Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Tři týdny s finanční matematikou

Ikona inspirace
Autor: Hana Pilařová
Anotace: Článek popisuje některé aktivity použité při práci v tematickém celku Finanční matematika v 9. ročníku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk, stát a hospodářství » vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
 3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: finanční matematika, půjčka, finanční gramotnost, vklad, úvěr, riziko půjčky
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Základní pojmy a Krotitelé dluhů

Tematický celek Finanční matematika v 9. roč. začínám již tradičně společným sledováním jednoho z dílů Krotitelů dluhů (pořad České televize, který se zabývá finančními problémy lidí, hledá příčiny vzniklé, často kritické, situace, ukazuje možnosti jejího řešení). V archívu ČT je možné vybrat si z mnoha dílů, já zvolila případ mladé rodiny, která se dostala do dluhové pasti. Věkově jsou hlavní aktéři deváťákům blízcí a i motivy jejich jednání jsou žákům snadno pochopitelné. Navíc se jedná o příběh dostatečně odstrašující a nutící k zamyšlení, objevuje se v něm celá řada základních pojmů finanční matematiky a umožňuje tak, abychom se k němu opakovaně vraceli.

Úkol pro žáky:
Během sledování příběhu si zapisujte výrazy, které podle vás patří do oblasti finanční matematiky, a rozdělte je do tří skupin:

 • Znám a rozumím
 • Znám, ale nerozumím
 • Neznám

Ve skupinách pak proberte pojmy, které máte ve druhém a ve třetím sloupci, vzájemně si je vysvětlete, a pojmy, které neumí vysvětlit nikdo ze skupiny, si červeně zakroužkujte.

Po proběhlé diskusi ve skupinách zůstalo stále několik pojmů nevysvětleno. Tyto pojmy se pak měly objevit na online nástěnce (aplikace LinoIt).

Úkol pro žáky:

Zapište na nástěnku pojmy:

 • Znám a rozumím – zelené lístky
 • Znám, ale nerozumím – žluté lístky
 • Neznám – červené lístky

Dalším, tentokrát domácím úkolem, bylo vysvětlení několika pojmů prostřednictvím formuláře Google Docs. Úkol měl ověřit, zda žáci pojmy chápou, případně si jejich význam vyhledají, a jsou-li schopni je vysvětlit krátce, jasně a svými slovy.

Tuto část jsme uzavřeli zhodnocením a vysvětlením pojmů na nástěnce na začátku další hodiny.

V průběhu dalších hodin jsme využívali mimo jiné také materiály ze seriálu článků publikovaných zde na Metodickém portále (zde odkaz na kolekci), slovní úlohy z učebnice i zadání vytvářená přímo „na žáky“ (Josef se stal úspěšným podnikatelem a chce si výhodně uložit své vydělané peníze...).

Kde si půjčit?

 • Od ledna měli žáci za úkol shromažďovat reklamní letáky nabízející možnosti rychlých půjček či jiných finančních produktů. V následné diskuzi nad letáky jsme se zabývali tím, co by nás jako potencionální klienty zajímalo a zda tyto informace na letácích najdeme. Naše pozornost se obrátila i k televizní reklamě a k úplnosti a čitelnosti informací.
 • Vyhledali jsme si informace o RPSN a vysvětlili jsme si tento pojem.
 • Vybrali jsme několik společností a bank a zvolili jsme modelový případ: Chceme si půjčit 30.000 Kč na dva roky. Jakou roční úrokovou sazbu nám nabídnou? Jak vysoké bude RPSN? Jaká bude výše měsíční splátky. A kolik přeplatíme?
 • Následovala samostatná práce žáků – vyhledání potřebných informací na internetu s využitím úvěrových online kalkulaček. Během práce došli žáci sami k závěru, že nebankovní společnosti nabízejí velmi nevýhodné podmínky, a když už vyvstane nutnost půjčky, v bankách jsou podmínky pro klienty výhodnější.
 • Znovu jsme se vrátili ke zhlédnutému dílu Krotitelů dluhů a na základě zjištěných informací jsme hledali příčiny kritické finanční situace mladého páru.

Když ptáčka lapají

Poslední dvě hodiny strávili žáci tvorbou návrhu vlastního reklamního letáku. Měli prokázat, že znají a pochopili všechny potřebné pojmy, že je umí používat a že současně ví, které informace by na takové reklamě měly být – co by se klient měl dozvědět a tudíž na co by si i oni měli dát v budoucnu pozor.

Ke skupinové práci jsme využili „dvoudolarové“ tabule, na které žáci zpracovávali svůj návrh.

Po dokončení následovala prezentace návrhů, společně jsme zjišťovali, zda jsou z pohledu klienta informace úplné, které z půjček jsou pro klienta nejvýhodnější a které jsou naopak nastaveny z jeho pohledu nejméně výhodně.

Tato aktivita prověřila i schopnost žáků pracovat na společném úkolu, rozdělit si role a provádět vzájemnou kontrolu.

Závěr

Finanční matematika a gramotnost jsou v posledních letech často skloňované pojmy. Současně je ale tato problematika vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci rodin stále citlivějším tématem. Žáky toto téma hodně zajímá a vnímají ho jako důležité pro další svůj život. Současně se snaží uplatnit vlastní zkušenosti a přispívají do diskuzí příklady z vlastního okolí. Výše zmíněné aktivity nabízejí jen jednu z mnoha možností, jak toto téma žákům ještě více přiblížit a jak je připravit na jejich budoucí praktický život.

Použité aplikace a zdroje:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 06. 2012
Zobrazeno: 7142krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PILAŘOVÁ, Hana. Tři týdny s finanční matematikou. Metodický portál: Články [online]. 13. 06. 2012, [cit. 2020-05-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBAA/15929/TRI-TYDNY-S-FINANCNI-MATEMATIKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 13. 06. 2012 09:54
Příspevěk Tři týdny s finanční matematikou je inspirující. Je aktuální svým obsahem a navíc je atraktivní metodicky. Cíleně využívá možností informačních technologií.
1.Autor: Jaroslava PachlováVloženo: 13. 06. 2012 12:11

Zde si dovoluji odkázat na stránky školy, kde je vidět skupinová práce na téma Když ptáčka lapají

2.Autor: Jana KneřováVloženo: 15. 06. 2012 21:15

Učit žáky finanční matematiku pomažuji za nutné a velice důležité v současném světě. Věřím, že pak bude nedostatek lidí, o kterých by se dal natáčet pořad Krotitelé dluhů.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.