Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Stromy na podzim

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Dana Moravcová
Anotace: Příspěvek se vztahuje k tematice podzimu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: demonstrační obrázky, Kidsmart, videokazeta Kostičky, wax pastely, čtvrtky, PC program Sluníčko, Mílin dům matematiky, přírodní materiál - žaludy, kaštany, bukvice, šípky, trnky, hloh, větvičky, špejle, nebozízek, nůž, temperové barvy, barevný papír, lepidlo, tuš, průklepový papír, pastelky, pracovní listy, tužky.
1. den

Práce s obrazovým materiálem (demonstrační obrázky):

 • procvičování vizuální paměti („Povíš mi, co bylo nakresleno na obrázku?")
 • procvičování barev („Do jaké barvy můžeme vidět zbarvené listy?")
 • verbální hádanky („Na který strom myslím?")
 • procvičování smyslového vnímání - rozlišování plodů, listů, jehličí, atd. - rozlišování hmatem, čichem

Práce se slovem:

 • procvičování vyčlenění hlásky na počátku slova
 • rozklad slova na slabiky

Procvičování početních operací:

 • počítaní plodů stromu
 • přiřazování plodů stromu k jeho listům
2. den
 • lisování listů
 • práce s encyklopedií, prohlížení knih - vyhledávání informací o stromech, listech, podzimu, práce s knihou
 • využití PC - práce s programem Lexikon ohrožených druhů strašidel (naladění podzimní tapety, určení názvů stromů, práce se slovem - odvození názvu strašidel, atd.)
 • využití PC - program Kidsmart, oddíl Samův vědecký dům - pododdíl Dubový rybníček (naladění podzimu, plnění úkolů dle instrukcí, vyhledání pojmů v encyklopedii apod.), oddíl Hančin dům místa a času (pododdíl Hodiny s kalendářem - nastavení podzimu - pozorování změn v přírodě v jednotlivých měsících)
 • využití audiovizuální techniky - program Kostičky - Jak žije les
 • rozhovor s dětmi o shlédnutém programu
 • kresba wax pastelem na základě prožitku
3. den
 • děti si přinesou přírodní materiál, který nasbíraly s rodiči
 • z přírodnin vytvoříme „koutek podzimní přírody"
 • výroba zvířátek z kaštanů, žaludů a bukvic - vytvoříme výstavku s popiskami, co který výrobek představuje
4. den
 • hra s přírodním materiálem - vytváření mozaik, obrazců
 • obtiskování vylisovaných listů - děti potřou listy temperovou barvou a obtiskují je na čtvrtku
5. den
 • nalepování vylisovaných listů - kolorování tuší dle představy dítěte (např. list jako sukýnka panenky, dva listy proti sobě - křídla ptáka, atd.)
 • obkreslování listů přes průklepový papír pastelkami (děti položí vylisovaný list, na něj průklepový papír, pastelkou překreslí strukturu listu, list vystřihnou a nalepí na barevný papír)
 • vycházka do parku, pozorování podzimní přírody
6. den
 • podzimní větvička - vytrhávaní z barevného papíru, napichování vytrhaného papíru na holou větvičku
 • list - vytrhávání tvaru listu z barevného papíru, nalepování vytrhaných listů do koruny namalovaného stromu
7. den
 • nácvik a práce s písněmi Sedí liška pod dubem, Listopad, Před dubem za dubem
 • zpěv písně
 • hudební hádanky
 • hra na tělo
 • doprovod hudebními nástroji z Orffova instrumentáře
 • výtvarné vyjádření obsahu písně
 • pohybové vyjádření písní
 • práce s pracovním listem - procvičování jemné motoriky - dokreslování struktury listu tužkou, dokreslování druhé poloviny listu
Citace a použitá literatura:
[1] - KLIMKOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích. Praha : ETC, 1996. ISBN 80-86006-18-2. 
[2] - KLIMKOVÁ, V. Lexikon ohrožených druhů strašidel lesních, lučních a domácích. 2.díl. Praha : ETC, 1995. ISBN 80-901792-4-X.. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 03. 2009
Zobrazeno: 24248krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MORAVCOVÁ, Dana. Stromy na podzim. Metodický portál: Články [online]. 10. 03. 2009, [cit. 2020-09-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/3041/STROMY-NA-PODZIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.