Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s...

Ikona prakticky

Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Hana Foltová
Spoluautor: Igor Hampl
Anotace: Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi při sportovních aktivitách vedených v cizím jazyce, prezentující základní slova i v dalších jazycích.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 1. období » spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Princip sociálního smíru a solidarity
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Míče, ping-pongový míček, 2 lžíce, baseballová pálka a míček, menší kláda a polínko, provaz, lano, barevné stuhy na čelenky, tamburína, dekorační kamínky, 2 poháry, cedule s nápisem k jednotlivým disciplínám, CD přehrávač + CD, papírky, tužky, box, medaile, občerstvení, odměna za plnění aktivit (dle uvážení).
Klíčová slova: CLIL, sport, medaile, Odpolední workshop

Příprava:

Rodiče předem informujeme o volbě nejzajímavějšího cvičebního úboru v závěru akce.

Popis činnosti:

Aktivita 1

Zahájíme akce společným nástupem a zjistíme přítomnost žáků tzv. „prezenčka". Rozcvičíme se - rodiče i děti se rozmístí na značky a učitel předcvičuje jednotlivé cviky, počítáme v různých jazycích:

"Now let's go to England! One, two, three, four,..."
"Now let's go to Germany! Ein, zwei, drei, vier,..."
"Now let's go to Spain! Uno, duo, tres, quatro,..."
"Now let's go to China! [i:, ər, san, s, ...]"

Aktivita 2: MOLECULES

Zahrajeme si hru „Molekuly" - rodiče s dětmi běhají v prostoru, při zvuku tamburíny učitel řekne číslo v některém z jazyků z rozcvičky a úkolem zúčastněných bude vytvořit skupinu o daném počtu lidí. Ti, kteří se do skupinky nedostanou, vypadávají ze hry a posadí se.

"Let's play the joining game now, called MOLECULES.
Run around the playground like you want.
Stop and stand still when you hear the sound of my drum.
Listen to the number I am going to say in various languages.
Make a group of people of that number.
If you do not join a group, you are released from this game."

Nakonec se zúčastní opět všichni a posledním číslem vytvoříme pouze dvě skupiny, každá skupina bude barevně odlišena, např. čelenkou.

Aktivita 3: SEVEN GAMES

Závodí družstva v sedmi disciplínách. U každého stanoviště je připraven velký anglický nápis aktivity, kterou družstvo musí absolvovat.

Stanoviště 1
3-LEGGED RACE

 • štafetový běh se svázanýma nohama

Stanoviště 2
EGG RACE

 • štafetový běh s míčkem na lžičce

Stanoviště 3
FIREMAN'S RACE

 • štafetový běh ve trojici - přenášení jednoho tzv. na stoličce

Stanoviště 4
BACKWARD RACE

 • štafetový běh pozpátku

Stanoviště 5
LOG TOSS

 • hod kládou (dospělí) a polínkem (děti) do dálky

Stanoviště 6
BATTING

 • odpal míčku baseballovou pálkou

Stanoviště 7
TUG OF WAR

 • přetahování lana

Za každou disciplínu dostane vítězné družstvo jeden kamínek do skupinového poháru, cílem skupiny je naplnit svůj pohár.

Na závěr soutěže skupin vyhodnotíme a vítěze odměníme.

Aktivita 4: FASHION SHOW

Rodiny se připraví na předvedení svých cvičebních úborů jakýmkoli způsobem. Pak následuje přehlídková show komentovaná v angličtině - improvizovaně.

Všichni volí cvičence roku "THE GYMNAST OF THE YEAR". Všichni účastníci napíšou na kartičku jméno svého favorita a vhodí do připraveného boxu. Učitel hlasy sečte.

Následuje přestávka na občerstvení, poté vyhlášení výsledků. Vítězové obdrží medaile (viz obrázek) a sladké odměny.


Návrh medaile pro Cvičence roku

Aktivita 5: FOOTBALL FRIENDSHIP MATCH

Závěrečné přátelské utkání ve fotbale - maminky s dětmi proti tatínkům. Vítězové obdrží medaile nebo sladkou odměnu.

Odpoledne ukončíme sportovním heslem „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se" a pokřikem „Sláva vítězům, čest poraženým!" a rozloučíme se.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc65 kBNávrh medaile pro Cvičence roku
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 09. 2009
Zobrazeno: 10617krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Hana. Sport – Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2009, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZA/6601/SPORT---SPORTOVNI-ODPOLEDNE-PRO-RODICE-S-DETMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.