Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > navazovat kontakty s dospělým, kterému je...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Vánoce, vánoce odcházejí

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Dana Moravcová
Integrovaný blok zaměřený na upevňování mezilidských vztahů a vztahu dětí k přírodě.

1. den
 • Děti si do MŠ po domluvě s rodiči přinesou vánoční dárek, který ostatní dětem představí - popíší jeho vzhled i funkci a pokusí se zformulovat odpověď na otázku, proč jim udělal radost. Dále se pokusí zamyslet a zformulovat ve vhodně zvolených větách, z čeho měly největší radost rodiče, sourozenci.
 • Děti si s dárky pohrají, na základě domluvy si je vzájemně půjčí. Učí se respektovat i negativní rozhodnutí kamaráda.
 • Výtvarná chvilka - malba tuší a následně kolorování temperovou barvou na téma „ Jak jsme slavili Vánoce u nás doma".
2. den
 • Děti pomáhají odstrojit vánoční stromeček v MŠ.
 • Ranní kruh - poslech a volné převyprávění děje pohádky H. Ch. Andersena-Smrček
 • Formulová otázek a odpovědí k nim:
  • Jakou náladu ve vás vyvolala pohádka H. Ch. Andersena - Smrček?
  • Co byste si přály vy, kdybyste byly tím smrčkem z pohádky?
  • Kdo měl doma na Vánoce živý stromeček?
  • Dokážeš nám říct rozdíly mezi živým a umělým stromkem?
 • Poznávací část - „Cesta stromku z lesa, až k nám domů" - lesnická školka, vysazení stromku, postřiky proti škůdcům, prořezávání, nesprávné chování lidí, kteří v lese, si řežou stromky v lese bez dovolení od myslivce (využití obrazového materiálu), ochrana životního prostředí.
 • Výtvarná chvilka - malba křídou namočenou v mléce (nejkrásnější vánoční stromek).
 • Výstavka prací s komentářem jednotlivých dětí, hodnocení samotnými dětmi.
3. den
 • Rozhovor - popis rozdílu mezi živou a umělou větvičkou.
 • Pokus - pozorování jak prostředí třídy MŠ působí na větvičky odlišných materiálů. Živé větvičky umístíme na vyhrazené místo, nebudeme je po dobu pokusu přemísťovat, pozorujeme sesychání a opadávání jehličí.
 • Třídění zrakem a hmatem - přírodniny a umělé materiály.
4. den

Práce s příběhem Medvídek Miška - Andersen, H. Ch.: Andersenovy pohádky:

 • vyprávění příběhu učitelkou
 • ukázka ilustrací z knihy
 • volné převyprávění děje příběhu dětmi
Práce s textem, formulování otázek a odpovědí:
 • Proč odešel medvídek od Alžběty?
 • Jak se chováte doma nebo v MŠ k hračkám?
 • Kdo sledoval medvídka? (Vyhledání obrázku a popis ptáka střízlíka v encyklopedii ptáků.)
 • Odlétá střízlík na zimu do teplých krajin?
 • Jak se asi cítil Míša v lese?
 • Co mají medvědi rádi a Míša to našel v lese? (Med.)
 • Co udělal Míša se sklenicí špatně?
 • Jak byste si poradili vy?
 • Co byste udělali, kdyby se sklenice rozbila? Proč?
 • Kdo přiletěl na strom, když Míša usínal?
 • Co si povídaly husy (vyhledání obrázku a popis ptáka v encyklopedii ptáků)
 • Co znamená rčení „udělat dobrý skutek"?
 • Jaký dobrý skutek jste v poslední době udělali vy?
 • Kde nosí sob dětem dárky, stejně tak jako u nás Ježíšek? (Vysvětlení tradice Vánoc v severských zemích.)
 • Vyhledejte na mapě Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko. (Vyhledání obrázku a popis soba v encyklopedii zvířat.)
 • Jakým dobrým skutkem pomohl Míša sobovi?
 • Co se muselo stát, aby byl Míša přesto, že byl opět hračkou veselý?
Pohybová chvilka:
 • nápodoba chůze medvídka v lese
 • prolézání tunelem (medvídek utekl otvorem pro kočku)
 • poskoky snožmo (poskakující střízlíci)
 • lezení na visutý žebřík (medvídek vylezl na strom)
 • běh po třídě v upažení (divoké husy odletěly daleko)
 • běh ve dvojici (sob táhne sáně) - jedno dítě je sob, druhé napodobuje sáně, dítě - sob má kolem pasu švihadlo, dítě - sáně drží švihadlo za rukojeť (nápodoba jízdy saní tažených losem za zvuku rolniček)
 • skákání v pytlích (Míša vlezl do chlapcovy připravené vánoční botky)
 • hra „Na schovávanou" (střízlíci se schovávali před Míšou do šlápot)
5. den
Výtvarná chvilka:
 • práce s vlnou, lepidlem, papírem
 • kresba olejovými pastely - ilustrace příběhu, výtvarný seriál

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek