Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Look – Listen – Clap Your Hands

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Iva Fastová
Anotace: Pracovní list – vystřihovánka k rytmické říkance. Pokyny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní listy, nůžky, pastelky
Klíčová slova: pokyny, look, listen, clap your hands, jump, dance

Nová slovní zásoba
Look, listen, clap, your, hands, you can, jump, dance, colour, cut.

Motivační cvičení (5 minut)
Zopakujte s žáky pokyny, které již znají. Pokud ještě neznají žádné, naučte je pokyny (Stand up. Sit down. Come here.) tak, že jim je předvedete pantomimicky.

Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 minut)
Předveďte žákům mimicky další pokyny - Look. Listen. Clap your hands. Jump. Dance. Slova je nechte opakovat společně s pohybem.

Hry s pokyny:

 1. Ukazuj pokyny správně! Učitel může žáky mást, když ukazuje pokyny špatně!
 2. Simon says. Hráči mohou předvést pohyb pouze tehdy, když učitel řekne: Simon says.
 3. Please. Hráči mohou předvést pohyb pouze tehdy, když učitel řekne s pokynem slovíčko please.
 4. Hry s kartami. Učitel namísto předávání pokynů ústně je může ukazovat nakreslené na kartách.

Práce písničkou
Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučily melodii, při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat.
Doprovoďte písničku ihned gestikulací. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná práce a individuální přístup (17 minut)
Naučte žáky další pokyny: Colour. Cut. Řekněte: colour a vybarvujte na tabuli obrázek. Zeptejte se, co to znamená česky. Vysvětlete, že vybarvovat se řekne anglicky colour. Potom vezměte nůžky a podobně vysvětlete slovo cut.

Vyrobte si papírovou loutku. Zeptejte se žáků, zda uhodnou, co budou vyrábět a jak loutku vyrobí. Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopily. Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát tlumeně. Při poslechu písničky využijte veselý proužek. Žáci ukazují na části těla, o kterých zpívají.

Závěr hodin (3 minuty)
Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s loutkou, která pohyby předvádí.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
Příloha č. 2: Noty k písničce
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
Příloha č. 4: Zvukový záznam písničky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 07. 2009
Zobrazeno: 4767krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FASTOVÁ, Iva. Look – Listen – Clap Your Hands. Metodický portál: Články [online]. 08. 07. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3191/LOOK---LISTEN---CLAP-YOUR-HANDS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.