Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - těžké mentální pos... > Člověk a komunikace

Zobrazit na úvodní stránce článků

Jsme školáci

Praktický příspěvek
inspirace
Článek nazvaný Jsme školáci je ukázkou týdenního plánu ve speciální škole. Popisované aktivity proběhly během jednoho školního týdne a jsou určeny žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením.

Úvod: Výuka ve speciální třídě si klade velký důraz na nápaditost a kreativitu učitele. Každý žák je ojedinělý a jinak reaguje na nabízené aktivity, činnosti a požadavky. Proto se většina činností vybírá s ohledem na každého žáka individuálně s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, aktuálním možnostem, schopnostem a potřebám.

Cíl: Adaptace na školní prostředí, seznámení s prostorami školy, třídy.

Cílová skupina: věk žáků 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení.

Motivace: Skončily prázdniny a my jsme zase školáci. Před námi je 10 měsíců, tak jako máme prstů na rukou. Ukážeme si prsty a pojmenujeme si měsíce. Budeme si spolu hrát, zpívat, cvičit. Těšili jsme se na sebe.

Popis: Každý den ráno společně zazvoníme zvonečkem na nový den, pozdravíme se, určíme, který je den, dále roční období, počasí a zjistíme, kdo je a kdo není ve škole. Toto vše probíhá nejen ústně, ale i pomocí obrázků, fotografií a znaků (obrázky, Příloha č. 1).

Následuje ranní kolečko, kde se společně rozcvičíme a potom pracujeme na dané týdenní téma.

1.      Prohlídka školy (rozumová výchova)

Společně projdeme školu a místnosti, které během vyučování využíváme.

 • šatna – každý žák má svoji skříňku s fotografií a různou barvou klíče, společně si je ukážeme a určíme barvy;
 • sociální zázemí – WC, umývárna, vysvětlíme si, k čemu slouží;
 • třídy – prohlédneme si naši třídu a navštívíme i žáky v dalších třídách (dle možností);
 • tělocvična – sem chodíme cvičit, hrát hry, odpočívat;
 • jídelna – zde chodíme s ostatními žáky na obědy;
 • družina – slouží nám hlavně na hraní;
 • chodby – tady se potkáváme s ostatními žáky, nesmíme tu běhat, strkat se, křičet.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2.      Naše třída (rozumová, řečová výchova)

Každý žák si najde svoji lavici, opět označenou svojí fotografií, hledají ji samostatně nebo s dopomocí. Posadí se na židli. Společně reagujeme na otázky:

 • Kde jsou okna?
 • Kde jsou dveře?
 • Kde je umyvadlo?
 • Kde je křeslo? 

Žáci ukazují samostatně nebo s dopomocí.

Někteří žáci vstanou a jdou k oknu, ke dveřím a ukazují na ně. 

Ve třídě jsou ale také žáci a paní učitelky. Hledáme je.

 • Kde je paní učitelka M…?
 • Kde je paní učitelka J...?
 • Kde je paní učitelka G…?
 • Kde je Péťa?
 • Kde je Pepa?
 • Kde je Jituška?
 • (...)

Toto probíhá u stolu, ale i v prostoru, kdy žáci chodí mezi sebou a ukazují na sebe či učitelky. Můžeme se společně i pozdravit podáním ruky a představením se. Ahoj, Pepo, já jsem paní učitelka M… A kdo jsi ty? Některý žák odpoví, za jiného odpoví učitel.

3.      Prohlížení fotografií školy (smyslová, řečová, rozumová výchova)

Pomůcky: obrázky, fotografie.

Naše škola má modrou barvu. Co je ještě modré? Hledáme, kdo má modré oblečení a další modré předměty ve třídě.

Naše škola je velká. Co je ještě velké? Velké je auto, paní učitelka, Péťa, … Odpovědi žáků se různí, závisí na schopnosti komunikovat, mentálním postižení apod.

Naše škola je hezká. Co je ještě hezké? Hezká je Jituška, tričko, … 

4.      Výroba školy z papíru (pracovní, výtvarná výchova)

Pomůcky: pastelky, papíry, lepidlo.

Učitel připraví na čtvrtku školu s okny, dveřmi a střechou. Žáci pastelkami školu vymalují. Vždy záleží na schopnostech. Někteří žáci mění barvy a pracují samostatně, jiní po papíře čmárají, další potřebují vedení ruky či jinou dopomoc.

Škola má okna. Učitel okna předstřihne nůžkami. Žáci podle pokynů otvírají okénka.

Otevři všechna okna ve škole. Otevři jedno okno. Otevři první okno ve škole. Otevři poslední okno, ... (předmatematická příprava).

Červený papír natrháme na kousky. Lepíme jej na střechu školy. K tomuto účelu se nám osvědčila lepicí tyčinka, žákům se dobře drží (Příloha č. 2).

5.      Stavíme školu z kostek a stavebnice (pracovní výchova)

Pomůcky: stavebnice, kostky, pěnové puzzle.

Pomocí kostek nebo stavebnice stavíme různé stavby. Žáci opět podle svých schopností pracují – někteří postaví komín, jiní jej zbourají a snaží se kostky vrátit do krabice, další postaví z kostek ohrádku apod. 

Při stavění říkáme říkanku:

Bumtarata, bum, bum, bum,
postavíme velký dům.
Postavíme školu,
Budeme v ní spolu.

(Text: autor příspěvku)

6.      Adámku náš... (hudební výchova)

Pomůcky: hudební nástrojky.

My chodíme do školy rádi. Ale některým dětem se do školy nechce. Třeba Adámkovi.

Zpíváme:

Adámku náš, copak děláš?
Děti jdou do školy, tys ještě v posteli,
na nic nedbáš, na nic nedbáš.

Adámek vstal, boty hledal.
Nevěděl kam boty, kabátek, kalhoty
včera si dal, včera si dal.

(Já písnička 1 – zpěvník pro žáky ZŠ. I. díl, str. 8, MUSIC CHEB, 2004)

Jako hudební doprovod zvolíme jednoduché hudební nástrojky, např. dřívka, tamburínu, … nebo samostatně vyrobené nástrojky – rýže v krabičce od filmu, korálek v nádobě od instantního čaje, …

Adámek hledal boty, kabátek (tričko) a kalhoty, protože nevěděl, kam je včera večer dal. Ukazujeme svoje boty, svoje tričko, kalhoty, můžeme si popovídat, kam tyto části oblečení patří: boty patří do botníku, do šatní skříňky v šatně, kalhoty a tričko patří do skříně.  

7.      Grafomotorické cviky – (rozvoj grafomotoriky, psaní, rozumová výchova)

Pomůcky: trojhranný program, velký arch papíru.

Cvikům předchází procvičení hrubé i jemné motoriky (kroužení rameny, lokty, zápěstím, ťukání a bubnování prsty). Používáme doprovod říkankami. Např.

Ten náš budík, divná věc. (kroužíme rameny)
Nejí, nespí, tiká přec. (kroužíme lokty)
Tiky, taky, žádné fraky. (kroužíme zápěstím)
Když já nespím, nespi taky. (třepeme prsty) 

http://www.abatar.cz/basnicky/ten_nas_budik_divna_vec.htm 

Ťukání prsty na lavici, na stěnu, na zem…

Ťuká, ťuká deštík, na zelený deštník.
Kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka, máčí se mi sukénka.  

http://www.predskolaci.cz/?p=7468 

Každé ráno jdeme nebo jedeme do školy, po vyučování zase domů ze školy. Tak se to opakuje celý týden.
V pondělí jdeme nebo jedeme autem či autobusem do školy, po vyučování domů ze školy, v úterý…, ve středu…, ve čtvrtek…, v pátek…

Žáci s dopomocí nebo samostatně trénují vodorovné čáry zleva doprava a zpět.

V sobotu a v neděli do školy nechodíme, jsme doma, a když je hezké počasí, běháme venku kolem svého domečku. (Žáci dělají kruhy kolem svého domu, ve směru i proti směru hodinových ručiček, viz Příloha č. 3).

Při procvičování grafomotoriky využíváme trojhranné pastelky či tužky. Žáci střídají polohy, mohou psát a kreslit vleže, vsedě, ve stoje, nejdříve vždy na velký arch papíru. Později se velikost papíru zmenšuje na klasickou A4.

Pro žáky, kteří mají problémy s úchopem tužky, je možné použít cokoli, např. houbu na mytí nádobí namočenou ve vodové barvě, kostičku molitanu, terapeutický štětec s dlaňovým úchopem, ...

8.      Relaxace při čtení z knížky            

Žáci odpočívají na koberci, případně si hrají a učitel čte z dětské knihy. V týdnu, kdy si povídáme o škole, je vhodné hledat knihy, kde se o škole vypráví. Takový článek najdeme v každém slabikáři. Já jsem žákům četla příběhy ze dvou knih, konkrétně Honzíkova cesta, str. 74–79 (Bohumil Říha) a Lenka a dva kluci, str. 7– 16 (Václav Čtvrtek).

9.      Kdo ještě přišel do školy? (rozumová výchova, předmatematická příprava, řečová výchova)

Do školy k nám přišla na návštěvu také zvířátka. Hádáme, kdo to je.

1. Ukazujeme obrázky a přitom povídáme:

Ten zakokrhal…. kykyryký… Tahle zamňoukala… Mňau, mňau…

Můžeme použít také plyšová nebo gumová zvířátka, řadíme je vedle sebe, za sebe, po jednom, po dvojicích.

2. Pejsek sedí ve škole s kočičkou, za pejskem sedí koník, před kočičkou je kuřátko apod. 

Reflexe

Pro výuku žáků s těžkým mentálním postižením neexistuje jednotná metodika. U nás v základní škole fungují tři speciální třídy a všechny materiály si učitelky tvoří víceméně samy. Přínosem pro žáky s těžkým handicapem je však jakákoliv aktivita či činnost, která je rozvíjí, obohacuje, pozitivně naladí. A o tom naše práce je.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek