Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Staráme se o zvířátka

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Miroslava Strakatá
Anotace: Cílem programu je učit děti správně pečovat o zvířata, posílit jejich vztah ke zvířatům, snažit se porozumět zvířecí řeči (náladě, výrazům).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Komunitní kruh

Pomůcky - obrázky různých zvířat, která se chovají doma.

Popis činnosti

Vyprávění s dětmi o tom, jaké mají kamarády, jak se jmenují, zda se znají ze školky, z místa bydliště apod.

 • Mohou mít děti i jiné kamarády než kluky a holčičky?
 • Kdo má doma nějaké zvířátko, nebo by si ho přál, a jaké?
 • Jaké zvířátko můžeme chovat doma (pes, kočka, křeček, morče, pískomil, želva, andulka, rybičky...domácí zvířata - krávy, slepice, ovce, kozy apod.)?
 • Může být zvířátko náš kamarád?
 • Víme, jak se o něj správně starat (připravit mu pelíšek, krmení, zajistit venčení, očkování, hračky,...)?
 • Odkud zvířátko získáme (Zverimex, útulek, jako dárek....)?
 • Může zvířátko bydlet u každého?
 • Jak je to se zvířaty v domečku nebo v paneláku (někdo nemůže mít zvířátko, protože má například alergii, někdo je zase celý den pryč od domova,...)?
 • Jak se jmenuje pan doktor, který léčí zvířátka?
Akvarijní rybičky

Pomůcky - obrazový materiál, papírové krabičky, barevné geometrické tvary, pracovní listy, pastelky.

Popis činnosti

Rozhovor s dětmi:

 • Můžeme mít doma rybičky?
 • Jaké rybičky?
 • Jak se o ně budeme starat?
 • Ukázka akvarijních rybiček na obrázcích.
 • Znají dětí názvy některých rybiček (parmička, kardinálka, neonka, mečovka, živorodka apod.)?
 • Slovní popisování a porovnávání podobnosti nebo rozdílnosti jednotlivých druhů rybiček - tvar, barvy, velikost.
 • Kdo má doma akvárium a jak se stará o rybičky?
 • Co vše je v akváriu potřeba (filtr, světlo, topítko, teploměr, motorek, písek, kamínky, rostlinky)?
 • Čím se rybičky živí?
Hra

Rybičky se pomíchaly. Pomohou je děti roztřídit do jednotlivých akvárií? Děti utvoří čtyři družstva, každé dostane papírovou krabičku symbolizující akvárium a jeden papírový geometrický tvar (každý má jinou barvu). Opakujeme geometrické tvary a barvy. Na zemi jsou rozložené pomíchané rybičky - geometrické tvary ve stejné barvě každého družstva. Děti sbírají rybičky totožné s těmi, které má jejich družstvo a dávají do svého akvária. Děti nesoutěží na rychlost, důležitý je správný výběr příslušných tvarů a barev.

Frontální činnost

Každé dítě dostane své akvárium (nakreslené na papíře). V každém je 12 rybiček (pro mladší děti zvolíme menší počet), přičemž dvě jsou vždy stejné, na papíře je tedy 6 párů. Úkolem je najít stejné rybičky a každý pár vybarvit jinou barvou.

Máme doma ptáčka

Pomůcky - obrázky různých ptáků, rozličné předměty (určené k chovu ptáků, ale i ty, které se nám přimíchaly a nepatří tam), puzzle.

Popis činnosti

Rozhovor s dětmi:

 • Jaké ptáčky znají a které můžeme mít doma?
 • Co ptáček potřebuje, aby se mu s námi v bytě nebo domě líbilo?
 • Ukázka různých druhů ptáků na obrázcích a v encyklopediích, děti jmenují ptáčky, které znají a samy říkají, co o nich vědí (kde žijí, co jedí, zda odlétají do teplých krajin apod.).

Učitelka rozloží na stůl nebo koberec obrázky různých druhů ptáků, děti se snaží vybrat ty, které můžeme chovat doma - papoušek, andulka... Na jiném stole jsou rozloženy různé předměty (klec, bidýlko, autíčko, stavebnice, blok, houpačka pro ptáčka, pítko, zrní, bačkůrky, panenka, pastelky, nádobka na krmení,...), z nichž děti mají vybrat ty, které budeme potřebovat k péči o ptáčka v domácnosti.

