Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a společnost > Vánoční den ve školce (22. prosince)

Ikona prakticky

Vánoční den ve školce (22. prosince)

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Miroslava Strakatá
Anotace: Záměrem je, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, například přípravou slavnostně prostřeného stolu pro rodiče, zdobením stromečku, přípravou dekorace. Naším cílem je podporovat přirozenou dětskou radost a zvědavost a prožívání sváteční chvíle a rozvíjet u dětí potřebu pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým (kamarádům, rodičům, zvířátkům).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájemm literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Vánoce, štědrý den
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Motivace

Nadešel dlouho očekávaný vánoční den, na který se děti nejen těšily, ale také pečlivě připravovaly. Ráno otevřely poslední psaníčko, ve kterém bylo napsáno, že dnes přijde do školky Ježíšek. Společně s dětmi se na vánoční den těší také jejich kamarád skřítek Mecháček.

Ranní hry a činnosti:

Na děti čeká hned ráno ve školce stromeček, který ale není ozdobený, protože Ježíšek všechno nestihne. Děti mu tedy pomohou a stromeček si ozdobí. Zdobí ho za asistence učitelky ozdobami, které si samy vyrobily. Během zdobení poslouchají děti vánoční koledy z CD.

Příprava svátečního stolu pro rodiče:

Krátký rozhovor s dětmi o tom, zda pomáhají prostírat o Vánocích maminkám, co dávají na stoly, jak bychom to mohli uspořádat ve školce. Děti mají k dispozici ubrusy, vánoční ubrousky, různé dekorace, ovoce, cukroví, ořechy. Děti dle svých nápadů a představivosti za pomoci a rady učitelky připravují sváteční stůl pro rodiče. Vánoční atmosféru podtrhnou také vůně - do několika pomerančů napíchají děti hřebíček.

Svačina:

Paní kuchařka připraví dětem slavnostní svačinu - pečivo v podobě vánočního stromku, ozdůbky z ovoce, voňavý ovocný čaj.

Vánoční nadílka pro zvířátka:

Na vycházku si děti vezmou batůžky a košíčky s dobrotami pro zvířátka, které si připravily předešlý den, a řetízky z usušených jablek a jeřabin a zanesou vše zvířátkům do lesa. Potravu z košíčků a batůžků vysypou do krmelce a řetízky z jablek a jeřabin ozdobí stromeček vedle krmelce.

Vánoční nadílka pro ptáčky:

Cestou zpátky děti nasypou dobroty také ptáčkům do krmítek na zahradě, z oken budou pozorovat, jak se slétávají do krmítek, zda jim to chutná.

Slavnostní oběd:

Paní kuchařka připravila pro děti sváteční oběd včetně pěkného vánočního prostření stolečků.

Vánoční nadílka:

Po obědě se jdou děti podívat do třídy k nazdobenému stromečku, zda už tam byl Ježíšek a nechal tam dětem nějaké dárky. Zjišťují, že Ježíšek už tam byl a nechal pod stromečkem dárky pečlivě zabalené. Ve třídě už čekají také někteří rodiče, další přicházejí. Děti si stoupnou ke stromečku, učitelka uvítá rodiče. Následuje krátké vystoupení dětí - přednes vánočních básniček a zpěv koled, učitelka vyzve rodiče, že mohou zpívat koledy s nimi. Následuje dlouho očekávané rozbalování dárků společně s rodiči. Hry dětí s novými hračkami, občerstvení pro rodiče, přátelské předvánoční povídání. Vánoční atmosféru dokreslují koledy z CD, vůně, dekorace, kterou připravovaly děti.

Ukončení:

Děti se domů se svými rodiči rozcházejí průběžně po vánoční nadílce a občerstvení. Díky příjemné přátelské atmosféře většina rodičů odchází až v pozdějších odpoledních hodinách.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 17. 01. 2007
Zobrazeno: 12321krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAKATÁ, Miroslava. Vánoční den ve školce (22. prosince). Metodický portál: Články [online]. 17. 01. 2007, [cit. 2020-05-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/1029/VANOCNI-DEN-VE-SKOLCE-22-PROSINCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.