Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek nabízí učitelům MŠ aktivity pro mladší děti. Děti budou skládat puzzle, hrát stínovanou i kelímkové pexeso. Rozmotají klubíčka vlny, posílí sluchovou paměť, seznámí se s aktivitou Člověče, nezlob se.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první destíky, poznat víc
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: mladší děti MŠ, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, rozvoj předmatických představ, rozvoj zrakového vnímání, rozvoj sluchového vnímání, rozvoj prostorové a časové orientace, rozvoj řeči

Příspěvek nabízí doplňující aktivity pro práci učitelek v mateřské škole s mladšími dětmi. Veškeré činnosti vedou k rozvoji předčtenářské a předmatematické gramotnosti po malých krůčcích – od těch nejsnazších úloh po ty obtížnější. 

Zrakové vnímání – přiřazování barev

Učitel připraví  kousky barevných čtvrtek a svorky odpovídající barevnosti. Děti přikládají svorku na odpovídající barevnou kartu. Zkouší nasadit na čtvrtku.

Obměna: Děti navlékají korálek na stejně barevnou tkaničku, chlupatý drátek. Obtížnost rozlišíme velikostí dírky u korálku.

Zrakové vnímání, jemná motorika – zapínání

Učitel připraví/přišije různé druhy zapínání na kusy látky/flísu. Děti k sobě přiřazují barvy a procvičují zapínání. 

Zrakové vnímání – puzzle – pro nejmenší děti

Učitel připraví pro nejmenší děti skládačky ze dvou částí s předlohou. Např. obrázek trička, k tomu dva kousky stejného obrázku rozstřiženého na půl.

Obměna: Později děti skládají bez předlohy.

Zrakové vnímání – puzzle – ze tří částí

Učitel připraví puzzle ze tří částí – obrázek svisle rozdělí na tři části. Obrázek lze zalaminovat, podlepit čtvrtkou nebo nalepit např. na lékařské špachtle.

Zrakové vnímání – puzzle – ze čtyř a více částí

Učitel připraví jednoduché skládačky pro mladší děti – připraví jednoduché obrázky zvířat na velkém formátu jako předlohu. Kopii vybarví, zalaminuje a rozstříhá na části. Doporučuji podlepit magnetickou folií – děti mohou s kartami manipulovat např. na vyřazeném pečicím plechu, magnetické tabulce.

Zrakové vnímání – stínovaná

Učitel připraví karty s obrázky, děti ke kartám vyhledávají jejich stíny. Aktivitu přizpůsobíme věku dětí tím, že obrázky i stíny budou většího formátu, stíny budou barevné.  

Zrakové vnímání – pexeso

Učitel připraví pro děti hru pexeso. Základem je menší počet karet. S nejmladšími dětmi je možné hrát otevřenou variantu. Kartičky postupně otáčíme, avšak necháváme otevřené. 

Obměna: Kelímkové pexeso: pod kelímky od jogurtu připravíme nejrůznější přírodniny, barevná víčka od pet lahví, barevné figurky apod.  

Jemná motorika – obrysy zvířátek

Učitel připraví kaštany a obrysy zvířátek na větší formát tvrdšího papíru. Děti individuálně pomocí kaštanů znázorňují obrys zvířátek – přikládají kaštany.

Grafomotorika – rozmotávání klubíčka

Grafomotoriku učitel započne uvolňovacím cvičením. Připraví pracovní list formátu A3, zakreslí klubíčko vlny, které děti rozmotávají. Pracují ve stoje.

Obměna: Rozmotávání klubíčka fixem na tabuli.

Doporučuji na všechna grafotomotorická cvičení v tomto věku použít trojhranný fix značky Stabilo nebo kulatý silný fix. Drží se lépe a lehčeji než pastelka.

Grafotomotorika – svislá čára

Učitel připraví pracovní list formátu A3, kočička shodila klubíčka ze stolu. Děti kreslí svislou čáru (znázorňují padání klubíčka). Pracují ve stoje.

Řeč – Co k sobě patří?

