Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Podzim v lese

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Ivana Osuská
Anotace: Projekt směřuje k posílení pozitivních vztahů dětí k přírodě. Pestrou nabídkou činností, zejména v reálném prostředí, jsou naplňovány očekávané kompetence ze všech vzdělávacích oblastí. V rámci programu Lesní pedagogika zprostředkovávají prožitky dětem také „lesní pedagogové“ (profesní odborníci, lesníci).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Bloky s nabídkou činností realizovaných před a po návštěvě lesa s lesními pedagogy
 • zážitky a dojmy z víkendu, rozhovor na téma pobyt v přírodě, v lese
 • vymýšlení podzimních hádanek, a to i o houbách
 • poslech nahraných zvuků z přírody (hádáme a rozlišujeme jednotlivé zvuky)
 • čtení o lesních skřítcích
 • zpěv, výběr písně s podzimní tematikou dle přání dětí
 • pohybová aktivita: „Na vítr", orientace v prostoru
  „Honí se lístečky, honí se mraky
  jestli se neschováš, chytne Tě taky."
 • příprava na zhlédnutí pohádky v divadle (zásady slušného chování, vhodné oblečení, představení pohádky - autor, herci, ...)
 • pohybové improvizace „Hrajeme si na skřítky", vědomé napodobování jednoduchých pohybů
 • „Houbařská pohádka", divadlo Koloběžka
 • výtvarné vyjádření prožitku z divadelního představení
 • rozhovor, zážitky z návštěvy lesa „Co všechno umí les"
 • kolektivní práce, stavba domečků pro skřítky „podomníčky" (přírodní materiál z lesa)
 • třídění přírodnin, procvičení základních matematických pojmů
Činnosti pro pobyty venku:
 • pozorování podzimní přírody (Houšťka)
 • poznávání a rozlišování stromů
 • poslouchání zvuků v přírodě
 • didaktická hra „Proč?" (proč opadává listí ze stromů...)
 • dlouhodobější pozorování počasí a vyhledávání znaků podzimu
 • hrabání listí na školní zahradě
Závěr:
 • společný rozhovor
 • shrnutí nových poznatků i prožitků
 • „Co již víme o lese, čím je pro nás užitečný a proč si ho musíme chránit."
Program pro „Lesní pedagogiku"(dva lektoři - lesní pedagogové)

Místo konání: Nový Vesec
Časový harmonogram:

Příjezd 9:15 hodin
Přivítání 9:15 - 9:30
Hra „Na kůrovce" 9:30 - 9: 50
Hra „Na Brhlíka" a hra „Na rysa a srnu" 10:00 - 10:15
Putování po provaze (laně) + párování plodů a větviček 10:15 - 10:45
Stavby domečků pro skřítky 10:45 - 11:15
Rozloučení 11:15 - 11:30

Metodické postupy her
Hra na kůrovce

Cíl - seznámit děti s kůrovým nebezpečím a ochranou proti němu.
Děti rozdělíme do dvou družstev, která postavíme proti sobě.
Varianta a)
Jedno družstvo představuje kůrovce. Jeho členové mají zavázané oči a poslouchají tleskající děti (stromy) ve druhém družstvu. Úkolem kůrovců je co nejrychleji se přemístit ke stromům.
Varianta b)
Před řadu „stromů" se postaví další děti, které představují otrávené lapáky. Ty lákají kůrovce ke stromům. Když se kůrovec potká s lapákem, je chycen a stromům již neublíží.

Hra Na brhlíka

Cíl - seznámit děti s charakterem brhlíka jako nesnášenlivého tvora.
Jde o obměnu hry „Škatule, škatule". Označíme o jeden strom méně, než je dětí. Ty se postaví k označeným stromům, přebývající si stoupne v lese opodál a zvolá: „Brhlík letí". Ostatní se přemístí, včetně volajícího dítěte. Hra se opakuje, přebývající dítě přebírá roli volajícího.

Hra Na rysa a srnu

Cíl - přiblížit rozdílné vlastnosti i schopnosti zvířat, rozvoj smyslového vnímání dětí.
Děti (srny) utvoří kruh. Uprostřed stojí jedno dítě (rys), které má zavázané oči. Rys hlídá studánku (modrý šátek). Srna, vybraná pedagogem, se snaží napít ze studánky (uloupit ležící šátek). Proto se ke studánce přibližuje potichu. Rys poslouchá. V případě, že srnu uslyší, rukou ukáže směr, odkud se zvuk ozývá. Výměna rolí. V případě, že srnu neuslyší a ta „se napije", rys zůstává ve středu kruhu.

Putování po provaze

Cíl - vnímat les nejenom zrakem. Provaz je natažen mezi stromy. Děti mají zavázené oči a při chůzi se drží provazu.

obrázek
1. obrázek
 
Párování plodů a větviček

Cíl - přiřadit plody k větvičce. Na plátno, rozloženém na zemi, položíme větvě a plody, a přiřazujeme plod k větvičce, ke které patří.

obrázek
2. obrázek
 
Citace a použitá literatura:
[1] - ČERNÍK, M.; FILCÍK, G. Malovaný svět a já ho chci vidět. Praha : Knižní klub, 2005. ISBN 80-242-1445-8. 
[2] - KLIMTOVÁ, V. O statečném skřítku Drnovci. Praha : ETC, 1996. ISBN 80-86006-08-5. 
[3] - KLIMKOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích. 2.díl. Praha : ETC, 1995. ISBN 80-901792-4-X. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 02. 2009
Zobrazeno: 20106krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OSUSKÁ, . Podzim v lese. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2009, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PEE/2964/PODZIM-V-LESE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.