Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí: Pohádkoví hrdinové

Ikona inspirace
Autor: Eva Schneiderová
Anotace: Článek obsahuje ukázky z knihy Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí - kapitoly k tématu práce s pohádkami a pohádkovými hrdiny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: čtenářská gramotnost, praktická cvičení, literární výchova, metodická příručka, pohádka, portálkniha

O knize

Kniha je určena zejména pro učitele 1. stupně, vychovatele a rodiče. Publikace představuje soubor her, hříček, zábavných úkolů a inspirací, které vycházejí z pohádkových motivů – klasických i těch současných. Aktivity hravou formou rozvíjejí vyjadřovací a komunikační dovednosti dětí, slovní zásobu, tvořivý přístup k jazyku, textu a příběhu, vztah k literatuře. Vtipné úlohy mohou děti mladšího či staršího školního věku zabavit na 15, 30 minut až hodinu. Děti dokončují či přetvářejí pohádky, připomínají si vlastnosti pohádkových postav, jejich výroky a činy; tvoří krátké příběhy podle zadání (např. pohádka formou receptu, „ekologická pohádka“ apod.), hledají v předložených krátkých ilustračních ukázkách poučení, nespisovná slova apod.

Ukázky z kapitol

1. kapitola Co už víme o pohádce a pohádkových hrdinech obsahuje soubor námětů a úkolů k zjištění posluchačských a čtenářských dovedností. V podkapitole Pohádky a čísla jsou úkoly směřující k pohádkovému počítání.

 

 

 

 

2. kapitola Pracujeme s pohádkovými texty - posloucháme, čteme, vypravujeme, hledáme odpovědi... obsahuje soubor pohádkových textů určených nejen k rozvoji čtenářských dovedností a vyjadřovacích schopností, ale i k zamyšlení. Součástí kapitoly je i podkapitola Další pohádkoví hrdinové.

 

 

3. kapitola Inspirujeme se pohádkami, pohádkovými motivy a vytváříme vlastní texty obsahuje soubor pohádkových textů nejen autorů známých, ale i méně známých či zatím zcela neznámých žáků a studentů. Součástí jsou například podkapitoly Pohádky ekologické, Pohádky o zdraví a nemoci či Pohádky na jedno písmeno.

 

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích schopností u dětí.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 15. 07. 2013
Zobrazeno: 7298krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SCHNEIDEROVÁ, Eva. Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí: Pohádkoví hrdinové. Metodický portál: Články [online]. 15. 07. 2013, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/17587/AKTIVITY-K-ROZVIJENI-VYJADROVACICH-DOVEDNOSTI-U-DETI-POHADKOVI-HRDINOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.