Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Poznáváme své okolí na kole

Ikona aplikace
Autor: Pavla Tučková
Anotace: Projekt vychází z praktických zkušeností dětí, využívá jejich zvídavost, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Děti se seznámí s nejbližším okolím, rozvíjí se jejich kladný vztah k přírodě, domovu, obci.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Tento projekt je určen pro předškolní děti, samotná jízda na kole pak pouze pro ty z nich, jež jízdu na kole ovládají - umí zastavit a cítí se při jízdě bezpečně.

Projekt je rozdělen na teoretickou a praktickou část, obě tyto části probíhají současně po celý školní rok.


TÉMATA

Foto

 • Bezpečnost - Jezdím, jezdíš, jezdíme
  - seznámit děti s bezpečností při jízdě na kole
  • přilba
  • po jaké straně se jezdí
  • co se stane , když nebudu dávat pozor
 • Dopravní hry - hra s dopravní tématikou
  - formou hry seznamovat děti s pojmy
  • křižovatka
  • přechod pro chodce
  • semafor
  • silnice, cesta, cyklotrasa
  • dopravní značky (znát význam některých)
 • Orientace v prostoru - Jedu vpravo...
  • upevňovat pojmy - vpravo, vlevo, nad, před, za, první, poslední apod.
 • Rozhovory - Moje kolo
  • rozvíjet komunikativní dovednosti dětí na téma Moje kolo
  • spojit citový prožitek s výtvarnými činnostmi
 • Mapa
  • co je to mapa, k čemu slouží, jak se značí voda, silnice...
  • seznámení s trasou, hledání cesty na mapě
 • Nácvik jízdy - ve spolupráci s rodiči nacvičit jízdu dětí tak, aby zvládly výlet na kole (bezpečně zastavit a reagovat na smluvené signály).
 • JÍZDA NA KOLE - uskutečnění výletu na kole (výběr trasy s ohledem na věk dětí).

HODNOCENÍ
 • pochvala dětem i rodičům ( upozornění na to, co bylo nebezpečné)
 • fotodokumentace výletu (zážitků, situací)
 • odměna - diplomy, medaile, sladkosti...
EVALUACE
 • cíl trasy - jestli vzdálenost odpovídala možnostem dětí
 • téma - mám rád své okolí - jaký přínos pociťují děti
 • co se mi líbilo - hodnocení i dětmi
 • co se mi naopak nelíbilo - hodnocení i dětmi

ZÁVĚR

Výlety na kole znamenají pro nás i pro děti z naší mateřské školy velké zpestření našich činností. Pro většinu dětí je to velká výzva k tomu, aby se naučily jezdit na kole a mohly jet na společný výlet se svými kamarády. Výlety se líbí i rodičům a i proto s námi velmi dobře spolupracují při jejich organizaci a plánování.

Foto

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 08. 2004
Zobrazeno: 13964krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Poznáváme své okolí na kole. Metodický portál: Články [online]. 13. 08. 2004, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDB/49/POZNAVAME-SVE-OKOLI-NA-KOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.