Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Prázdninová školka s dvouleťáky – Štaflík a Špagetka

Ikona zkusenostIkona strednedobe
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Po celý týden budou děti provázet příběhy Štaflíka a Špagetky. Seznámí se s příběhy: Siláci, Letecký den, Namaluj si sám, Sportovci a Správný tón. Zažijí hru na hudební nástroje, stopování zvonečku, třídění plstěných kuliček do krytu na vejce, prosévání krupice i hledání peříček v rýži. Vyrobí si činky z polystyrenových koulí, ptáčka nalepováním kousků papíru i trumpetu z těstovin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji ap
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: prázdninová školka, dětská skupina, dvouleté děti v MŠ, Štaflík a Špagetka

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je nabídnout učitelkám a chůvám aktivity pro práci s dvouletými dětmi tak, aby pro děti byly poutavé a přitom přiměřené. Zásadní pak je jemný přístup k dítěti s pochopením jeho individuálních potřeb než výkon dítěte.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka (Štaflík a Špagetka), následně poslechová pohádka z CD, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Celý den je inspirován příběhem „Siláci“.

Ranní tvořivá činnost – činky z polystyrenových koulí

Učitel připraví menší polystyrenové koule, čínské hůlky / bambusové tyčky, temperové barvy. Děti vymalují dvě polystyrenové koule dle své volby. Po zaschnutí učitel koule napíchne na hůlku/dřívko tak, aby vznikla činka.

Didaktická část – uvítání, seznámení s tématem, co chybí

Učitel se s dětmi přivítá. Seznámí je s tématem pro tento týden.

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, připraví pět sportovních hraček, s dětmi pojmenuje. Děti si zakryjí oči, učitel do šátku jeden předmět schová tak, aby děti neviděly, který to byl. Děti vzpomínají, který předmět chybí. Hru opakuje několikrát.

Venkovní organizovaná chvilka – činkové puzzle

Učitel z různě barevných papírů vytvoří větší činky, které rozdělí na 3–4 části. Děti jednotlivé díly hledají po zahradě, následně třídí dle barvy a skládají puzzle.

Úterý

Celý den je inspirován příběhem „Letecký den“.

Ranní tvořivá činnost – ptáček

Učitel připraví šablony ptáčka, do misek natrhané malé kousky barevných papírů, lepidlo. Děti si vybírají barevné papírky dle své volby, které lepí na šablonu.

Didaktická část – hledání peříček v rýži

Učitel připraví do větších nádob rýži, do které schová ptačí barevná peříčka. Děti se střídají v hledání peříček v rýži. 

Venkovní organizovaná chvilka – prosévání krupice

Učitel připraví do větších nádob krupici, ptačí barevná peříčka, sítko, barevné plastové misky. Děti se u nádob střídají a prosévají krupici i s peříčky. Prosetá peříčka třídí do misek odpovídající barvy.

Středa

Celý den je inspirován příběhem „Namaluj si sám“.

Ranní tvořivá činnost – malování temperami dle své volby

Děti malují na čtvrtku temperovými barvami volnou technikou.

Didaktická část – třídění plstěných kuliček dle odstínu barvy

Učitel připraví několik krytů na vajíčka pro 10 vajec, kolečka vystřižená z barevných čtvrtek. Pracujeme např. s těmito barvami: červená, oranžová, žlutá, světle zelená, tmavě zelená, světle modrá, tmavě modrá, růžová, bílá. Jednotlivé otvory pro vajíčka vypodloží vždy jedním kolečkem. Poté děti třídí barevná kolečka do jednotlivých otvorů pro vajíčka.

Venkovní organizovaná chvilka – věneček z krepového papíru

Učitel připraví menší polystyrenové věnečky, pruhy krepového papíru v různých barvách. Děti dle své volby pruhy omotávají kolem věnečku nebo celé pruhy na věneček navazují. Veselými věnečky můžeme ozdobit zahradu. 

Čtvrtek

Celý den je inspirován příběhem „Sportovci“.

Ranní tvořivá činnost – Štaflík a Špagetka

Učitel připraví vystřižené části těl Štaflíka i Špagetky v odpovídajících barvách z barevného papíru: hlava, uši, tělo, končetiny, ocásek, tlapky, nalepovací oči, čumáček, tlamička, vlna na vousky. Děti si vyberou, kterého ze zvířátek budou vyrábět. Poté jednotlivé části naskládají na čtvrtku, po kontrole učitelem nalepují. Závěrem na hlavu nalepí oči, tlamičku, čumák, vousky, uši.

Didaktická část – prolézání a proskakování obručí

Děti za znění oblíbených písní prolézají obruče (učitel obruč drží v ruce) nebo proskakují (obruče jsou položené na zemi) obruče.

Venkovní organizovaná chvilka – skákání obrázkového panáka

Učitel namaluje na zahradě křídami na zem skákací panáky. Místo čísel namaluje jednoduché obrázky. Děti skáčou od nohou k hlavě, tam se otočí a skáčou zpět.

Pátek

Celý den je inspirován příběhem „Správný tón“.

Ranní tvořivá činnost – trumpeta

Učitel připraví šablony trumpety, lepidlo Herkules, těstoviny (např. barevné spirálky). Děti natřou pomocí štětce šablonu lepidlem, přilepují těstoviny. Učitel výrobek na závěr zakape lepidlem, aby vše dobře drželo. Po zaschnutí je možné výrobek ještě přetřít temperovými barvami.

Didaktická část – Orffovy nástroje

Učitel dětem předvede jednoduchý rytmus pleskáním rukama, děti se snaží napodobovat. Později zahraje rytmus na ozvučná dřívka, děti na dřívka opakují. Závěrem si postupně dítě po dítěti vybere jeden hudební nástroj a předvede, jaké vyluzuje zvuky.

Venkovní organizovaná chvilka – hledání zvonečku

Jeden z učitelů se na zahradě schová i se zvonečkem. Děti hledají, odkud zvuk vychází. Hru opakujeme několikrát. Využití druhého učitele je alternativou k variantě, kdy děti mají zavázané oči. Kromě toho, že bychom se mohly bát o jejich bezpečí, zavázané oči v tomto věku nebývají v oblibě.

Použitá literatura:

OTEVŘEL, M., SMETANA, Z.: Štaflík a Špagetka – psí kusy. Edice ČT 2015. EAN 9788074041563.

Reflexe:

Zkušenost z mých letních pobytů s dvouletými dětmi v dětské skupině ukazuje na potřebu snížit nároky na děti. Lidský a přívětivý přístup je více než tvoření nebo jiná činnost. Některé děti ve školce pouze čekají na návrat své maminky, nejsou schopny se do aktivit zapojit. Nevadí, není třeba na takto malé děti tlačit. Úkolem učitelky je vytvořit pro děti bezpečné a vlídné prostředí, kde se budou cítit jistě a příjemně.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 06. 2020
Zobrazeno: 1569krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Prázdninová školka s dvouleťáky – Štaflík a Špagetka. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2020, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBAB/22296/PRAZDNINOVA-SKOLKA-S-DVOULETAKY---STAFLIK-A-SPAGETKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 06. 2020 09:22
Zajímavé a tvůrčí činnosti pro dvouleté děti. Oceňuji nápaditost a originalitu činností.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.