálního zvuku s licencí opensource. Jedná se o volně dostupný zvukový editor a rekordér. V programu je k dispozici čeština. Rady k používání najdete ve vláknech sekce Nápověda.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 02. 2011
Zobrazeno: 6613krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČENSKÝ, Petr. Zvukoví experimentátoři. Metodický portál: Články [online]. 11. 02. 2011, [cit. 2020-09-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/9893/ZVUKOVI-EXPERIMENTATORI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 02. 2011 16:30
Za ICT vysoce hodnotím nápad, nepochybně přitažlivost pro žáky a zejména propojení s dalším vzdělávacím oborem. Zajímal by mě komentář nějakého učitele HV.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 11. 02. 2011 16:30
Uvítal bych jako přílohu článku ukázku vlastní kompozice autora, na kterou se odkazuje v odstavci "příprava". Jinak je článek inspirativní, Audacity používám ve výuce také. S kolegy jsme se několikrát bavili i o tom, že práce se zvukem je vhodná i pro úplné začátečníky s ICT, protože pokud děti nahrají do Audacity samy sebe, mohou si pak se svým vlastním hlasem hrát, modulovat ho, případně se i učit kopírovat, ukládat, exportovat a podobně. Nemusí se tak děti ihned učit u počítače rovnou s textovým editorem, jak to někdy může bývat v hodinách informatiky. Uvítám při revizi článku nebo v dodatečné diskusi i hotové ukázky děti a vůbec nějaké příklady složených skladeb :-)
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.