Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hudební koncert pro Ježíška

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Barbara Křížková
Anotace: Paní učitelka se s dětmi vydá na cestu, během které navštíví muzeum, dílnu a obchod. Níže v textu je uvedeno, co se bude v těchto místnostech nalézat. Je vhodné si tyto místnosti (tento prostor) připravit předem – například během svačinky.

Hudební výchova -> rozvoj rytmického cítění, zřetelné mluvy, zpěvního projevu a hravosti
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

MOTIVACE:

S dětmi utvoříme kruh, ve kterém budeme stát - zahrajeme si na vlak. Učitelka představuje mašinu, která povede děti = vagóny. Paní učitelka se s dětmi pojede podívat do muzea Vánoc.
-> během cesty dotvářet zvuky vlaku – „Ši-ha-ha-ha“ a „Hu-hů“ (určeno k rozdýchávání).

Když mašina s vagóny dojede k muzeu (jeden roh/část herny), dá učitelka povel k tomu, aby děti vystoupily z vlaku. Je vhodné si s dětmi připomenout, jak se uvnitř muzea chovat
-> důležité pro nás bude, abychom byli potichu, jinak nás z muzea mohou vykázat.

Paní učitelka také před vchodem do muzea využije gesto ztišení - s dětmi si zopakuje, co takové gesto znamená a proč jej někdo používá. Aby se děti dostatečně ztišily, zkusí si ono gesto společně s paní učitelkou, a to tak, že jej každý ukáže na svého kamaráda
-> hluboký nádech nosem, při výdechu citoslovce „Pšššššt“- jak nejdéle nám vydrží dech + dát ukazováček před ústa (opět slouží k rozdýchání).

HLAVNÍ ČÁST:

Vstup do muzea

Pozn.: Muzeum předem nachystat (např. během svačinky) - na stůl položit papírový betlém.

S dětmi si v muzeu povídat o tom, co v muzeu vidíme (betlém). Popsat si co to je, jak vypadá, kdo v něm je + si postavy v betlémě ukázat (panna Marie, Josef, Ježíš Kristus) a říct si vše co o betlémě děti ví. Především se zaměřit na Ježíška (na čem leží, zopakovat si, kdo to je), přičemž si také vzpomeneme na Vánoce – co je to za svátek a co během něj prožíváme - radost, vánoční pohodu, lásku…

Cesta do dílny

Pozn.: do dílny jet do jiného rohu herny než je muzeum – nejlépe ke klavíru.

Po návštěvě muzea opět nasednout do vlaku (opět dotvářet jeho zvuky). Nyní pojede vlak do dílny, kde si děti postaví svůj vlastní a zároveň společný betlém - ke stavbě použít různý materiál z herny, ze kterého by se dal onen betlém postavit. V betlémě by určitě měly být jesličky a Ježíšek.

Po dostavění betlému se dětí zeptat, jestli znají nějakou písničku o Ježíškovi. Když společně na nějakou přijdou, také ji Ježíškovi zazpívají (nejvhodnější bude píseň „Jak jsi krásně neviňátko“). Nejprve ale paní učitelka děti na něco upozorní:
Děti, Ježíšek si teď na chvíli musí odpočinout. My se proto zatím připravíme na zpěv.“

Přesunout se ke klavíru – děti si sednou tak, aby viděly na učitelku.           „Abychom Ježíškovi krásně zazpívali a aby nám v tom nic nebránilo, musíme se předem řádně připravit. Např. abychom neměli chraplavý hlas, abychom krásně artikulovali, aby nám Ježíšek rozuměl a abychom se na něj u zpívání hezky usmívali.“

Procvičení mluvidel:

 • střídat nejširší úsměv (tak, jak se budeme usmívat na Ježíška) s pusou (našpulit rty na paní učitelku);
 • rukama si promasírovat obličej;
 • se správnou artikulací (do úsměvu) vyslovit slova Ježíšek, Betlém.

Rozezpívání:

 • od c1-a1 na slabiky „mono“ – správná artikulace (rty do tvaru písmene o, otevírat pusu);
 • píseň na rozezpívání s klavírem zvolit podle toho, kterou děti znají (např. Pásli ovce valaši – zvolit jinou než tu, kterou budou děti zpívat Ježíškovi).

Cesta do obchodu s nástroji

Děti jsou v této chvíli téměř připraveny na zpěv, avšak jedna maličkost tomu ještě chybí. Paní učitelka s dětmi naváže kontakt: 
„Děti, když budete zpívat tomu Ježíškovi, jak byste chtěly, aby se u toho cítil?“  

Děti by se měly shodnout na tom, že by se u toho měl Ježíšek cítit hezky, příjemně (popřípadě bude paní učitelka děti k tomuto společnému rozhodnutí motivovat). Paní učitelka společně s dětmi vymyslí, co by takové příjemné atmosféře mohlo pomoci – hudební nástroje.

Opět nasednout do vlaku (+ zvuky vlaku) a zajet do obchodu s nástroji (opět jiný roh herny než muzeum a dílna). V obchodě si každé dítě z košíku vylosuje kartičku - na kartičce bude nakreslen nebo vytištěn obrázek orffovského  nástroje. Podle toho, jaký bude mít dítě obrázek na kartičce, podle toho si také nástroj v obchodě zakoupí (pozn. dětem také můžeme před obchodem rozdat peníze určené ke hře, se kterými si svůj nástroj mohou zakoupit – v tomto případě by paní učitelka představovala zároveň i paní prodavačku nebo k roli paní prodavačky možno využít kolegyni). Paní učitelka si zakoupí tamburínu.

V obchodě si také říci, že se pomocí nástrojů bude vyťukávat rytmus té písně, která se bude zpívat Ježíškovi. Vyťukávání rytmu si ukázat na písničce, která sloužila k rozezpívání.

ZÁVĚR:

Cesta za Ježíškem - koncert

Vlakem dojet zpátky k betlému za Ježíškem: děti se posadí kolem betlému. Nejprve děti utišit – zklidnit. Když budou všechny děti zklidněné a nachystané i s nástroji ke zpěvu, může dát paní učitelka povel k tomu, aby se začala zpívat písnička. Při zpěvu paní učitelka kontroluje artikulaci dětí a sleduje, jak vyťukávají rytmus – případné chyby, které zpozoruje, může s dětmi opravit během reflexe + může hrát na klavír.

Reflexe:

Proběhne u betléma a bude směřovat k Ježíškovi. S dětmi si povídat o Vánocích a Ježíškovi. Děti také můžou Ježíškovi říct, co by si přály na Vánoce.

Během reflexe se můžeme zaměřit na tyto otázky:

 • „Kdo je to Ježíšek?“
 • „Co je to betlém? Kde ho o Vánocích najdeme nebo kam jej dáváme?“ 
 • „Co to jsou Vánoce?“
 • „Co je to láska, radost?“ 
Článek je v těchto kolekcích:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 08. 2014
Zobrazeno: 9730krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KŘÍŽKOVÁ, Barbara. Hudební koncert pro Ježíška. Metodický portál: Články [online]. 12. 08. 2014, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDO/18927/HUDEBNI-KONCERT-PRO-JEZISKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 12. 08. 2014 09:25
Pro učitelky MŠ je článek je inspirativní. Téma Vánoc je dětem blízké. Popsané činnosti jsou pro děti PŠV vhodné.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.