Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slovní mraky ve výuce

Ikona inspirace
Autor: Pavlína Hublová
Anotace: Sedm tipů na hrátky se slovy s využitím některé z aplikací pro tvorbu slovních mraků (wordclouds).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: dataprojektor, počítač, připojení k internetu, různé druhy textů
Klíčová slova: slovní mrak, wordle, slovní hra, slovní hříčky, hry se slovy

Na internetu najdeme množství on-line aplikací, které vytvoří tzv. slovní mrak, tj. shluk slov. Čím častěji se dané slovo vyskytuje ve vloženém textu, tím je slovo větší. Slovní mraky se mohou lišit také fontem, barvou nebo tvarem. Tuto zajímavou funkci lze také využít ve výuce.

Pozn.: Pár doporučených on-line aplikací nabízíme v závěru článku.

Aplikace umožňují:

  • vkládat věty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvoří obrázek – slovní mrak;
  • vkládat odkaz z adresního řádku webového prohlížeče a vytvořit tak "mrak" nejfrekventovanějších slov ze zvolené webové stránky (lze využít např. u stránek z encyklopedií.

1. Pohádkové hádanky

Na internetu vyhledáme texty známých pohádek a zkopírujeme si část textu. Text vložíme do pole pro text v aplikaci a potvrdíme. Některé aplikace nabízí klepnutím na příslušné tlačítko různé obměny slovního mraku (font, barvy), čehož můžeme využít pro atraktivní vzhled.

Pomocí klávesy PrtSc sejmeme obrázek a vložíme do prezentace, nebo jiného vhodného programu. Po drobném oříznutí jsou stránky připraveny na velké motivační hádání k tématu pohádek.

2. Slovo – věta

Ve druhé třídě je jedním z témat výuka o stavbě věty („věta se skládá ze slov“). Stačí si tedy už jen zvolit společné téma vět, např. ptačí říši. Pomocí některé z aplikací vytvoříme jednoduché obrazy, kde mají žáci z rozházených slov sestavit smysluplnou větu a napsat ji do sešitu.

Pokud máme připojení k internetu a interaktivní tabuli nebo dataprojektor, je vznik takovýchto slovních mraků dílem okamžiku.

Autor díla: Pavlína Hublová

3. Brainstorming + diskuze

Pomocí techniky brainstormingu si nechte nadiktovat slova k danému tématu (v rámci evokace, motivace, reflexe apod.). Slova zapisujte přímo na PC do aplikace. Následně pak vytvořte slovní mrak.

Žáci pak mohou slova komentovat, dále o nich uvažovat, diskutovat.

4. Před čtením/po čtení

Vložte text článku do aplikace a ukažte žákům před čtením. Nechte je odhadovat, o čem bude článek. Díky funkci zvýraznění opakujících se slov mohou být tyto úvodní diskuze velmi zajímavé.

Po čtení článku vyzvěte žáky, aby si připravili hlavní myšlenku textu/nejzajímavější/nejvtipnější část apod. Zapište jejich postřehy do aplikace a zobrazte. Žáci mohou následně diskutovat, hledat další souvislosti.

5. Srovnáváme dva texty

Vytvořte dva slovní mraky s podobnými literárními texty na stejné téma – se staršími žáky můžeme srovnávat texty Romeo a Julie vs. West Side Story. Žáci pak mohou vyhledávat shody a rozdíly.

6. Slovíčka

Vytvořte oblak ze slovíček ve dvou jazycích. Žáci pak vyhledávají dvojice správných slov (např. český a anglický výraz). Pokud máte k dispozici interaktivní tabuli nebo promítáte na bílou tabuli, můžete pak společně spojovat dvojice.

7. Práce s textem – úvod, závěr

Vytvořte dva slovní mraky – jeden z některého úvodního odstavce, druhý z prostředního nebo závěrečného. Vyzvěte žáky, aby domýšleli děj před přečtením článku.

Po přečtení článku se můžete vrátit a zhodnotit své předpovědi. Vyzvěte žáky, aby hledali příčiny svých chybných odhadů.

Výběr on-line aplikací pro tvorbu slovních mraků

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 12. 2018
Zobrazeno: 4502krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBLOVÁ, Pavlína. Slovní mraky ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 06. 12. 2018, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/21831/SLOVNI-MRAKY-VE-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 06. 12. 2018 09:16
Využití slovních mraků ve výuce všech předmětů velmi podporuje čtenářskou gramotnost. Díky různé velikosti písma, zajímavému fontu a grafickému rozmístění mohou cloudy pomoci lepšímu pochopení klíčových slov (tagů) v odborných i beletristických textech. Článek nabízí konkrétní návrhy na využití cloudů i odkazy na vhodné aplikace.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.