Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Matematika a její aplikace > 1. stupeň > Matematika a její aplikace > Číslo a početní operace > 1. období > používá přirozená čísla k modelování reálných...

Zobrazit na úvodní stránce článků

ZŠ - Kvantita

Praktický příspěvek
inspirace
Autor H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Slabiky

Pomůcky

Sada špalíčků, které při klepání o podložku vydávají zvuk, kartičky s obrázkem, s názvem a vyznačeným počtem slabik pomocí teček (viz obr.).

Aktivity

Žák si vybere kartičku, zjistí počet špalíčků podle počtu vyznačených slabik. Doporučíme žákovi, aby s každým špalíčkem při ukládání pod obrázek klepl o podložku a vnímal zvuk, který špalíčky vydávají. Sluchové vnímání a vnímání rytmu je pro některé děti při vnímání kvantity podstatné. Na závěr žák slabiky vytleská (tak si lépe uvědomuje počet).

Zlomková skládačka

Pomůcky

Základní deska s pěti kruhovými „jamkami“, do nichž se vkládají barevné kruhové destičky, které jsou rozděleny na dva, tři, čtyři, pět a šest shodných dílků. Na kartičkách jsou čísla od jedné do šesti a zlomky 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 (případně další zlomky, které budeme při manipulaci potřebovat).

Aktivity

Žák skládá na základní desku celek z dílků stejné barvy. Přiložením čísla na složený celek odpovídá na otázku: „Kolik stejných dílků tvoří celek?“

Žák umístí pod celek složený z daného počtu stejných dílků kartičku, na níž je zapsán zlomek vyjadřující jeden díl („Jaká část celku je jeden dílek?“). Jeden dílek žák ponechá ve zlomkové skládačce, ostatní dílky přesune mimo.

Žák postupně vyndává dílky z jednotlivých „jamek“ zlomkové skládačky. Postupuje od největšího dílku po nejmenší. Dílky skládá na sebe, vytváří se „šnek“. Je dobře vidět, že největší část je 1/2, nejmenší 1/6. Žák postupně velikosti dílků porovnává a sleduje, jak se zmenšují.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám