Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Brambory

Ikona inspirace
Autor: Michaela Krajská
Anotace: Týdenní plán pro žáky se středně těžkou až těžkou mentální retardací ve speciální třídě. Témata jsou vybírána převážně podle ročních období a činností s nimi spojenými, v tomto případě je příspěvek zaměřen na sběr brambor jako základní potraviny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence pracovní » pracuje podle naučeného pracovního postupu, podle instrukcí plní zadané jednoduché úkoly
  2. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » řeší známé situace na základě nápodoby či opakování
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 1. období » pojmenovat základní druhy ovoce a zeleniny
  2. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a svět práce » Pracovní výchova » Práce s drobným materiálem » zvládat základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Nutné pomůcky: brambory, kaštany, korále, pastelky, čtvrtky, barevné papíry, krabice, košík, párátka, modelína, lepidlo, obaly od vajec

Téma: Brambory a brambůrky

Úvod: Další týdenní plán pro práci se středně těžce a těžce mentálně postiženými dětmi ve speciální třídě.

Cíl: Hlavním cílem je seznámení dětí s podzimními plody, dle možnosti orientace v ročních obdobích, rozvoj smyslového vnímání a podpora řečových schopností pomocí říkanek s pohybem.

Cílová skupina: věk žáků – 6 až 9 let, středně těžké až těžké mentální postižení

Motivace: Na podzim vrcholí na zahradách a polích sklizeň. Dozrává ovoce a zelenina, na polích brambory a cukrová řepa. Zejména brambory nám opět poskytují příležitost k činnostem spojených s názorným poznáváním všemi smysly. Brambory jsou důležitou součástí našeho jídelníčku, jíme je v polévce, jako přílohu ve druhém jídle, strouháme je na bramborák, bramborové placky a bez bramborového salátu bychom si neuměli představit Vánoce.

Brambory – to jsou ale také ty nezdravé, ale tak dobré hranolky a chipsy.

Popis: Děti se hravou formou dozvídají, co všechno na podzim najdeme na zahradách a polích. Společně prohlížíme obrázky plodů nebo pravé i nepravé (atrapy) plody. Děti je přendávají z ruky do ruky, čichají k nim (voní jako zem), budou je určitě chtít ochutnat. Proto si povíme, že syrové brambory se nejí, musí se uvařit nebo upéct.

1. Třídění brambory/kaštany matematika, rozumová, smyslová výchova

Pomůcky: brambory, kaštany, obaly od vajec

Brambory a kaštany jsou plody. Jsou kulaté.

Brambory rostou na zemi, proto je sbíráme ze země. Mají hnědou barvu. Hnědou barvu má také kaštan, ten ale roste na stromě. Teprve když spadne ze stromu, můžeme ho sebrat jako bramboru. Má také hnědou barvu. Zkusíme je od sebe rozeznat a roztřídit je na samostatné hromádky.

Po rozdělení na hromádky můžeme ještě třídit brambory i kaštany na velké a malé plody nebo je řadit zprava doleva, shora dolů, podle velikosti za sebou apod.

Osvědčilo se mi na třídění používat plastové obaly od vajec.

Autor díla: Michaela Krajská

____________________________________________________________________ 

2. Říkanky s pohybem řečová, pohybová výchova

 

Koulela se ze dvora
takhle velká brambora….

Viz. Wiki > Sborovna > Přípravy na výuku > Předškolní vzdělávání > Roční období - PODZIM > Bramborový den

____________________________________________________________________

3. Princeznička na bále (F. Hrubín) pracovní výchova

Pomůcky: korále, brambory, barevný papír, lepidlo

Princeznička na bále,
poztrácela korále.

Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!

Honzík běžel na horu,
nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále,
tady máš ty korále!

Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00- 02190-4.

Učitel říká říkanku, děti si prohlíží opravdové korále. Potom je zamíchají s bramborami. Pozná pan král, že Honzík přinesl místo korálů brambory? Zkusíme to poznat také. Děti vybírají korálky nebo brambory. Dětem s těžkou mentální retardací pomáháme, například jim podáváme korále a brambory do rukou a děti je potom ukládají do košíku nebo krabičky.

Kolečka (korálky) vystříhají učitelky, zručnější děti je mohou s dopomocí vytrhávat z papíru.

Potom je lepíme na předkreslenou šňůru.

Autor díla: Michaela Krajská

______________________________________________________________________

4. Tiskátka z brambor výtvarná výchova

Pomůcky: brambory, tempery, čtvrtka

Učitelky dětem připraví tiskátka. Děti je namáčí v barvách a tiskají na papír (čtvrtku).

______________________________________________________________________

5. Zapichování párátek do brambory – výroba ježka pracovní výchova

Pomůcky: brambory, párátka, modelína

Povídáme si o ježkovi, ukazujeme si ho na obrázku. Řekneme si, že na zádech má ježek pichlavé bodlinky. Pro pochopení si pohladíme kartáč na vlasy – tak nějak bodliny vypadají a tak píchají. Nalámeme špejle nebo použijeme rovnou párátka a spolu s dětmi je zapichujeme do brambory. Fixem ještě domalujeme čumáček a oči. Na bodlinky mohou děti ještě napíchnout list nebo malé jablíčko.

Autor díla: Michaela Krajská

Poznámka: Na děti s těžkým mentálním postižením byla tato práce dost složitá. V tomto případě stačí, aby dítě bylo společně s námi u stolu a podávalo věci, přendávalo si je v rukou nebo sledovalo práci ostatních. Já také často sedím vedle dítěte, vedu mu ruce a všechny pohyby komentuji. Společně potom práci doděláme, dítě pochválíme a ukazujeme si, co jsme spolu vyrobili. Většinou děti zareagují, smějí se, vezmou výrobek do ruky, přeloží jej z místa na místo.

______________________________________________________________________

6. Zpíváme písničku hudební výchova

Slunéčko zachází za hory, za hory,
pasáci pečou brambory, pasáci pečou brambory.
Slunéčko zachází za kostel, za kostel,
pasáci lezou na postel, pasáci lezou na postel.

Notový záznam k písničce a další materiály lze najít na http://cizijazyk.vuppraha.rvp.cz/ > Projekty > Podzimní zpívání <http://cizijazyk.vuppraha.rvp.cz/data/4-15-4.pdf>                                 

______________________________________________________________________

7. Grafomotorické cviky: Brambory se kutálí … psaní, rozumová výchova

Pomůcky: pastelky, papír

Brambory se vysypaly z košíčku a koulejí se po papíře. Najdete jim cestičku zpátky do košíčku?

Autor díla: Michaela Krajská
Autor díla: Michaela Krajská

______________________________________________________________________

8. Nácvik mazurky – taneček hudební, pohybová výchova

V tomto případě jde především o kontakt učitelky s dítětem, o získání dítěte pro pohyb, hudební projev.

Imobilní děti mohou tuto aktivitu dělat vsedě, učitel klečí za dítětem.

lidová

1, 2, 3, 4, 5,                              (dva kroky vpravo)

cos to Janku, cos to sněd,             (dva kroky vlevo)

brambory, pečený,                       (natočení na učitele doprava a doleva)

byly málo maštěný.                     (otočení na místě)

brambory, pečený,                       (natočení na učitele doprava a doleva)

byly málo maštěný.                     (otočení na místě)

_____________________________________________________________________

9. Mačkání papírových koulí (brambory) z hnědého nebo novinového papíru pracovní, tělesná výchova

Pomůcky: krabice, košík, papír, noviny

  • házení do košíku, kýble, krabice
  • pokládání do košíku, kýble, krabice

______________________________________________________________________

10. Koulení bramborou tělesná výchova

Pomůcky: kuželky, brambory, míček, miska, košíček

  • známá hra kuželky, kdy místo míčku používáme brambory nebo papírové koule omalované nahnědo, aby vypadaly jako brambory
  • koulíme brambory po stole, u hrany stolu držíme košíček nebo misku a děti „posílají“ brambory tímto směrem, učitel je chytá do košíku
Citace a použitá literatura:
[1] - http://cizijazyk.vuppraha.cz/. [cit. 2011-10-15].  
[2] - Bramborový den. [cit. 2012-2-22]. Dostupný z WWW: [http://wiki.rvp.cz/Sborovna/5Pripravy_na_vyuku/1.s...].  
[3] - HRUBÍN, František. Špalíček veršů a pohádek. Praha : Albatros, 2008. ISBN 978–80–00–02190–4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 16. 12. 2011
Zobrazeno: 25886krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAJSKÁ, Michaela. Brambory. Metodický portál: Články [online]. 16. 12. 2011, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/SDAAD/14135/BRAMBORY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 16. 12. 2011 10:13
Autorka příspěvku velmi čtivou formou seznamuje čtenáře s možnostmi všestranného využití "plodů podzimu" - v tomto případě zejména brambor a kaštanů - při výuce žáků se středně těžkou až těžkou mentální retardací ve speciální třídě v rámci týdenního plánu. Můžeme se nechat inspirovat autorkou, jak využít brambory k rozvoji smyslového vnímání těchto žáků, k rozvoji jejich řečových a pohybových schopností a pod. Příspěvek je velmi nápaditý šíří svého tématického záběru (výtvarné, hudební zpracování tématu, nechybí říkanky, manipulační aktivity....) a originalitou s jakou autorka téma uchopila. Prosté plody země - brambory - v jejím příspěvku nabývají díky kreativnímu přístupu mnoha podob a doznávají mnoha proměn. Významný zdroj inspirace pro ostatní pedagogy, kteří se ve výuce setkávají s žáky se středně těžkou až těžkou mentální retardací a hledají možnosti inovace dosud používaných výukových metod a prostředků, představují také velmi kvalitně zpracované přílohy s fotodokumentací, kde se například dozvíme, jak může zdánlivě obyčejný obal od vajec posloužit jako výborná, finančně nenáročná a široce dostupná pomůcka při třídění materiálu a mnoho dalších zajímavých postřehů z pedagogické praxe autorky.
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 20. 12. 2011 14:18

Další inspirace z portálu  je i zde. Zárověň jsem si dovolila do Wiki vložit i odkaz na tento článek. Díky autorce za sdílení svých nápadů.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.