Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pracovní listy na geometrii

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Petra Schindlerová
Anotace: Pracovní listy pro 1. stupeň vyžadující netradiční postupy řešení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » 1. období » rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dle činnosti - pravítko, tužky, pastelky.
Klíčová slova: 1. stupeň, pracovní listy, představivost, geometrie, útvary, tělesa
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Vlastní strukturovaný popis činnosti

V tomto příspěvku je Vám k dispozici 18 netradičních pracovních listů týkajících se učiva geometrie na 1. stupni ZŠ. Pracovní listy jsou přibližně seřazeny podle obtížnosti a u každého z nich naleznete stručný popis (doporučené) činnosti i odkaz, ze kterého lze list (listy) přímo stáhnout.

Jednotlivé pracovní listy
 • Barvy a tvary (1 list)
  Na pracovním listu jsou nahoře čtyři tvary různých barev (kruh, trojúhelník, obdélník a hvězda). Pod nimi jsou pak stejné tvary, které je nutno rozlišit a podle vzoru vybarvit.

 • Z kolika kostek? (3 listy)
  Tyto 3 listy lze rozstříhat na 12 kartiček. Každá obsahuje jednu stavbu, která je postavena z kostek. Úkolem je určit počet využitých krychliček.

 • Rozlišování těles a útvarů (1 list)
  Úkolem na tomto pracovním listu je popis těles a jejich přiřazení k odpovídajícím předmětům denní potřeby. V druhé části to je potom vybarvování a počítání geometrických útvarů, které jsou schovány v obrázku (kvádr, koule, válec, jehlan; obdélník, čtverec, trojúhelník, kruh).

 • Počítání geometrických tvarů (12 listů)
  Barevné obrázky jsou složeny z geometrických tvarů - trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Žáci je musí sečíst a zapsat, kolik je kterých.

 • Hledání trojúhelníků (1 list)
  Úkolem je najít a vybarvit všechny trojúhelníky, které jsou v obrázcích schovány.

 • Vybarvování geometrických tvarů (1 list)
  Na listu jsou náhodně zakresleny geometrické útvary různých velikostí. Úkolem může být např. vybarvení trojúhelníků modře, čtverců červeně atd. Při řešení lze pracovat jednotlivě, ale i ve skupinkách - to práci urychlí, jelikož předkládaných útvarů je poměrně mnoho, žáky to bude více bavit.

 • Geometrické obrázky - vybarvování (2 listy)
  Obrázky se skládají ze základních geometrických útvarů. Žáci k nim mají přesně nadefinováno, jakou barvou mají který tvar vybarvit.

 • Dárky od Mikuláše (1 list)
  Pomocí šipek a počtu kroků musí žáci zakreslovat do tabulky různé předměty.

 • Dokreslování vzorů (2 listy)
  Žáci mají ve čtvercové síti předkresleny různé ornamenty a vzory, jejich úkolem je dokončit každý motiv až na konec řádku.

 • Geometrické útvary (1 list)
  Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu.

 • Geometrické pátrání (1 list)
  V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě překrývat a doplňovat.

 • Stavby z krychlí (1 list)
  Pod třemi stavbami z kostek mají žáci za úkol doplnit tabulku s otázkami - Kolik kostek potřebuješ? Kolik kostek není vidět? Kolik je jich potřeba na doplnění na kvádr? Pozn.: Úloha 3 má vždy dvě řešení!

 • Stavby z kostek - půdorysy (1 list)
  Žáci musí vedle staveb z kostek zakreslit do připravené sítě půdorys staveb. K tomu mají určit, kolik kostek bylo použito.

 • Vlastnosti těles (2 listy)
  Z těchto dvou listů je možno vyrobit šest kartiček. Každá obsahuje obrázek jednoho tělesa a otázky k jeho vlastnostem - počet vrcholů, hran, stěn...

 • Doplňování čtverců a obdélníků (1 list)
  Stejně jako u předchozího úkolu je i zde nutné doplňovat - tentokrát čtverce a obdélníky.

 • Doplňování trojúhelníků (1 list)
  Na pracovním listu jsou pouze "zbytky" rovnostranných trojúhelníků. Je potřeba zapojit představivost a pomocí tužky a pravítka je doplnit.

 • Překreslování do čtvercové sítě (1 list)
  Cílem této činnosti je překreslení vzoru (autíčka) do následujících dvou čtvercových sítí.

 • ZOO - síťová doplňovačka (3 listy)
  Žáci dostanou na těchto pracovních listech zakreslená zvířata ve čtvercových sítích a mají za úkol co nejpřesněji je překreslit do jiných sítí, kde jsou znázorněny jenom jejich části. Úloha je poměrně náročná - lze ji využít jako doplňkovou či rozšiřující.

Citace a použitá literatura:
[1] - www.4teachers.de.  
[2] - www.blume-programm.de/ab/boerse.  
[3] - www.klassenarbeitenboerse.de.  
[4] - www.mathematikunterricht.de.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 04. 2007
Zobrazeno: 48586krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SCHINDLEROVÁ, Petra. Pracovní listy na geometrii. Metodický portál: Články [online]. 12. 04. 2007, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZB/1273/PRACOVNI-LISTY-NA-GEOMETRII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 14. 06. 2011 13:51

Komu se nechce vyhledávat v DUMech, zde má sbírku pro 1. stupeň přichystanou :-)

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.