Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak jsme přišli na svět

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Iveta Burešová
Anotace: Tento blok byl zařazen k nadcházejícímu Svátku matek. Je zaměřený na rodinu, zejména maminku.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: maminka, miminko, narození

Cíl výuky:

Mít povědomí o tom, jak dítě přichází na svět a jak se o něj po narození starat (s přihlédnutím k věku dětí).

Nabízené činnosti:

Než přijde děťátko na svět:

 • Obrázky vývoje – rostlina, kuře. Řazení dle posloupnosti, nalepování obrázků na pruh papíru, vybarvování.
 • Poslech příběhu pro předškolní děti z knihy MUDr. Karla Bečky Jak jsme přišli na svět.
 • Prohlížení obrázků, encyklopedií na téma: jak dítě přichází na svět.
 • Hra se slovy – tvoření mužského a ženského příjmení podle obrázků (hruška, lopata, jahoda...): po svatbě.
 • Poslech písničky z CD Pavla Nováka Jak jsme přišli na svět – rozhovor o textu: Jak to bylo v písničce?
 • Hra Na těhulky – děvčata s overbaly pod tričky. Chlapci hrají tatínky, starají se o maminku (rozhovory o tom, jak se chovat k těhotným maminkám, co se smí a nesmí).
 • Tatínkové pomocí stetoskopu (trychtýř) poslouchají srdíčko děťátka.
 • Příprava na narození miminka – vyhledávání obrázků: co všechno potřebuje miminko.
 • Kresba tuší, kolorovaná temperovou barvou: u maminky v bříšku
Maminky těhulky

1. Maminky-těhulky
Autorka fotografií: Iveta Burešová

Poslech srdíčka děťátka
2. Poslech srdíčka děťátka
Autorka fotografií: Iveta Burešová
U maminky v bříšku

3. U maminky v bříšku
Autorka fotografií: Iveta Burešová

U maminky v bříšku
4. U maminky v bříšku
Autorka fotografií: Iveta Burešová

Narození miminka:

 • Zpíváme ukolébavky, připravujeme postýlku pro miminko, vymýšlíme jméno.
 • Prohlížíme si fotografie přinesené z domova: když jsem se narodil.
 • Grafomotorický cvik – dolní oblouk: houpání miminka.
 • Staráme se o miminko – koupání, přebalování panenky, cvičení s panenkou.
Narození miminka
5. Narození miminka
Autorka fotografií: Iveta Burešová
Koupání
6. Koupání
Autorka fotografií: Iveta Burešová
Utírání
7. Utírání
Autorka fotografií: Iveta Burešová
Přebalování
8. Přebalování
Autorka fotografií: Iveta Burešová

Reflexe:

Tento blok jsme realizovali ve smíšené třídě dětí 3–7letých. Děti si prakticky vyzkoušely, jak je třeba se starat o miminko, než se narodí i po jeho narození. Následoval blok Moje maminka směřovaný ke Svátku maminek.

Citace a použitá literatura:
[1] - BEČKA, Karel. Jak jsme přišli na svět. 3. vydání. Praha : Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1985. 72 s. ISBN 08-033-85. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 06. 2011
Zobrazeno: 19014krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUREŠOVÁ, Iveta. Jak jsme přišli na svět. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2011, [cit. 2020-10-01]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDB/12501/JAK-JSME-PRISLI-NA-SVET.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 06. 2011 08:58
Téma článku je zajímavé.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.