Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu

Ikona zkusenost
Autor: Jiří Hampeis
Anotace: Tímto článkem chci ukázat případným čtenářům své zkušenosti s využitím Moodlu a vybraných doplňků do Moodlu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: Moodle

Cíl výuky:

Individualizace výuky

1.0 Moodle

K Moodlu jsem se dostal asi před 10 lety proto, že jsem líný učitel a rád využívám nástroje, které šetří můj čas, protože spoustu práce dělají za mě. Tehdy jsem učil na SOŠ. Nějakou dobu jsem provozoval Moodle na vlastním serveru, ale velice rychle jsem přešel na hosting. Tím mi odpadla veškerá starost o údržbu serveru a mohl jsem se soustředit pouze na obsah Moodlu.

Nyní učím už 6 let na a Moodle používám stále, protože bez Moodlu bych dnes už snad ani učit nedokázal. Žáci v Moodlu najdou zadání práce v hodině, veškeré zápisky z hodin, pracovní listy, cvičné testy, výuková videa, odkazy na jiná online cvičení (např. LearningApps) a simulace (např. Phet), odevzdávají zde požadované práce, získávají za svou práci odznaky a certifikáty. Moodle hlídá postup žáků a k následným úkolům je pustí až ve chvíli, kdy dokončí předchozí úkol. Umožňuje mi tím, především v informatice, výrazně individualizovat výuku. Na strukturu tématu v kurzu se můžete podívat do přílohy.

První verzí Moodlu, kterou jsem před 10 lety použil, byla tuším verze 1.6. V současné době mám nainstalovanou verzi 3.3. Přestože jsou k dispozici novější verze Moodlu (aktuálně 3.6.3) i některých doplňků, aktualizuji pouze na konci letních prázdnin vždy na nejnovější verzi. Několikrát se mi totiž stalo, že při aktualizaci došlo k problémům a jejich následné řešení mě stálo více energie a nervů, než byl přínos nejnovějších verzí.

Moodle mám nainstalovaný na webhostingu od Blueboardu. Je to sice placený hosting, ale už mnohokrát se mi online podpora moc hodila. Než se chystám aktualizovat Moodle, požádám technickou podporu Blueboardu o přípravu nejnovější verze a pak ji jedním kliknutím během chvilky mám staženou na svém hostingu a připravenou k instalaci. Po instalaci samozřejmě obnovím ze zálohy všechny kurzy, grafické prvky a doinstaluji důležité doplňky v nejnovějších verzích, aby prostředí odpovídalo verzi Moodlu před aktualizací. Není to úplně doporučovaný postup aktualizace, ale svou odbornou nenáročností mi vyhovuje. Tímto samozřejmě odstraním i veškerá uživatelská data (pro nový rok vytvořím i novou databázi), ale po klasifikaci, vydání vysvědčení – a pro jistotu na konci prázdnin – již tato data nepotřebuji.

Žáci se do Moodlu přihlašují pomocí svého školního Google účtu. Dříve si účty vytvářeli sami pomocí e-mailu, ale současné řešení je mnohem jednodušší a rychlejší. Školní Google účty mi také umožnily vytvořit v Moodlu repozitář Google Disk a tím se velmi zjednodušilo odevzdávání prací žáků vytvořených v GSuite. A žáci si také nemusí pamatovat více přihlašovacích údajů.

Obr. č. 1: Nástěnka v Moodlu po přihlášení (www.hampeiselearning.cz, téma Adaptable)

2.0 Doplňky do Moodlu

Uvedené doplňky (kromě odznaků) je nutné do Moodlu dodatečně doinstalovat z webu https://moodle.org/plugins/. V závorce za názvem doplňku je uveden odkaz na stažení doplňku.

2.1 Uspořádání kurzu NED Tabs Format (format_fntabs)

Typ uspořádání kurzů používám pouze NED Tabs Format, protože po splnění všech úkolů v tématu Moodle označí toto téma zeleným pruhem jako splněné a žáci mají jasnou informaci, že mohou začít pracovat v dalším tématu. Nesplněná témata jsou označena červeným pruhem.