Učitel připraví hru loto k rozpoznávání a pojmenování, které karty/obrázky k sobě významově patří. Děti mají ve dvojici či skupince destičku s podkladovými obrázky, postupně snímají z balíčku kartu, kterou přikládají na podkladovou kartu. Cílem je zaplnit všechny destičky. Náměty pro obrázky: lopatka a smetáček, nůž a vidlička, čepice a šála, holčička a chlapec...

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na značkách, do středu kruhu umístí karty s obrázky zvířat. Dítě si vybere kartu – např. kočička, šnek. Kartu pojmenuje. Učitel vymyslí větu: „Kočička spí, šnek leze.“ Dítě větu opakuje. Vystřídají se všechny děti. V druhém kole učitel větu prodlouží: „Kočička Micka spí, šnek pomalu leze.“

Předmatematické představy – seznámení s množstvím

Učitel připraví karty s razítky samiček a jejich mláďat. Jedna barva je určena pro samice – do středu kartu otiskne razítko samičky. Karta s odlišnou barvou je určena pro razítka mláďat – razítka jsou rozmístěna jako na hrací kostce. V rohu karty znázorní odpovídající číslo. Karty s mláďaty připravíme maximálně do počtu 5. 

Děti přiřazují kartu samice k mláďatům, postřehují množství mláďat = razítek.

Předmatematické představy – Člověče, nezlob se

Učitel připraví papírovou desku, znázorní v řádcích počet 1, 2, 3, 4, 5, případně 6. Použije 6 barev, figurky v odpovídající barvě.

Kartonovou desku položí podélně, do 1. řádku zapíše barevně číslici 1 – vedle vyznačí stejnou barvou jedno kulaté políčko. Do druhé řádku vyznačí odlišnou barvou číslici 2 – vedle vyznačí stejnou barvou dvě kulatá políčka. Závěrem vyznačí odlišnou barvou číslici 6 – vedle vyznačí stejnou barvou šest kulatých políček. Ke kartonové desce patří miska s figurkami odpovídajícího počtu i barev. Dítě vkládá figurky do odpovídajících barevných polí, postřehuje množství.

Předmatematické představy – karty s prvky

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci (děti sedí na značnách) s látkovou podložkou a miskou s kaštany. Na podložce je vyšitý či natisknutý obrázek, který má dítě i na šatní skříňce. Učitel na podložky přikolíčkuje prázdnou kartu z pevnějšího papíru.

Učitel na svou látkovou podložku vkládá kartu s prvky (na kartě je namalovaný puntík, začínám s množstvím do 3). Děti vkládají na svou kartu odpovídající množství kaštanů. Pracuje v rychlejším tempu, cílem je postřehnutí/odhadnutí množství.

Časová orientace – líhnutí kuřete

Učitel připraví karty časové posloupnosti (např. líhnutí kuřete). Použije tři menší karty, které děti budou vkládat do pruhu. Karty znázorňují celé vajíčko lehce nakřáplé, z vajíčka vykukuje kuřátko, kuřátko je zcela vylíhlé. Na pruh vloží prostřední kartu. Děti poté doplňují pouze dvě karty – rozlišují, co se stalo předtím, a co potom. Další témata pro výrobu karet: růst květiny od semínka, vývoj zvířete od mláděte, vypadnutí zubu apod.

Prostorová orientace – první, poslední, blízko, daleko, na, pod

Učitel postaví do řady tři židle: např. žlutou, zelenou a červenou. Poté se ptá nebo pojmenovává, která židle je v řadě: první, poslední.

Učitel žlutou židli postaví dopředu místnosti, zelenou dozadu. S dětmi stojí u červené zcela vpředu. Pracují s pojmy blízko – daleko. Žlutá je blízko, zelená je daleko.

Učitel na zelenou židli položí klubíčko vlny – pracuje s dětmi s pojmy: klubíčko leží na židli, pod židlí.

Článek je v těchto kolekcích:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 02. 2019
Zobrazeno: 5633krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost. Metodický portál: Články [online]. 28. 02. 2019, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBBH/21891/MLADSI-DETI-V-MS---PREDCTENARSKA-A-PREDMATEMATICKA-GRAMOTNOST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 02. 2019 09:21
Příspěvek obsahuje zajímavě zpracované téma čtenářské a matematické pregramotnosti mladších dětí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.