Děti pojmenují předměty, které vybraly pro ptáčka, a zkusí vysvětlit, k čemu je budeme potřebovat. Následuje rozhovor o tom, jakým způsobem je třeba se o ptáčka starat (krmit ho a čím - zrní, směsi pro ptáky, ovoce, zelenina, jemný písek - pomáhá při trávení rozmílat semena, zastřihávat drápky, vyměňovat vodu v pítku, vymývat klec....)

Puzzle - skládání

Děti se rozdělí do menších skupinek (po 3-4). Každá skupina dostane rozstříhaný obrázek (puzzle), který společně skládá. Po složení všech dílů vznikne papoušek v jiné barvě.

Puzzle lze skládat i samostatně (zde bychom volili menší náročnost pro mladší děti, například obrázek rozstříhaný na větší díly), záleží na tom, zda chceme v danou chvíli podporovat vzájemnou spolupráci dětí nebo individuální práci.

Co je to terárium a kdo v něm může bydlet

Pomůcky - terárium, obrázky se zvířaty, žebřík, lavička, kuželky, obruče, ovoce.

Popis činnosti

Učitelka přinese terárium a rozvine rozhovor, zda vědí, co to je, na co to je a jak se tomu říká. Rozhovor pokračuje - kdo má doma terárium a které zvířátko v něm chová. Na koberec učitelka rozloží obrázky různých zvířat žijících v různém prostředí (zvířata - domácí, lesní, žijící ve vodě, ale také v teráriu). Děti se snaží pojmenovat všechna zvířata na obrázcích a ta, která se mohou chovat doma, dávají do terária (myš, potkan, morče, křeček, pískomil, činčila, osmák, zakrslý králík....). Následuje prohlížení obrázků a encyklopedií, rozhovory s dětmi, jak se o tato zvířata máme správně chovat.

Děti, které mají doma zvíře žijící v teráriu, vyprávějí dle vlastních zkušeností, ostatní podle obrázků v knihách. Co bychom zvířátkům dali do jejich domečku (terária) - kolo na běhání, průlezky, písečná vanička, výstelka, hobliny, piliny, seníček, domeček... Jak se starat o tato zvířata (potrava-tvrdé pečivo, větve listnatých stromů, seno, voda, kedlubny, jablka, špenát, granule, jadrná směs, pampelišky, jitrocel, jetel, vojtěška, mrkev, ředkev, semínka, zrní, ovoce, zelenina,... voda)? Je třeba vymývat vaničku, vyměňovat podestýlku i vodu, odstranit trus a zbytky jídel, občas nechat proběhnout, zastřihnout drápky... Nedávat mokrou trávu, nezapomínat, že zvířatům vadí nadměrný hluk (bojí se), nesmíme je koupat.

Hra

Zvířátka si v teráriu hrají s různými hračkami, houpají se, prolézají na průlezce. Vytvoříme si podobnou hrací dráhu a zahrajeme si na zvířátka. Děti utvoří řadu a jednotlivě zdolávají překážkovou dráhu - chůze po položeném žebříku, lezení po lavičce, chůze mezi kuželkami, proskakování obručí apod. Každé dítě - zvířátko - dostane po překonání překážkové dráhy odměnu (kousek nějakého ovoce).

Jak se starat o kočku

Pomůcky - obrázky, dva dětské stolky, dvě lavičky, papírové myšky.

Popis činnosti

Podobným způsobem jako u předešlých činností s pomocí obrázků a rozhovory s dětmi, přijdeme společně na to, jak se starat o kočku. Povídáme si o potravě (kočičí konzervy apod.), o pití (voda), ale také o odstraňování trusu z kočičího záchodu, o česání srsti. Máme-li kočku, potřebujeme kartáč, hřeben, šampon, kleštičky na drábky, hračky a na cestování schránku. Nesmíme kočce ubližovat, nedáváme jí čokoládu apod.

Hra „Kočička na lovu"

Připravíme dvě stejné dráhy pro kočky, děti rozdělíme do dvou družstev. Děti-kočky podlezou stolek, přelezou lavičku, která symbolizuje střechu domu, slezou z ní (ze střechy) a vezmou si myšku (papírových myšek je na obou koncích drah stejný počet). Každé dítě-kočka si po přelezení střechy vezme jednu myšku. Hra se opakuje, dokud jsou pod střechou myšky. Vítězí družstvo, které myšky vychytá dříve. Na závěr se děti protáhnou jako kočky - kočičí hřbety, procvičí si končetiny, stočí se do klubíčka a odpočívají.