Obr. č. 2: NED Tabs Format – Splněná a nesplněná témata

2.2 Výběr skupin (mod_choicegroup)

Učím více než 150 dětí, proto si je potřebuji rozřadit do skupin. Hodnocení žáků je pak mnohem přehlednější. Tento doplněk rozřazení výrazně ulehčí, a hlavně mi ušetří čas. Já jen vytvořím názvy skupin (5. A, 5. B, ...) a žáci se do nich díky tomuto doplňku sami zapíší.

2.3 Volitelný certifikát (mod_customcert)

Kurzy žáci zakončují závěrečným testem nebo prací. Ihned po ukončení testu nebo po opravení práce si mohou stáhnout certifikát dokládající úroveň jejich znalostí nebo dovedností. Tento doplněk veškerou práci na vytvoření certifikátu převezme za mě. Mám vytvořenou šablonu a jméno žáka, úspěšnost, datum získání, a další údaje generuje doplněk automaticky.

Obr. č. 3: Výstup volitelného certifikátu

2.4 Ankety (block_poll)

Občas žákům pokládám anketní otázku, na kterou mi mohou odpovídat po dobu několika týdnů. Pomocí tohoto doplňku ankety tvořím a zpřístupňuji je žákům po přihlášení do Moodlu na jejich nástěnce.

Obr. č. 4: Anketa, na kterou žák již odpověděl

2.5 Žebříček (block_ranking)

Prací v konkrétním kurzu získávají žáci body. Body získávají za prohlížení učebních materiálů, plnění testů, a za mnoho dalších činností. Tento doplněk sám hlídá činnost žáků a automaticky přiděluje body. Každý žák pak může vidět, na jakém místě v určitém kurzu v žebříčku je.

Obr. č. 5: Pořadí žáků v žebříčku

2.6 LevelUp! (block_xp)

Prací v jakémkoli kurzu získává žák body. V závislosti na získaném počtu bodů žáci zvyšují svůj level. Veškerý postup a přidělování bodů hlídá tento doplněk sám. Já jsem jen nastavil, za kolik bodů je jaký level, a vložil obrázky, které se žákům objevují při dosažení určitého levelu.

Obr. č. 6: Obrázek získaný při dosažení určitého levelu

2.7 Odznaky

Za obzvláště dobře splněné úkoly nebo testy žáci získávají odznaky. Odznaky jsou součástí základní instalace Moodlu, není třeba instalovat žádný doplněk. V kurzu mám nastavena kritéria pro udělení odznaků, vložil jsem obrázky odznaků, o hlídání splnění kritérií žáky a následné přidělení odznaků se stará Moodle.

 Obr. č. 7: Malá ukázka dostupných odznaků

Reflexe:

Individualizovaná výuka pomocí Moodlu klade na žáky zvýšené nároky v oblasti čtenářské gramotnosti.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 05. 2019
Zobrazeno: 3471krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HAMPEIS, Jiří. Mé nejoblíbenější doplňky do Moodlu. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2019, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/22046/ME-NEJOBLIBENEJSI-DOPLNKY-DO-MOODLU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 15. 05. 2019 11:01
Článek je velmi pěkným příkladem z praxe. V něm autor popisuje své osobní zkušenosti s využitím Moodlu ve vlastní výuce. Přitom není závislý na tom, zda jeho škola využívá Moodle. Ač se ve svém článku zmiňuje o tom, že "je línou osobou", tuším, že opak je pravdou. Jeho příklad je inspirující pro stejně aktivní a kreativní učitele.
1.Autor: Bohumil HavelVloženo: 05. 06. 2019 11:06

Bravo, tleskám všem takto aktivním učitelům, kteří kreativně využívají Moodle a další dostupné pomůcky (třeba Geogebra). Perfektní užití gamifikace!

Podělte se o zkušenosti někdy na MoodleMoot.cz!

2.Autor: Jiří HampeisVloženo: 05. 06. 2019 13:20

Děkuji za vaše hodnocení. Motivuje mě k vydání dalšího článku. Uvažuji o ukázce jednoho vybraného kurzu, který jsem vytvořil, a využití nástrojů pro výraznou individualizaci výuky pomocí Moodlu na ZŠ.

3.Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 05. 06. 2019 14:44

Též děkuji za článek. Koukám, že Moodle žije a rozvíjí se. To je dobře. Jen tak dál!

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.