Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Prázdninová školka s Neználkem

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma Neználkových příhod. Děti budou nejen skládat rýmy, sbírat ořechy, vyrábět auta z kartonových krabic, ale i hrát na Orffovy nástroje.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » utvořit jednoduchý rým
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: Neználek, prázdninová školka, děti 3–7 let,

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele v mateřských školách. Cílová skupina dětí je 3–7 let. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

V příspěvku vycházím z vlastní zkušenosti – vedení prázdninové školky v soukromé MŠ v Berouně. Osvědčilo se mi děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 •  7:30–8:50 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra (Tvoření je dobrovolné, děti si výrobek odnášejí domů.)
 •  8:50–9:00 – úklid hraček
 •  9:00–9:30 – společná záměrná didaktická činnost 
 •  9:30–10:00 – hygiena, svačina
 • 10:00-12:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00–12:45 – příchod, převlékání, hygiena, oběd
 • 12.45–14:30 – odpočinek, svévolné buzení dětí
 • 14:30 – svačina
 • 15:00 – 16.30 – volná hra dětí, pobyt na zahradě, odchody domů

Pondělí

První den je motivován příběhem „Kterak byl Neználek hudebníkem“.

Ranní tvořivá činnost – balalajka, trumpeta, housle

Učitel připraví šablony hudebních nástrojů z příběhu – balalajka, trumpeta, housle. Děti obkreslují na karton, vystřihují, učitel dopomůže případně vyříznout. Na balalajku a housle děti dokreslují potřebné jednotlivosti, nalepují vlnu jako struny. Využijeme i drobné dřevěné kolíčky z tvořivého obchodu. Trumpetu mohou děti přetřít zlatou barvou. 

Didaktická část – Místa si vymění, celotýdenní motivace

Učitel se s dětmi přivítá na židličkách v kruhu. Židlí je stejný počet jako dětí a učitelů. Učitel vyvolává: „Místa si vymění ti, kteří znají Neználkovy příhody.“ Děti, které znají Neználka, vstanou a najdou si jinou volnou židli. Pokud vstane pouze jedno dítě, vrací se zpět na svou židli. Učitel věty obměňuje: „Místa si vymění ti, kteří už u nás byli na prázdninové školce... Místa si vymění ti, kteří mají rádi zmrzlinu...“ 

Následuje představení dětí a krátké seznámení s celotýdenním tématem. Předání hlavní pointy Neználkových příběhů. Učitel děti naladí na dnešní první téma.

Venkovní organizovaná chvilka – hudebníci

Děti si venku zamuzicírují. K dispozici sice nemají skutečnou balalajku, housle ani trumpetu, ale mohou využít bohatého sortimentu Orffových hudebních nástrojů. Děti si vybírají hudební nástroj dle své volby, jemně hrají, seznamují se s názvem nástroje. Děti si nástroje vyměňují. Následuje reflexe, který nástroj mě zaujal, nebo naopak, který mi zněl nepříjemně. Na školkové zahradě můžeme využít rozlehlého prostoru. Doporučuji vzít dětem pláštěnky jako podložky, které rozmístí po zahradě v delších odestupech mezi sebou. Zde zkoumají nástroje, učí se s nimi zacházet, vzájemně se neruší.

Úterý

Druhý den je motivován příběhem „Neználek malířem“.

Ranní tvořivá činnost – Neználek

Děti vyrábí postavičku Neználka. Učitel připraví šablonu postavičky, kalhot, kobouku, košile, kravaty. Děti šablony obkreslují, vystřihují. Postavičce vyznačí obličejové části, ostatní nechávají nevybarvené.

Didaktická část – míchání barev

Děti pracují se základními temperovými barvami nebo barvy míchají. Potřebují žlutou, oranžovou, zelenou a modrou. Žlutou vymalují kalhoty, oranžovou košili, zelenou kravatu, modrou klobouk. Po zaschnutí nalepují na postavičku Neználka. 

Venkovní organizovaná chvilka – obličejové podobizny z přírodnin

Děti pracují ve dvojicích, utváří podobiznu obličeje kamaráda z přírodnin. Snaží se dodržet reálné rozestupy obličejových částí. Následuje galerie všech výtvarných děl.

Středa

Třetí den je motivován příběhem „Jak Neználek skládal verše“.

Ranní tvořivá činnost – Neználkův klobouk

Učitel zajistí plastové trychtýře na vodu. Otočený trychtýř dobře imituje Neználkův klobouk. Je třeba předem do trychtýře zajistit dvě díry na provlečení gumičky. Děti si modré trychtýře/klobouky mohou dozdobit samolepkami, vršek trubice uzavřou např. bambulkou, korálkem.

Didaktická část – verše na jména

Učitel pomáhá dětem utvářet rýmy na jejich křestní jména. Předem má připravenou nabídku karet s obrázky, které se se jmény dětí rýmují. Vybízí je však též k vytvoření vlastních rýmů. Např. Evička – lavička, Anetka – baletka.

Venkovní organizovaná chvilka – rýmována

Děti pracují ve čtyřech skupinách – žlutí, zelení, modří, oranžoví. Každá skupina má k dispozici barevnou nataženou šňůru odpovídající barvy, na druhé straně kruh vyznačený též barvou. Učitel do kruhu připraví karty s obrázky. Hra začíná od základny – šňůry: vybíhají dva zástupci týmu, zástupce dobíhá ke kruhu, vybírá pouze jednu kartu, dobíhá ke svému družstvu, předává štafetu, vybíhá další. Kartu přikolíčkuje na prádelní šňůru. Na trati jsou vždy pouze dva zástupci. Ostatní vydýchávají, kolíčkují a přemýšlí o kartách. Cílem je vytvořit rýmy, vždy dvě karty se rýmují. Učitel dopomáhá s přesným pojmenování obrázků. 

Čtvrtek

Předposlední den je motivován příběhem „Jak Neználek jezdil v sodovkovém autě“.

Ranní tvořivá činnost – kartonová auta

Děti si utvářejí auto z velkých kartonových krabic (např. od ovoce a zeleniny). Využijeme spodní část krabice bez víka, na krabici připevníme kartonová kola, volant a můžeme řídit.

Didaktická část – puzzle

Učitel připraví různé fotografie aut, do fotografií vyřízne hobby nožíkem otvory. Vyříznuté části obrázku naskládá do malého sáčku, který přiváže k obrázku. Děti skládají jako puzzle.

Venkovní organizovaná chvilka – jízda aut

Učitel rozmístí větší obruče, které představují garáže. Děti v ruce drží malé obruče jako volant. Hra začíná zaparkováním všech aut do garáží. Na signál auta vyjíždí, na signál parkují. Každý najde místo k zaparkování, může zaparkovat v jakékoliv neobsazené garáži.

Pátek

Poslední den je motivován příběhem „Na plese“.

Ranní tvořivá činnost – dekorace na ples

Učitel připraví šablony sedmikrásky, heřmánku, pampelišky. Děti obkreslují, vystřihávají, dokreslují. Květy mohou také vyrábět z krepového papíru, navazují na špejli/zelené brčko. Výrobky poslouží jako dekorace pro závěrečný ples.

Didaktická část – sbírání ořechů

Učitel připraví do skořápek od ořechů korálky do max. množství šest. Skořápky rozmístí po místnosti. Každé dítě je vybaveno sadou šesti karet, kde jsou znázorněny prvky/puntíky – 1, 2, 3, 4, 5, 6. Každé dítě najde šest neobsazených skořápek, ke kterým přiřadí odpovídající kartu podle množství.

Venkovní organizovaná chvilka – rozlučkový ples

Učitel a paní kuchařky připraví pro děti hostinu, svačinu a různé dobroty – stoly děti dozdobí výrobky z ranního tvoření. Protože se jedná o ples, je zde i prostor pro tanec.

Použitá a doporučená literatura:

NOSOV., N.: Neználkovy příhody. Knižní klub, Praha 2014. ISBN 978-80-242-4396-2. 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 05. 2019
Zobrazeno: 2805krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s Neználkem. Metodický portál: Články [online]. 21. 05. 2019, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBBH/21938/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-NEZNALKEM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 05. 2019 09:11
Promyšlený a důkladně vypracovaný celek se zajímavou motivací a zajímavými činnostmi pro děti.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.