Uměli bychom se postarat o psa?

Pomůcky - obrazový materiál, obojek, vodítko, náhubek, jednotlivé obrázky psů, které vystihují různé nálady.

Popis činnosti

Ukázka encyklopedií a knih, rozhovor s dětmi, kdo má doma nebo u babičky pejska, jaké rasy psů známe, každá má jiné vlastnosti - něco umí lépe, něco hůře. Jaký domeček pes potřebuje - bouda, látkový pelíšek, proutěný košík. Co ještě pes potřebuje - obojek, vodítko, náhubek (ukázka konkrétních předmětů). Jak se starat o pejska (potrava - granule, maso, kosti, hračky - předměty na žvýkání, míčky, klacíky...). Povídáme si o venčení, kartáčování, očkování, kontrole zubů, tlapek, srsti ... Kam pes nesmí (hrady, zámky, zámecké a botanické zahrady, úřady, pošta, koupaliště...)? V dopravních prostředcích pejskovi dáváme náhubek, ve městě musíme mít vodítko. Psa můžeme naučit reagovat na povely.

Poznáme na zvířatech, jakou mají náladu?

Lidé i zvířata mohou mít různé nálady. Jaké a jak to poznáme? Rozhovor s dětmi, kdy byly smutné a proč, z čeho měly radost, co dělaly, když měly radost apod. Podobné je to i zvířat.

Na větších formátech papíru jsou nakresleni psi v sedmi různých náladách. Učitelka říká krátká slovní spojení a děti se snaží určit, ke kterému obrázku patří, které vystihuje nejlépe konkrétní náladu psa:

 • Ty jsi můj páníček a já se teď cítím úplně v bezpečí. Podrbej mě.
 • Ty se mi nelíbíš, nejsi můj pán, jdi raději nebo tě kousnu.
 • Bojím se tě! Ještě nevím, jestli tě napadnu nebo uteču.
 • Tady se podepíšu, aby si každý pes mohl přečíst, že jsem tu byl.
 • Jsem osamělý, smutný.
 • Ahoj, ty se mi líbíš, můžeme být kamarádi.
 • Jsem rád, že jsi tu, konečně si můžeme hrát.

Učitelka každé slovní spojení několikrát pomalu zopakuje a nechá dětem čas na prohlédnutí všech obrázků, aby určily, který obrázek vystihuje náladu pejska nejvíce. Může dětem pomoci otázkami: Co dělá který pejsek na obrázku, je v pozoru, hraje si, bojí se...?

Domeček pro psa

Pomůcky - čtvrtky se znázorněným domečkem pro pejsky, lepidlo, odstřižky různých druhů látek, pastelky, vodové barvy, štětce.

Popis činnosti

Krátké zopakování, jak se staráme o pejska. Vytvoříme mu domeček. Děti se rozhodnou, zda chtějí mít pejska doma, nebo venku v boudě. Děti, které chtějí chovat pejska doma, vyrábějí pelíšek. Na větší čtvrtce je nakreslený proutěný košík, na který děti nalepují kousky látek - volí barvy a materiál různých látek (kožešinky, plyše...), tak, aby se pejskovi v jeho pelíšku líbilo. Děti, které ho chtějí chovat venku, dostanou na čtvrtce nekreslenou boudu, z níž kouká pejsek. Na pejska nalepí rovněž kousky látek. Barvy a materiál volí opět podle toho, jak chtějí, aby jejich pejsek vypadal. Boudu vybarví pastelkami nebo vymalují vodovými barvami.

Hotové výrobky si vystaví a každé dítě řekne samo ke svému výtvoru komentář (jak se mu práce dařila, jaké zvolil barvy a materiál a proč, co mu dělalo starosti apod.). Učíme děti vlastnímu sebehodnocení. Na závěr učitelka pochválí všechny děti za vykonanou práci.

Jakou mám dnes náladu

Pomůcky - zvuková nahrávka, obrázkové kartičky, malé míčky, klubíčka vlny, pracovní listy, pastelky.

Popis činnosti

Učitelka pustí dětem nahrávku s různými projevy dítěte - pláč, smích, dítě se zlobí apod. Děti určují, které projevy slyší. Rozhovor s dětmi, jakou teď mají náladu, jak se cítí, kdy byly veselé a proč, kdy jim bylo smutno a proč, kdy měly radost a z čeho, kdy plakaly, kdy se zlobily apod. Jak se pozná, když se někdo zlobí, když je někdo veselý...? Kartičky s obrázky lidí v různých náladách - prohlížení, určování konkrétních nálad. Jednotlivé děti předvádějí různé nálady, ostatní dětí hádají, jakou demonstrují náladu.

Hra na kočičku

Když je kočička veselá, ráda si hraje. S čím si kočička může hrát - s míčkem, klubíčkem vlny apod. Děti utvoří dvojice a hrají si s menšími míčky. Nejprve si ho vsedě proti sobě kutálí, pak ve stoje hází. Hravá kočička umí například rozmotat klubíčko vlny - každé dítě-kočička dostane menší klubíčko vlny, které z části rozmotá. Trpělivá kočička umí klubíčko zase zpátky namotat - rozmotanou vlnu děti zpět namotají na klubíčko. Unavená kočička si procvičí od motání klubíčka tlapky - procvičení prstů, ruky a celé paže a může si jít kreslit. Každé dítě dostane pracovní list s kočičkou a jednotlivými úkoly, kde si procvičuje grafomotoriku - kreslení malých a velkých klubíček podle vzoru, kreslení vlnek, jak skáče míček apod.

Umím pomoci kamarádovi?

Pomůcky - obrázky zvířátek k bajkám.

Popis činnosti

Zvířátko, které chováme doma, je náš kamarád, ale my máme kamarády také mezi ostatními dětmi. Chováme se ke svým kamarádům přátelsky a umíme jim v případě potřeby pomoci? Jak se k sobě chovají navzájem zvířata a jak lidé? Učitelka dětem přečte několik bajek a rozebere s nimi chování zvířat v jednotlivých příbězích. Děti se snaží nejen popsat chování zvířat, ale také ho zdůvodnit (proč tak zvířátka jednala, čeho chtěla dosáhnout) a zhodnotit, co je a co není správné chování a jaké jiné chování by navrhovaly.

Hra „Co udělám, když..."

Učitelka pokládá různé otázky dětem, jak by se zachovaly v konkrétních situacích, když potřebuje jejich kamarád nějakou pomoc. Pokud si dítě není jisté, jak se v určité situaci zachovat, pomůže mu učitelka doprovodnými otázkami (např. co ty očekáváš od kamaráda v dané situaci apod.).

Příklady otázek:

 • Kamarádovi se zboří hrad, který si postavil z kostek a je smutný. Jak mu můžeš pomoci?
 • Kamarád si rozbije koleno a pláče. Co uděláš?
 • Kamarád si neumí zavázat tkaničky. Jak mu pomůžeš, pokud tkaničky zavázat umíš a jak mu můžeš pomoci, když je sám zavázat neumíš?
 • Když chceš, aby ti kamarád půjčil jeho hračku, co uděláš?

Situačních otázek můžeme navodit spoustu, děti se obvykle samy přidají a dávají příklady různého chování v různých situacích. Podstatné je, aby si děti uvědomovaly důležitost pomoci kamarádovi.

Hudební hrátky

Pomůcky - klávesy, Orffovy nástroje.

Popis činnosti

Známe nějaké písničky, ve kterých se vyskytují domácí zvířata? Nejprve necháme děti říkat písničky, na které si samy vzpomenou, poté zahrajeme část melodie a děti se snaží známou písničku poznat. Po počátečním rozezpívání si děti jednotlivé písničky o zvířatech za hudebního doprovodu učitelky zazpívají. Mohou je doprovodit na Orffovy nástroje nebo mohou vymyslet společně s učitelkou pohybový doprovod.

Písničky:
 • Skákal pes
 • Kočka leze dírou
 • Když jsem já sloužil
 • Pásla ovečky
 • a další

Citace a použitá literatura:
[1] - ŠIMANOVSKÝ, Z.; TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 31. 01. 2009
Zobrazeno: 14869krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAKATÁ, Miroslava. Staráme se o zvířátka. Metodický portál: Články [online]. 31. 01. 2009, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PED/2946/STARAME-SE-O-ZVIRATKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.