Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Kostky

Ikona aplikace
Autor: Lucie Hubená
Anotace: Náměty na využití „kostky“ v denní nabídce činností v MŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída

Popis činností

 • Společně z kostek stavíme věž, zkoušíme, jak vysokou věž je možné postavit při různém kladení kostek, než se věž převáží a zbortí se.
 • Třídíme kostky do skupin dle barvy, velikosti, váhy atd.
 • Každé z dětí má stejný počet kostek, z nichž může postavit libovolnou stavbu.
 • Stavíme věže dle předlohy.
 • Porovnáváme velikosti jednotlivých věží, stanovujeme si určité měřítko nebo počítáme jednotlivé kostky.
 • Pojmy vyšší, nižší, nad, pod, vedle, za, před, mezi.
 • Stavíme z kostek model svého okolí, činnosti předchází vycházka po okolí MŠ, vyhlídka z věže na město.
 • Rubikova kostka: seznamujeme se s principem jejího složení.
 • Skládáme model papírové kostky dle vzoru. Šablona je předem připravena. Je možné jednotlivé stěny papírového modelu kostky označit puntíky, jako na hrací kostce.
 • Hlavolamy.
 • Skládání kostek s potiskem dle vzoru.
 • Pohybová hra Mlsné Myši - honička s pravidly
  Každá myška má ráda sýr a snadno se na něj nechá nalákat. Děti představují myšky, které si musí dávat pozor na kočku při svých cestách za sýrem. Kostky ve hře představují sýry. Ty umístíme do obruče. Jedno dítě - kočka hlídá sýry. Přiblíží-li se myška, honí ji. Myška se může před kočkou schovat do domečku, kam kočka nemůže.
 • Hra Vlaštovky, shromážděte se!
  V prostoru místnosti připravíme několik hromádek kostek o různém počtu a barev. Děti reagují na pokyn a přemísťují se k různým hromádkám, např.: „Vlaštovky shromážděte se u pěti červených kostek" - děti hledají správnou hromádku.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 05. 02. 2009
Zobrazeno: 10023krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBENÁ, . Kostky. Metodický portál: Články [online]. 05. 02. 2009, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDD/2956/KOSTKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.