Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Choreografie rytmické gymnastiky II.

Ikona prakticky

Choreografie rytmické gymnastiky II.

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Michael Novotný
Anotace: Choreografie rytmické gymnastiky II. slouží jako didaktická pomůcka pro učitelky mateřských škol pro výuku tanců, a to jak při vzdělávací nabídce v běžném provozu MŠ, tak při různých kroužcích (taneční, pohybový, dramatický). Jedná se o rozvoj dovednosti vyjádřit hudbu pohybem na píseň „Mravenčí ukolébavka” autorů Svěráka a Uhlíře.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: hudebně pohybová činnost

Choreografie rytmické gymnastiky II. je má vysokoškolská studentská práce z předmětu „Didaktiky rytmické gymnastiky”. Choreografii této tanečně-pohybové skladby jsem nacvičoval ve finálním provedení s 8 žáky z 1. třídy základní školy a ve počátečním nácviku s 12 až 14 dětmi ve věku 5 až 6 let. Skladbu jsme nacvičovali jak v tělocvičně, tak v prostoru třídy v mateřské škole.

Motivace

V rámci environmentální výchovy jsem s dětmi probíral život v lese. Tento nácvik jsem tedy namotivoval vyprávěním o životě mravenců v lese.

Zpracování teoretické části, popis nácviku vlastní skladby

Vlastní tanečně-pohybovou skladbu jsem nacvičoval s dětmi na hudbu autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Mravenčí ukolébavka”.

Skladba začíná předehrou, na kterou děti zaujmou základní postavení, tj. chytí se za ruce do kruhu a pohupují jimi. Poté následuje první sloka písničky.

Na úvodní dvoj verš „Slunce šlo spát za hromádku klád” děti stojí v kruhu a ruce sepjaté si dají postupně pod levou a pravou tvář (předvádí spánek).

Na další verš „Na nebi hvězdy klíčí” děti pořád ve stoje pomalu dávají natažené ruce nad hlavu a třepetají prsty (předvádějí hvězdy).

Následuje verš „Už nepracuj, mravenečku můj”, v této fázi tance děti ruce, které mají nad hlavou, předpaží a dlaněmi kývají do stran (předvádí zápor).

V posledním verši první sloky „Schovej se do jehličí” se pak všichni schoulí do klubíčka. Následuje opakování první sloky se stejnými tanečními prvky.

V refrénu, který se skládá ze čtyř veršů, se v úvodu zpívá „Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký” a děti si lehnou na záda a třepou nohama a rukama (předvádí unavené nožičky).

Následuje pak závěr refrénu, který zní „Pojď, lůžko máš odestlané, v plátku od macešky” si děti na první verš lehnou na pravý bok a při druhém verši na levý.

Následuje druhá sloka, která začíná veršem „Spinká a sní, mravenec lesní”. V této fázi děti opět stojí v kruhu a dávají ruce sepjaté postupně pod levou a pravou tvář a poté vztyčenými prstíky předvádějí mravenčí tykadla.

Na verš „V hromádce u kapradí” děti ukážou oběma rukama před sebou hromadu.

Na následující verš „Nespinká sám, s maminkou je tam” děti otáčejí hlavou a rukama (vyjadřují zápor), pak se chytnou ve dvojicích za obě ruce čelem proti sobě a rukama kmitají.

Na poslední verš druhé sloky „Tykadlama ho hladí” se děti v daných dvojicích pustí a hladí se protilehlou rukou po hlavě, nejprve obě pravou a potom levou.

V této fázi písničky přichází mezihra, ve které děti vytvoří vnější větší kruh a vnitřní menší. Děti ve vnějším kruhu se pak točí ve směru doprava a děti v menším kruhu pak v protisměru doleva. Následuje refrén, ve kterém se opakují prvky jako v prvním případě. Opět následuje opakování, tentokrát druhé sloky a i v tomto případě se taneční prvky opakují. V závěru skladby následuje krátká dohra, kdy se všechny děti chytí za ruce do kruhu a pohupují rukama dopředu a dozadu.

Závěr

Děti mne při nacvičování této skladby velice mile překvapily. Větší děti ve věku 7 let neměly s nácvikem sebemenší problémy. U mladších dětí ve věku 5 až 6 let hodnotím velice pozitivně fakt, že ve velmi krátké době zvládly chůzi po vnějším a vnitřním obvodu kruhu. Velice pěkná koordinace pohybů. Větší pozornost jsem při nácviku věnoval faktu, že dětem je potřeba vše předvádět z jejich pohledu, protože jinak opakují pohyby zrcadlově. Určitě doporučuji tuto skladbu s dětmi vyzkoušet. Písničky autorů Svěráka a Uhlíře jsou nenapodobitelné.

Citace a použitá literatura:
[1] - SVĚRÁK, Z.; UHLÍŘ, J. 50 nejlepších hitů od A ž po Z. CD píseň 14. Mravenčí ukolébavka.. Universal Music, 2007.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 23. 06. 2010
Zobrazeno: 18065krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÝ, Michael. Choreografie rytmické gymnastiky II.. Metodický portál: Články [online]. 23. 06. 2010, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8587/CHOREOGRAFIE-RYTMICKE-GYMNASTIKY-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 23. 06. 2010 13:31
Především oceňuji nápad připojit videoukázku.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 23. 06. 2010 13:31
Inspirativní příspěvěk k tanečně-pohybovým činnostem vhodný spíše pro starší děti.
1.Autor: Marcela ZajícováVloženo: 28. 06. 2010 17:12
Vyzkoušeno s 4 - 5 letými dětmi. Paráda. Tančili jsme i na besídce ke dni matek a myslím, že se líbilo :-)
2.Autor: Michael NovotnýVloženo: 08. 07. 2010 12:09
Děkuji za komentář jsem moc rád, že můj článek byl inspirací.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.