Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Začínáme s matematikou

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Vladimíra Dobrovolná
Anotace: Autorka představuje soubor her, prostřednictvím kterých si děti upevňují základní matematické pojmy, uvědomují si prostorové vztahy a orientují se v rovině. Týdenní program je motivován prostřednictvím plyšového medvěda, který děti provází všemi činnostmi.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
  3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: medvídek, používání předložek, přiřazování do dvojic
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Používání předložek

Medvídek má narozeniny

Pomůcky: Na magnetickou tabuli připevníme obrázek domečku s okénky, v každém okénku je nakreslené jedno zvířátko (pejsek, kočička, prasátko).

Motivace: Medvídek jde pozvat své kamarády na oslavu narozenin.

Postup: Děti pomáhají medvídkovi určovat, kde který kamarád bydlí. Například - pejsek bydlí vedle králíčka, nad pejskem bydlí prasátko, apod.

Poznámka: Pozor u živých objektů, zde je problém pohledu z pozice pozorovatele nebo objektu.

Nepořádný medvídek - postupovat podle pokynů a instrukcí, orientace v prostoru, předložky

Pomůcky: Předměty rozházené na koberci.

Motivace: Medvídek pozval své kamarády na oslavu, bohužel má v pokoji veliký nepořádek. Ten, ale společně s kamarády uklidí.

Postup: Děti radí medvídkovi, kam má dané předměty uklidit. Slovně vyjadřují, odkud medvídek vzal daný předmět a kam ho poté uklidil. Například - tužku vzal ze židle a dal ji na stůl.

Ovocné občerstvení - postupovat podle pokynů a instrukcí, orientace v prostoru, předložky

Pomůcky: Magnety ve tvaru ovoce nebo obrázky ovoce.

Motivace: Medvídek jde nakupovat pro své kamarády občerstvení na oslavu.

Postup: Na magnetické tabuli jsou nakresleny přihrádky a v nich jednotlivé druhy ovoce. Děti mají za úkol poradit medvídkovi některý z vyobrazených druhů ovoce, který má medvídek na oslavu koupit. Děti nesmí říci druh ovoce, ale mohou popsat, kde se nachází. Například - mezi hrozny a jablíčky apod.

Odpočinek na lavičce - postupovat podle pokynů a instrukcí, orientace v prostoru, předložky

Pomůcky: Ptáček (gumové nebo plyšové zvířátko), židle.

Motivace: Cestou z nákupu si medvídek odpočine v parku na lavičce. U sousední lavičky poskakuje ptáček a zobe zrníčka.

Postup: Děti umísťují ptáčka dle pokynů učitelky - na lavičku, za lavičku, pod lavičku apod.

Přiřazování do dvojic

Pečeme sušenky - tvoření dvojic, třídění, porovnávání

Pomůcky: Dřevěná kolečka hnědé a žluté barvy.

Motivace: Medvídek pro kamarády upeče sušenky z vanilkových a čokoládových piškotů. My mu pomůžeme slepovat piškoty krémem.

Postup: Děti tvoří dvojice - jedno kolečko hnědé a jedno kolečko žluté barvy. Porovnávání - děti určují, kterých koleček žlutých nebo hnědých je více.

Nákup lízátek - tvoření dvojic, třídění, porovnávání

Pomůcky: Obrázky zvířat, lízátka.

Motivace: Medvídek nakupuje lízátka pro kamarády.

Postup: Děti vytváří dvojice, jedno zvířátko dostane jedno lízátko.

Jednoduchá číselná řada

Mandle na koláče

Pomůcky: Pracovní listy, pastelky.

Motivace: Medvídek peče koláče. Pomůžeme mu je ozdobit mandlemi.

Postup: Na pracovních listech jsou nakresleny koláče s různým počtem mandlí. Děti dokreslují tolik mandlí, aby v každém koláči byl stejný počet mandlí jako na vzoru.

Krabice plná dárků

Pomůcky: Plyšová zvířátka, krabice a v ní např. 4 různé balónky, 3 kostky, 2 knížky, 1 hrníček apod.

Motivace: K medvídkovi přišli gratulanti.

Postup: Plyšová zvířátka (učitelka) vybírají z krabice dárky a dávají je před medvídka. Děti určují, kolik medvídek dostal jednotlivých druhů dárků.

Svíčky na dortu

Pomůcky: Papírové dorty a svíčky.

Motivace: Medvídek dostal dort se svíčkami a my si také jeden upečeme.

Postup: Každé z dětí si připraví tolik svíček na dort, kolik jim je roků.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 28. 01. 2008
Zobrazeno: 9407krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOBROVOLNÁ, Vladimíra. Začínáme s matematikou. Metodický portál: Články [online]. 28. 01. 2008, [cit. 2020-07-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/1922/ZACINAME-S-MATEMATIKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.